Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Наказ від 18.08.1999 № 209 "Про заходи щодо подальшого удосконалення медичної допомоги дітям із вродженими та набутими..."
Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 209 18.08.1999
м.Київ
Про заходи щодо подальшого удосконалення медичної допомоги дітям із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки

За період після створення Українського центру для надання допомоги дітям із вродженими та набутими деформаціями щелепно-лицевої ділянки в Києві (наказ МОЗ УРСР від 07.01.86 N 12) розроблено принципово нові методи діагностики, лікування та профілактики основних захворювань у дітей. На сьогодні в Україні функціонує 1800 ліжок для щелепно-лицевих хворих, з них лише 150 - виділені в окремі стаціонари для дітей.

У клініках Донецька, Одеси, Харкова, на базі яких працюють фахівці вищих медичних закладів освіти, накопичено значний досвід з проведення комплексного лікування дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки. Проте, аналізуючи рівень підготовки хірургів, методики та результати роботи щелепно-лицевих відділень, виявлено, що вони недостатні для надання кваліфікованої спеціалізованої допомоги дітям, немає комплексності у підходах до лікування.

Кількість дітей з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки складають третину від аналогічних захворювань у дорослих. За статистичними даними, дитяче населення України зменшується, але питома вага співвідношення вроджених вад, пухлин, травматичних ушкоджень, запальних процесів та інших захворювань залишається на тому ж рівні. Діти з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки народжуються з частотою 1:600 - 1:700 пологів, таким чином, кожного року спеціалізовану хірургічну допомогу потребують 800 хворих. Таким дітям проводять 3 - 4 операційних втручання, близько 35 разів вони звертаються до ортодонта. Їм потрібна постійна допомога логопеда та довгострокове, інтенсивне, своєчасне лікування.

Виходячи з аналізу захворюваності дітей України на запалення, пухлинні процеси щелепно-лицевої ділянки, відзначено, що вони на 25 % - 40 % трапляються частіше, ніж у дорослих. Це зумовлено закономірностями анатомо-фізіологічного розвитку дитини. Наслідки цих захворювань небезпечні для розвитку організму, що вимагає звести до мінімуму вторинні дефекти і деформації щелепно-лицевої ділянки, рецидиви захворювань.

Останнім часом через складну соціально-економічну ситуацію в країні, зменшення обсягів фінансування галузі охорони здоров'я погіршилась якість лікування, відзначаються порушення етапності лікування хворих та дотримання термінів лікування. Відсутність комплексної їх реабілітації зумовила появу більшої кількості ускладнень після хірургічної корекції щелепно-лицевих вад розвитку, що потребує високої кваліфікації та досвіду роботи.

Аналізуючи результати роботи щелепно-лицевих відділень, відзначено, що діагностичні помилки, особливо при пухлинних процесах у дітей, мають тенденцію до зростання. Крім того, збільшилась кількість важких вторинних деформацій після лікування вроджених та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки. Лікарі важкохворих не завжди направляють до спеціалізованих відділень, намагаються лікувати їх власними силами, що на фоні їх недостатньої компетентності призводить до формування нових деформацій, погіршення стану хворого. Особливої уваги заслуговує лікування та реабілітація дітей із вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки, які перебувають у будинках дитини та інтернатах.

У зв'язку з цим організація надання спеціалізованої допомоги дітям з вродженими та набутими вадами щелепно-лицевої ділянки вимагають певних змін.

З метою покращення спеціалізованої медичної допомоги

наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Український центр дитячої щелепно-лицевої хірургії (додається).

1.2. Положення про Міжобласний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії (додається).

1.3. Перелік міжобласних центрів та закріплених за ними регіонів для надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (додається).

1.4. Положення про головного позаштатного стоматолога-хірурга Міністерства охорони здоров'я України (додається).

1.5. Положення про керівника міжобласного дитячого центру щелепно-лицевої хірургії (додається).

1.6. Рекомендований перелік обладнання та оснащення Українського дитячого центру щелепно-лицевої хірургії (додається).

1.7. Перелік захворювань, які потребують лікування в Українському та міжобласних центрах (додається).

1.8. Стандарти лікування та реабілітації дітей та підлітків з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (додається).

1.9. Карту хворого із вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки (додається).

2. Організувати Український центр дитячої щелепно-лицевої хірургії на базі дитячої клінічної лікарні N 7 м. Києва (надалі - Центр), за погодженням.

3. Генеральному директору УДСЛ "Охматдит" Каріній Н. Г.:

3.1. Організувати необхідну консультативну допомогу спеціалістів, медико-генетичні та інші дослідження за направленням Українського дитячого центру щелепно-лицевої хірургії.

3.2. Організувати на базі консультативної поліклініки (вул. Стрітинська, 7/9) диспансерний медико-статистичний відділ Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії в межах загальної чисельності.

4. Створити міжобласні центри дитячої щелепно-лицевої хірургії в м. Одесі, Харкові, Донецьку, Львові.

5. Начальникам управлінь охорони здоров'я (Одеської, Харківської, Донецької, Львівської облдержадміністрацій) забезпечити організацію центрів щелепно-лицевої хірургії для дітей відповідно до Положення про регіональний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії, штатного розпису регіонального дитячого щелепно-лицевого відділення.

6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

6.1. Забезпечити організацію медичної допомоги дітям із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки згідно з цим наказом.

6.2. Вжити заходів щодо поліпшення медичної допомоги дітям та підліткам із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, спрямованих на ранню медичну та соціальну їх реабілітацію.

