Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Проект наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "
Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 10.12.2010
м.Київ


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс вдома"

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс вдома", що додається.

Проект наказу розроблено на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", Заходів МОЗ України щодо розвитку паліативної допомоги в Україні, затверджених наказом МОЗ від 26.06.2009 р. № 463.

Проект наказу, додатки, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та електронному вигляді до 09.01.2011 р. на адресу: Міністерство охорони здоров'я України, вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-24-58, ( 253-62-14, E-mail: kolga@moz.gov.ua, oksana@moz.gov.ua


проект

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
№ ____ від____ № ______

Про організацію діяльності та
функціонування закладу охорони здоров'я
особливого типу "Хоспіс", відділення/палати
паліативної та хоспісної медицини та
спеціалізованої мультидисциплінарної
мобільної бригади паліативної допомоги
"Хоспіс на дому".

На виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", Заходів МОЗ України щодо розвитку паліативної допомоги в Україні, затверджених наказом МОЗ від 26.06.2009 р. № 463,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Порядок надання паліативної та хоспісної допомоги (додається).
1.2. Примiрне Положення про спеціалізований заклад охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс" (додається).
1.3. Примірне Положення про відділення/палати паліативної та хоспісної медицини (додається).
1.4 Примiрне Положення про спеціалізовану мультидисциплінарну мобільну бригаду паліативної допомоги "Хоспіс на дому" (додається).
1.5. Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення спеціалізованого закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс (додається).
1.6. Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за функціонуванням закладів охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс" і відділень/палат паліативної та хоспісної медицини відповідно до цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Бідного В. Г.

Міністр охорони здоров'я України З.М.Митник


Пояснювальна записка
до проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому"

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" є Закон України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI, Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини" та Наказ МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки".

Проект наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому".має на меті удосконалення порядку надання паліативної та хоспісної допомоги та створення служби паліативної та хоспісної медицини, що сприятиме покращенню якості життя громадян шляхом забезпечення доступності хворих у термінальній стадії захворювання та їхніх родин до надання хоспісної та паліативної допомоги..

Необхідність прийняття регуляторного акту зумовлена несприятливою демографічною та соціальною ситуацією, що склалася в Україні, та характеризуються постарінням населення (близько 3 млн. людей віком старше за 75 років), постійним зростанням кількості пацієнтів, дорослих і дітей, що страждають на тяжкі невиліковні хвороби - онкологічні, серцево-судинні, нейропсихічні захворювання, включаючи хворобу Альцгеймера та інші нейродегенеративні хвороби, травматичні і дегенеративні ураження головного і спинного мозку, периферичної нервової системи і опорно-рухового апарату, СНІД і туберкульоз, і пов'язані з цим хронічний больовий синдром та інші важкі розлади життєдіяльності. Впродовж останніх п'яти років близько 500 тис. пацієнтів щорічно у фінальному періоді життя потребують професійної паліативної та хоспісної допомоги.

Окрім того, члени сім'ї паліативних пацієнтів також мають потребу у професійній допомозі. Наявність в сім'ї невиліковно хворої людини, особливо в термінальній стадії захворювання, спричиняє зниження якості життя усієї родини та стає причиною тяжких психологічних, соціальних та економічних розладів її функціонування. Таким чином, разом щороку в Україні близько 1,5 млн. осіб потребують паліативної допомоги.

Крім цього, низький рівень застосування опіоїдних анальгетиків у системі охорони здоров'я України свідчить про незадовільний рівень доступності невиліковно хворих пацієнтів до адекватного знеболення. Отже, в умовах сучасної системи охорони здоров'я менше як 10 % пацієнтів в термінальній стадії захворювань отримують професійну паліативну та хоспісну допомогу у медичних закладах. Більшість пацієнтів, які потребують паліативної та хоспісної допомоги, помирають вдома наодинці, страждаючи від болю, депресії, інших симптомів хвороби, за відсутності необхідного знеболення, професійного догляду, соціально-психологічної допомоги. Таким чином, сьогодні в нашій державі вкрай недостатньо розвинена система паліативної допомоги щодо пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю (прогнозом) життя, яка існує в більшості розвинених країн Європи та включає спеціалізовані відділення та окремі хоспіси, окремі ліжка в онкологічних та загально-терапевтичних стаціонарах, або організацію професійної паліативної допомоги в домашніх умовах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття та забезпечення виконання наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому", сприятимуть поліпшенню надання цілодобового кваліфікованого догляду в стаціонарі та вдома, проведенню необхідного патогенетичного, симптоматичного лікування, психологічної, соціальної та духовної допомоги паліативним хворим, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, з сильним хронічним больовим синдромом, тяжкими розладами життєдіяльності, переважно, у термінальній стадії прогресування захворювання, а також медико-соціальній, психологічній та духовній підтримці родичів хворого.

Досягнення зазначеної мети може бути реалізовано шляхом створення в Україні сучасної системи паліативної допомоги, забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я особливого типу "Хоспісів" та їх належного матеріально-технічного оснащення.

