Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Наказ від 24.04.2009 № 277 Про удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги
Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 277 24.04.2009
м.Київ
Про удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги

На виконання Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року, затвердженої наказом МОЗ України від 25.06.2008 № 341, та наказу МОЗ України від 26.03.2009 № 189 "Про Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги", з метою удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України (додаток 1), голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Черенько С. О., директору Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України Бабову К. Д., заступнику директора з наукової роботи Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска АМН України Лутаю М.І.(за згодою) розробити та подати МОЗ на затвердження за відповідними профілями медичної практики (термін - до 01.05.2009):

1.1 Випадки, які підлягають експертизі відповідності якості наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, клінічних протоколів, нормативів клініко-експертними комісіями МОЗ України.

1.2 Склад клініко-експертних комісій МОЗ України.

1.3 Індикатори якості надання медичної допомоги для аналізу діяльності служб.

1.4 Перелік медичних стандартів, клінічних протоколів та нормативів, які потребують розробки та перегляду за формою (додаток 2).

2. Визначити відповідальними за розробку і затвердження зазначених у пункті 1 питань Департамент управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І. В.), Департамент розвитку медичної допомоги (Жданова М. П.), Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Моісеєнко Р. О.), Центр медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М. В.), Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України (Черенько С. О.).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

Міністр В.М.Князевич

 
  Додаток 1
до наказу МОЗ України
від 24.04.2009 № 277

Список
головних позаштатних спеціалістів МОЗ України
за профілями медичної практики

ПІБ Профіль Посада
1. Камінський В. В. Акушерство і гінекологія Завідувач кафедри акушерства і гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.мед.н., професор
2. Педаченко В. Г. Нейрохірургія керівник відділу Інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України, член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор
3. Шунько Є. Є. Неонатологія завідувач кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.мед.н., професор
4. Щепотин І. Б. Онкологія директор Національного інституту раку МОЗ, завідувач кафедри онкології НМУ ім. О.О.Богомольця, д.мед.н. професор
5. Коваленко В. М. Терапія, кардіологія, ревматологія директор Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска АМН України, завідувач кафедри терапії та ревматології НМАПО ім. П.Л.Шупика, член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор
6. Бережний В. В. Педіатрія та підліткова терапія завідувач кафедри педіатрії №2 НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.мед.н, професор
7. Марута Н. О. Психіатрія заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, д.мед.н, професор
8. Фомін П. Д. Хірургія завідувач кафедри факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О.Богомольця, член-кореспондент АМН України, д.мед.н., професор
9. Павленко О. В. Стоматологія завідувач кафедри стоматології НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.мед.н., професор
10. Рощин Г. Г. Медицина невідкладних станів директор Українського НПЦЕМД та МК, д.мед.н., професор
11. Герасименко С. І. Ортопедія і травматологія заступник директора з науково-лікувальної роботи, головний лікар Інституту травматології та ортопедії АМН України, д.мед.н., професор
12. Міщенко Т. С. Неврологія завідувач відділення судинної патології головного мозку Інституту клінічної та експериментальної неврології і психіатрії АМН України, д.мед.н., професор
13. Кваченюк А. М. Ендокринологія завідувач відділу Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, д.м.н.
14. Горбатюк О. М. Дитяча хірургія професор кафедри дитячої хірургії НМАПО ім. П.Л.Шупика, д.мед.н.
15. Боброва І. А. Інфекційні хвороби та паразитологія завідувач поліклініки, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб АМН України, к.мед.н
16. Вієвський А. М. Наркологія директор Українського медичного та моніторингового Центру з алкоголю та наркотиків МОЗ, к.мед.н.

 
  Додаток 2
до наказу МОЗ України
від 24.04.2009 № 277

Форма переліку
медичних стандартів, клінічних
протоколів та нормативів,
які потребують розробки та перегляду

Назва медичного стандарту, клінічного протоколу, нормативу Дата та № наказу, яким затверджено Термін розробки/ перегляду
     

Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090424_277.html