Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Наказ МОЗ України від 27.12.1999 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"
Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 302 27.12.1999
м.Київ

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)


(Із змінами і доповненнями станом на 28 березня 2012 року)

У зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з метою вдосконалення облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях), наказую :

1. Затвердити форми облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів:
форма N 003-2/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2012 р. N 214)
форма N 025/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
до форми N 025/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
до форми N 025/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 025-1/о "Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого"
форма N 025-2/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 025-3/о "Медична карта студента"
форма N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря"
форма N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта"
форма N 025-7/о "Талон амбулаторного пацієнта" (скорочений варіант)
форма N 026/о "Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)"
форма N 030/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин"
форма N 030-2/о "Статистичний талон на хворого, знятого з диспансерного обліку психоневрологічного закладу"
форма N 030-3/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями"
форма N 030-4/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз" (форма N 030-4/о у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2004 р. N 588)
форма N 030-6/о "Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення"
форма N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому"
форма N 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома"
форма N 037/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 037-1/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.2001 р. N 181)
форма N 037-2/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 039/о "Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома" (форма N 039/о у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.01.2004 р. N 47)
форма N 039-2/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.2001 р. N 181)
форма N 039-3/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 039-4/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.2001 р. N 181)
форма N 040/о "Карточка попереднього запису на прийом до лікаря"
форма N 043/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 045/о "Карта звернення за антирабічною допомогою"
форма N 049/о "Журнал обліку профілактичних оглядів порожнини рота"
форма N 052/о "Карта профілактичних флюорографічних досліджень"
форма N 053/о "Лікувальна карта призовників і відрізний талон лікувальної карти призовників"
форма N 054/о "Іменний список призовників"
форма N 055/о "Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинація) БЦЖ"
форма N 056-1/о "Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії"
форма N 061/о "Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена"
форма N 062/о "Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена"
форма N 063/о Форма втратила чинність  (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2006 р. N 1)
форма N 063-1/о "Карта імунізації"
форма N 064/о Форма втратила чинність  (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2006 р. N 1)
форма N 065/о "Медична карта хворого венеричним захворюванням"
форма N 065-1/о "Медична карта хворого грибковим захворюванням"
форма N 067/о "Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах"
форма N 068/о "Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів
форма N 069/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 070/о Форму виключено (форма N 070/о у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2009 р. N 288, виключено згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 070-2/о "Журнал обліку довідок для одержання путівки на санаторно-курортне лікування" (пункт 1 доповнено формою N 070-2/о згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2009 р. N 288)
форма N 071/о Форма втратила чинність (форма N 071/о у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2004 р. N 588, втратила чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2012 р. N 214)
форма N 071-1/о Форма втратила чинність (форма N 071-1/о у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2004 р. N 588, втратила чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2012 р. N 214)
форма N 071-2/о "Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі"
форма N 072/о "Санаторно-курортна карта"
форма N 076/о "Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків"
форма N 077/о "Путівка в дитячий санаторій"
форма N 078/о "Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз"
форма N 079/о "Медична довідка на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір"
форма N 079-1/о Форму скасовано (доповнено формою N 079-1/о згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.06.2005 р. N 249, форму 079-1/о скасовано у зв'язку із скасуванням наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.06.2005 р. N 249 згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.09.2006 р. N 639)
форма N 080/о "Медичний висновок на дитину (підлітка) інваліда з дитинства"
форма N 081/о "Медична карта хворого на туберкульоз"
форма N 081-1/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.12.2005 р. N 693)
форма N 082/о Форма втратила чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.08.2001 р. N 332)
форма N 083-1/о "Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду"
форма N 083-2/о "Журнал реєстрації висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову"
форма N 084/о "Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу"
форма N 085/о "Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру"
форма N 086/о Форму виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 р. N 110)
форма N 087/о "Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я"
форма N 093/о "Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника"
форма N 94-1/о "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації (довідка видається лікувальним закладом для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди)"
форма N 111/о "Індивідуальна карта вагітної і породіллі"
форма N 112/о "Історія розвитку дитини"
форма N 116/о "Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки)"
форма N 122/о "Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду"
форма N 123/о "Карта особи, яка підлягає медичному огляду"
форма N 127/о "Медична довідка (на право придбання спеціальних засобів самозахисту)"
форма N 127-1/о "Журнал реєстрації медичних довідок (на право придбання спеціальних засобів самозахисту)"
форма N 128/о "Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань"
форма N 129/о Форму відмінено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2009 р. N 774)
форма N 129-1/о Форму відмінено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.10.2009 р. N 774)
форма N 131/о "Карта обліку диспансеризації"
форма N 132/о "Карта хворого цукровим діабетом"
форма N 134/о "Карта алергологічного дослідження"
форма N 135/о "Паспорт хворого алергічним захворюванням"
форма N 139/о "Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих"
форма N 140/о "Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду"
форма N 140-1/о "Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження профілактичного наркологічного огляду"
форма N 141/о "Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів"
форма N 142/о "Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту"
форма N 143/о "Посвідчення водія про проходження медичної підготовки"
форма N 143-1/о "Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія"
форма N 144/о "Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом"
форма N 145/о "Медична карта профілактичного наркологічного огляду"
форма N 146/о "Посвідчення про проходження навчання сучасним методом проведення профілактичних наркологічних оглядів"

2. Вважати такими, що втратили чинність на території України, наказ МОЗ СРСР від 04.10.80 N 1030 "Про затвердження форм облікової статистичної документації" за розділом 1.2 та наказ МОЗ України від 21.10.93 N 218 "Про затвердження облікових статистичних форм". 

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів, директорам науково-дослідних установ, керівникам підвідомчих закладів забезпечити впровадження облікових статистичних форм, що використовуються в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.

4. В.о. начальника Центру медичної статистики (Голубчиков М. В.) забезпечити працівників статистичної служби обласного рівня зразками облікових форм, що використовуються в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів та надати необхідну інструктивно-методичну допомогу.

 

Перший заступник Міністра охорони здоров'я В.Ф.МоскаленкоЗавантажити: dod302_1999.pdf ( 374.8 Kb )
Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19991227_0302.html