3. Правові аспекти

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" є Закон України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI, Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", Рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини" та Наказ МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері.

- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року N 2801-XII зі змінами і доповненнями,

- Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI,

- Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI,

- Постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 10.01.2002 р. "Про затвердження Заходів Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки",

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я",

- Наказ МОЗ України №368 від 03.07.2007 р. "Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД",

- Наказ МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки",

- Рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини",

- спільний Наказ МОЗ України та НАМН України № 409/36 від 14.05.2010 р. "Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року",

- Наказ МОЗ України N 483 від 11.06.2010 "Про затвердження Примірного положення про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз",

- Наказ МОЗ України N 532 05.07.2010 "Про внесення змін до додатків до наказу Міністерства охорони здоров'я від 23.02.2000 №33".

Реалізація цього наказу передбачає внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я від 23.02.2000 №33 (Додаток 50) та не передбачає визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог проекту наказу передбачають фінансування з Державного бюджету України, бюджетів АР Крим, обласних, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу підлягає погодженню з заінтересованими відомствами та міністерствами.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект наказу 15.12.10 оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua у розділі "Обговорення. Громадське обговорення проектів регуляторних нормативних документів".

8. Прогноз результатів

Показники результативності наказу є прогнозованими і визначатимуться обсягом охоплення паліативною допомогою пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю (прогнозом) життя в спеціалізованих закладах охорони здоров'я "Хоспісах" та професійною паліативною допомогою в домашніх умовах

в різні періоди після набрання чинності актом.

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги
М. Хобзей


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому"

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

- Підстава для розроблення

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому".є Закон України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI, Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2009 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини" та Наказ МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки".

1.2. Розв'язання проблеми

Покращиться доступність хворих у термінальній стадії захворювання та їхніх родин до надання хоспісної та паліативної допомоги.

Законодавчою основою для розвитку паліативної та хоспісної допомоги в нашій державі є Конституція України та Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року N 2801-XII зі змінами і доповненнями. У Заходах Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 14 від 10.01.2002 р., задекларовано: "п. 12. Створити мережу хоспісів для симптоматичного лікування онкологічних хворих у термінальній стадії". 19.02.2009 р. Верховна Рада України прийняла Закон України " Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки". У переліку основних завдань Програми йдеться про забезпечення заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, у тому числі, організацію паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Завдання щодо розвитку системи надання ПХД онкологічним хворим, розширення мережі хоспісів та відділень паліативної допомоги визначені у Законі України " Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", який було прийнято Верховною Радою України 23 грудня 2009 року.

Важливим є, що у проекті Закону України "Основні засади діяльності у сфері охорони здоров'я" № 5054, який МОЗ України 20.08.2009 р. подало на обговорення та затвердження до Верховної Ради України, визначається окрема стаття, присвячена наданню паліативної та хоспісної допомоги:

"Стаття 45. Паліативна допомога

1. На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та членам їх сімей надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнта, полегшення його фізичних та емоційних страждань, надання психосоціальної і моральної підтримки сім'ї хворого.

2. Порядок надання паліативної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я."

Проект наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" розроблений на виконання Закону України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI, Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я", Рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини" та Наказу МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки" з метою покращення якості життя громадян шляхом забезпечення доступності хворих у термінальній стадії захворювання та їхніх родин до надання хоспісної та паліативної допомоги.

1.3. Взаємозв'язок з нормативними актами і обґрунтування необхідності встановлення правових норм

Проект регуляторного акта увійде в систему нормативно-правових актів :

- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року N 2801-XII зі змінами і доповненнями,

- Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI,

- Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI,

- Постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 10.01.2002 р. "Про затвердження Заходів Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки",

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я"

- Наказ МОЗ України №368 від 03.07.2007 р. "Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"

- Наказ МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки",

- Рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини",

- спільний Наказ МОЗ України та НАМН України № 409/36 від 14.05.2010 р. "Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року",

- Наказ МОЗ України N N 483 від 11.06.2010 "Про затвердження Примірного положення про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз",

- Наказ МОЗ України N 532 05.07.2010 "Про внесення змін до додатків до наказу Міністерства охорони здоров'я від 23.02.2000 №33".

2. Цілі державного регулювання

Реалізація прав та покращення якості життя громадян шляхом забезпечення доступності хворих у термінальній стадії захворювання та їхніх родин до надання хоспісної та паліативної допомоги.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Першим альтернативним способом - є залишити нормативно-правову базу без змін, що передбачає збереження існуючої практики надання паліативної допомоги в стаціонарних спеціалізованих закладах для паліативної та хоспісної допомоги (хоспісах), терапевтичних або спеціалізованих лікувальних закладах онкологічного, протитуберкульозного, гематологічного, неврологічного, кардіологічного профілю, центрах СНІДу тощо. Певним чином зазначений варіант вже реалізовується, проте, даний спосіб не має чіткого системного характеру та відповідно результату, який забезпечив би максимально можливе зменшення болю, фізичних та психічних страждань, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів захворювань, професійний догляд, психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженим прогнозом життя, а також їхніх рідних.

