Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Проект наказу МОЗ України "Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги " Вагінальні пологи після кесаревого розтину"
Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 24.01.2011
м.Київ

Повідомлення про оприлюдення

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги " Вагінальні пологи після кесаревого розтину"

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


 

Повідомлення про оприлюднення проеку наказу МОЗ:

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а. 2 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 " Про затвердження Державної програми " Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року" з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги, для надання можливості вагітним після попереднього кесарева розтину отримувати обґрунтовану діагностику та можливість проведення вагінальних пологів, а лікарям застосовувати сучасні методики, засновані на науково-доказових засадах розроблено наступний проект наказу: "Вагінальні пологи після кесарева розтину (ВПКР)".

Пропозиції та зауваження просимо надсилати в термін з 20.01.2011 року по 20.02.2011року: (е-mail: antonenkova@moz.gov.ua).

Контактна особа - Чибісова Ірина Володимирівна.


ПРОЕКТ

Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Вагінальні пологи після кесаревого розтину"

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а. 2 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити клінічний протокол з акушерської допомоги " Вагінальні пологи після кесаревого розтину", (далі Клінічний протокол, додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1 Забезпечити вивчення та впровадження Клінічного протоколу в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров'я, починаючи 01.03.2011 року;

2.2. Забезпечити розробку локальних протоколів з урахуванням матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

2.3. Організувати здійснення контролю за наданням медичної допомоги вагітним жінкам з рубцем на матці у підпорядкованих закладах охорони здоров'я у відповідності до Клінічного протоколу.

3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти забезпечити використання клінічного протоколу в навчальному процесі для студентів, лікарів-інтернів та лікарів акушер-гінекологів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров'я Аніщенко О. В.

Міністр І.М.Ємець


Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ: Клінічний протокол з акушерської допомоги "Вагінальні пологи після операції кесаревого розтину" : з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги, для з більшення частоти вагінальних пологів у жінок після попереднього кесаревого розтину, а лікарям застосовувати сучасні методики, засновані на науково-доказових засадах розроблено наступний проект наказу: "Вагінальні пологи після операції кесаревого розтину ".

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Ризик ускладнень в разі планованого кесаревого розтину у жінок з рубцем на матці суттєво перевищує ризик в разі вдалої спроби ВПКР(вагінальних пологів після операції кесарева розтину).

За рахунок ВПКР можливо зменшення ризику неонатальної респіраторної захворюванності: 2-3% в разі ВПКР у жінок з одним КР в анамнезі в порівнянні з 3-4% -в разі КР (кесарева розтину).

2. Мета і шляхи її досягнення.

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а. 2 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 №1849 " Про затвердження Державної програми " Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року" з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги , з метою з більшення частоти вагінальних пологів у жінок після попереднього кесаревого розтину за рахунок ретельного відбору придатних кандидатів та оптимізації тактики ведення вагітності та пологів.


Аналіз регуляторного впливу

1. Опис проблеми

В останні роки частота кесаревого розтину збільшується. Як результат, збільшується кількість жінок, які мають кесарев розтин у анамнезі. В разі наступної вагітності можливі два шляхи родорозродження: вагінальні пологи або планований кесарев розтин. Впродовж 90-х років в світі мала місце тенденція до строгої підтримки вагінальних пологів у жінок після попереднього кесаревого розтину.

Сучасні докази свідчать, що вагінальні пологи у жінок з кесаревим розтином в анамнезі мають певні ризики, що призвело до зменшення частоти ВПКР у світі. Між тим, більшість жінок, яким було зроблено кесарев розтин у нижньому сигменті матки є кандидатами для спроби вагінальних пологів (СВП).

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта.

Підвищення рівня доступності вагітних, роділь та породіль до сучасних високотехнологічних методів лікування та діагностики, а також збільшення частоти вагінальних пологів у жінок після попереднього кесаревого розтину за рахунок ретельного відбору придатних кандидатів та оптимізації тактики ведення вагітності та пологів.

3. Прогноз результатів.

Підвищення рівня надання медичної допомоги жінкам з рубцем на матці після операції кесаревого розтину, збільшення частоти вагінальних пологів у жінок після попереднього кесаревого розтину, зменшення показника материнської смертності, поліпшення перинатальних наслідків вагітності.Завантажити: dodatok_dn_20110124_p_2.rar ( 41.8 Kb )
Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110124_pp.html