Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Проект наказ "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"
Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказ "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ

МОЗ України

"Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів" (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", від 16.11.2001 № 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, оскільки при перереєстрації деяких лікарських засобів відбулися зміни кодів АТХ (анатомо-терапевтично-хімічних), які приведені у відповідність до анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ, а також з метою доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються за адресами:

- Міністерство охорони здоров'я України 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: vkurlova@moz.gov.ua; Курлова Вікторія Сергіївна 200-07-93;

– Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 


 

ПРОЕКТ

Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного

виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" (із змінами), з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого зазначеною постановою,

наказую :

1. Затвердити Зміни до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 (далі – Перелік), що додаються.

2. Доповнити Перелік міжнародною непатентованою назвою або загальноприйнятою назвою діючої речовини лікарського засобу: "галсульфаза" з відповідною фармакотерапевтичною групою, до якої входить діюча речовина лікарського засобу (код АТХ) – А16А В08.

3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції (Л. Коношевич) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Р. Богачева.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

(далі- проект наказу)

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу розроблено на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", від 16.11.2001 № 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою впорядкування Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", оскільки при перереєстрації деяких лікарських засобів відбулися зміни кодів АТХ (анатомо-терапевтично-хімічних), які приведені у відповідність до анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основним завданням проекту наказу є поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами шляхом внесення змін до Переліку, а саме внесення технічних змін до вже внесених позицій лікарських засобів (уточнення коду АТХ при перереєстрації лікарських засобів), а також доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України "Про лікарські засоби" та підзаконні акти, що випливають з нього (постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", від 16.11.2001 № 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" тощо).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу необхідно погодити з Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Секретаріатом урядового уповноваженого європейського суду з прав людини.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я (http://www.moz.gov.ua) для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття акту дозволить поліпшити забезпечення населення лікарськими засобами.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М.Богачев

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів"

(далі-проект наказу)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст. 49 Конституції України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Постановою Кабінету Міністрів від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" (далі – постанова № 1303) визначено Переліки груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, та категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно.

Для забезпечення формування державних замовлень, у тому числі відповідно до державних цільових програм, схем компенсації витрат за безоплатними та пільговими рецептами (на виконання постанови № 1303), у тому числі за системою державного медичного страхування, закупівель товарів за державні кошти, оснащення закладів охорони здоров'я, створення формулярів постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами й установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" (із змінами) затверджено Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (далі – Перелік).

Оскільки при перереєстрації деяких лікарських засобів, які входять до Переліку, відбулися зміни кодів АТХ (анатомо-терапевтично-хімічних), які приведені у відповідність до анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ, тому сьогодні виникла така ситуація, що ці препарати не можуть сьогодні закуповуватись закладами і установами охорони здоров'я та відпускатися хворим за пільговими рецептами.

У даній сфері суспільних відносин сьогодні діє Закон України "Про лікарські засоби" та підзаконні акти, що випливають з нього (постанови КМУ від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", від 16.11.2001 № 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" тощо).

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Основним завданням проекту наказу є поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами шляхом внесення змін до Переліку, а саме внесення технічних змін до вже внесених позицій лікарських засобів (уточнення коду АТХ при перереєстрації лікарських засобів), а також доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючу редакцію Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, але не будуть враховані цілі даного проекту наказу, а саме приведення кодів АТХ деяких позицій у відповідність до анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ та доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів", при цьому такий варіант є оптимальний тому, що будуть врегульовані питання щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами шляхом внесення змін до Переліку, а саме внесення технічних змін до вже внесених позицій лікарських засобів (уточнення коду АТХ при перереєстрації лікарських засобів), а також доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України "Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів", виклавши його в новій редакції, не є оптимальними тому, що по обсягу внесені доповнення не значні і викладення наказу в новій редакції не потребують.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів".

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв'язання проблеми

Проектом наказу передбачається затвердити технічні Зміни до Переліку у зв'язку з перереєстрацією лікарських засобів (заміна кодів АТХ), а саме: приведення кодів АТХ (анатомо-терапевтично-хімічних) деяких позицій Переліку у відповідність до анатомо-терапевтично-хімічної класифікації лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ, а також доповнення Переліку лікарськими засобом за міжнародною непатентованою назвою "галсульфаза", який застосовується для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз VI типу.

5. Обґрунтування можливостей визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Оскільки, відповідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 контроль за виконанням цієї постанови покладено на Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство фінансів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, то, у разі прийняття регуляторного акту, він буде виконуватись.

6. Очікувані результати
Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Уточнення позицій Переліку лікарських засобів (поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами) Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.
Сфера інтересів суб'єктів господарювання
Уточнення деяких позицій Переліку лікарських засобів (у разі відсутності того чи іншого лікарського засобу його можна замінити аналогом, тому що до Переліку входять лікарські засоби за міжнародною непатентованою або загальноприйнятою назвою, що виключає можливість як лобіювання інтересів конкретного виробника, так і створення дефіциту лікарських засобів). Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникнуть.
Сфера інтересів громадян
Уточнення Переліку лікарських засобів – дозволить зробити лікування населення більш ефективним та розширить спектр призначення необхідних ефективних лікарських засобів Додаткові витрати громадян не виникнуть, оскільки лікарські засоби будуть виписуватись за пільговими рецептами, а в умовах стаціонару – закуповуватись за бюджетні кошти.

Прийняття проекту наказу дозволить створити сприятливі умови для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров'я та населення якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений та буде залежати від змін внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" та Закону України "Про лікарські засоби".

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів – не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – додаткових витрат та часу не передбачається;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров'я, незалежно від форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище-середнього. Відбулися засідання експертних груп, на яких розглядалися та надалися обґрунтовані пропозиції щодо доповнення 39 позиціями лікарських засобів (за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами) Переліку. Проект наказу знаходиться на сайті МОЗ України для громадського обговорення. Після набуття чинності наказ буде опубліковано в щотижневику "Аптека" та в газеті "Урядовий кур'єр";

- кількість закуплених лікарських засобів згідно Державних цільових програм;

- кількість лікарських засобів, закуплених згідно Державних цільових програм, використаних на потреби населення (амбулаторних хворих, стаціонарних хворих).

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу фінансових звітів суб'єктів господарської діяльності, яким виділялися кошти з державного та місцевих бюджетів для закупівлі лікарських засобів, під час якого буде визначено за цільовим призначенням кошти використані чи ні, кількість закуплених лікарських засобів згідно Державних цільових програм та кількість лікарських засобів, закуплених згідно Державних цільових програм, використаних на потреби населення (амбулаторних хворих, стаціонарних хворих).

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п'ять робочих днів.

Заступник Міністра – керівник апарату Р.М.Богачев

"____"_____________ 2013 р.Завантажити: dod_proect_06092013.pdf ( 125.1 Kb )
Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130906_0.html