Другий, оптимальний варіант передбачає комплексне розв'язання актуальної проблеми доступності паліативної та хоспісної допомоги в Україні, забезпечення її ефективної взаємодії в рамках Програми з державними і громадськими інститутами. Об'єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій, наукових і лікувальних установ дасть змогу забезпечити створення та розвиток сучасної, професійної, економічно доцільної та ефективної системи (служби) паліативної і хоспісної допомоги, яка передбачає різні організаційні форми надання паліативної та хоспісної допомоги, в тому числі комунальні, недержавні, приватні та благодійні, в залежності від потреб населення та особливостей регіону, що дозволить забезпечити максимально можливу та гідну якість життя пацієнтам з невиліковними захворюваннями і обмеженим прогнозом життя та їхнім рідним, що має велике соціальне, економічне та морально-етичне значення для усього суспільства.

Найбільш результативною щодо вирішення проблеми кваліфікованої та паліативної та хоспісної допомоги є другий варіант, який поєднує різні форми та можливості для надання паліативної та хоспісної допомоги як в стаціонарних та і в нестаціонарних умовах і залучення ресурсів чинної системи.

Другий альтернативний спосіб - передбачає прийняття наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" Другий, оптимальний варіант, передбачає комплексне розв'язання актуальної проблеми доступності паліативної та хоспісної допомоги в Україні, дасть змогу забезпечити створення та розвиток сучасної, професійної, економічно доцільної та ефективної системи (служби) паліативної і хоспісної допомоги, яка передбачає різні організаційні форми надання паліативної та хоспісної допомоги, в залежності від потреб населення та особливостей регіону, що дозволить забезпечити максимально можливу та гідну якість життя пацієнтам з невиліковними захворюваннями і обмеженим прогнозом життя та їхнім рідним, що має велике соціальне, економічне та морально-етичне значення для усього суспільства.

Найбільш результативною щодо вирішення проблеми кваліфікованої та паліативної та хоспісної допомоги є другий варіант, який поєднує різні форми та можливості для надання паліативної та хоспісної допомоги як в стаціонарних та і в амбулаторних умовах, в т.ч. вдома.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв'язання проблеми МОЗ підготовлено проекту наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому"

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами 

Впровадження та виконання вимог акта передбачає фінансування з Державного бюджету України, бюджетів АР Крим, обласних, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

5.3. Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Проект наказу МОЗ України "Про організацію діяльності та функціонування закладу охорони здоров'я особливого типу "Хоспіс", відділення/палати паліативної та хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади паліативної допомоги "Хоспіс на дому" не передбачає нанесення шкоди, а спрямована на позитивне розв'язання проблеми, яке дає можливість для удосконалення та покращення надання паліативної та хоспісної допомоги як в стаціонарних так і в амбулаторних умовах, у т.ч. вдома..

5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

щорічно до 01 березня.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди та витрати від даного регуляторного акту наведені у таблиці 1.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси Держави - дозволить забезпечити максимально можливу та гідну якість життя пацієнтам з невиліковними захворюваннями і обмеженим прогнозом життя та їхнім рідним, що має велике соціальне, економічне та морально-етичне значення для усього суспільства. Бюджетні витрати
Інтереси суб'єктів господарювання - дає можливість удосконалити та покращити надання паліативної та хоспісної допомоги як в стаціонарних так і в амбулаторних умовах, у т.ч. вдома Бюджетні кошти, кошти фізичних осіб, благодійних організацій та ін.
Інтереси громадян - дозволить збільшити кількість невиліковно хворих в термінальній стадії захворювання та членів їх сімей, які охоплені кваліфікованою допомогою, забезпечити максимально можливе зменшення болю, фізичних та психічних страждань, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів захворювань, професійний догляд, психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнтів з невиліковними хворобами та обмеженим прогнозом життя. відсутні

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Проект наказу спрямований на запровадження Закону України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки" від 19 лютого 2009 року N1026-VI, Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" від 23 грудня 2009 року N1794-VI, Рішення Колегії МОЗ України від 29.04.2010 р. "Розвиток хоспісної та паліативної медицини" та Наказу МОЗ України №463 від 26.06.2009 р. "Про затвердження заходів щодо розвитку паліативної допомоги в Україні на 2009-2010 роки" і повинен діяти протягом дії цих Законів.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта є прогнозованим і встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Переліки кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 2.

Таблиця 2
Найменування показника Розмір показника
Кількість суб'єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта Близько 43000 суб'єктів
розмір часу, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, на виконання вимог акту при здійснені державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не змінюється
Доходи до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов'язаних з дією цього акту Відсутні
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта Високий -

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження показників результативності буде здійснюватися за показникми результативності Міністерством охорони здоров'я України.

Види та строки відстеження результативності акта наведені у таблиці 3:

Таблиця 3
Вид відстеження Строк Вид даних
Базове до набрання чинності статистичні данні 
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта показники результативностіЗавантажити: dodatok_dn_20101210_p.rar ( 75.8 Kb )
Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20101210_p.html