6.3. Забезпечити лікування вроджених та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки I - II ступеня важкості відповідно до Переліку захворювань, які потребують лікування в Українському та міжобласних центрах.

6.4. При наявності на адміністративній території двох та більше будинків дитини визначити будинок дитини для організації реабілітації дітей з вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки. Забезпечити перебування таких дітей у цих будинках дитини.

6.5. Забезпечити підготовку спеціалістів, які залучені до організації спеціалізованої допомоги дітям з вродженими вадами розвитку у будинку дитини, з врахуванням вивчення особливостей догляду, навчання, лікування та реабілітації цих дітей.

6.6. Забезпечити передачу інформації до МОЗ про кожний вперше діагностований випадок не пізніше одного місяця після встановлення діагнозу вродженої вади щелепно-лицевої ділянки згідно з Картою хворого з вродженою вадою щелепно-лицевої ділянки у дітей, затвердженою цим наказом.

6.7. Забезпечити систематичний контроль та аналіз якості діагностики, лікування та реабілітації дітей та підлітків з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки на всіх етапах надання медичної допомоги.

6.8. Щороку заслуховувати інформацію про стан організації допомоги таким дітям на нарадах управлінь. Звіти про роботу направляти до управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України до 1 березня наступного за звітним року, починаючи з 1999 року.

7. Начальникам управлінь охорони здоров'я Київської міської, Донецької, Харківської, Львівської, Одеської обласних державних адміністрацій організувати роботу центрів дитячої щелепно-лицевої хірургії відповідно до положень, затверджених цим наказом.

8. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям (Гойда Н. Г.), начальнику Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню (Піщиков В. А.):

8.1. Забезпечити контроль за удосконаленням якості медичної допомоги дітям та підліткам з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки в Україні.

9. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям (Гойда Н. Г.), в. о. начальника Центру медичної статистики (Голубчиков М. В.) внести зміни до форм статистичної звітності щодо вроджених вад щелепно-лицевої ділянки у дітей.

10. Начальнику відділу санаторно-курортного лікування та реабілітації Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню (Віцяк П. І.) вивчити питання організації на базі дитячого санаторію відділення реабілітації дітей та підлітків із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

11. Директору Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру МОЗ України (Кортушин Г. І.), головному позаштатному стоматологу-хірургу МОЗ України (Харьков Л. В.) забезпечити створення реєстру дітей з вродженими вадами розвитку.

12. Керівнику Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії, головному позаштатному стоматологу-хірургу МОЗ (Харьков Л. В.), начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям (Гойда Н. Г.) забезпечити організацію та проведення підсумкових нарад, науково-практичних конференцій з питань організації щелепно-лицевої допомоги дітям не менше 1 разу у 3 роки.

13. Вважати наказ МОЗ УРСР від 07.01.86 р. N 12 "Про організацію Республіканського центру для надання медичної допомоги дітям з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки" таким, що втратив чинність.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Весельського В. Л.

 

В. о. Міністра

 

В. Ф. Москаленко

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


ПОЛОЖЕННЯ

про Український центр дитячої щелепно-лицевої хірургії

Український центр дитячої щелепно-лицевої хірургії (надалі - Центр) є науково-практичним об'єднанням, організованим на базі спеціалізованого щелепно-лицевого відділення дитячої клінічної лікарні N 7 м. Києва та профільної кафедри Національного медичного університету. Центр здійснює науково-методичне керівництво лікувально-профілактичними закладами та установами з питань надання комплексної допомоги дітям України з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, надає практичну медичну допомогу хворим.

До структури Центру для надання медичної допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки входять:

щелепно-лицеве відділення;

логопедичний кабінет;

кабінет функціональної діагностики;

ортодонтичний кабінет;

реабілітаційний кабінет;

кабінет дитячого психолога;

лабораторії: біохімічна, фототехнічна, імунологічна;

організаційно-методичний кабінет.

Завдання Центру:

організація кваліфікованої спеціалізованої консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дітям з вродженими незрощуваннями губ та піднебіння, пухлинами голови та шиї та іншими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки у дітей;

надання організаційно-методичної та координаційної допомоги лікувальним профільним закладам України з питань виявлення, спостереження дітей, що знаходяться на диспансерному обліку;

проведення профілактичних та реабілітаційних заходів;

вивчення розповсюдженості зазначених захворювань та розробка ефективних заходів щодо їх зниження та профілактики;

підвищення кваліфікації лікарів щелепно-лицевих відділень та лікарів-стоматологів і дитячих стоматологів з питань діагностики, профілактики, лікування вад розвитку та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей;

вивчення та розповсюдження в Україні досвіду роботи кращих щелепно-лицевих відділень та стоматологічних дитячих кабінетів;

виїзна організаційна та консультативна допомога в містах України, в т. ч. по лінії санавіації;

координація та планування наукових досліджень із зазначених проблем;

наукова розробка сучасних методів діагностики, профілактики та лікування хворих з вродженими та набутими захворюваннями обличчя та застосування на практиці;

організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій та семінарів з питань вроджених вад обличчя;

підготовка щорічного аналізу роботи служби для управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України та МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - контроль за своєчасною передачею інформації до реєстру дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки;

організація роботи по створенню реєстру дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки, проведення аналізу даних регістру та підготовка пропозицій для органів охорони здоров'я щодо покращення медичної допомоги дітям з щелепно-лицевою патологією.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


ПОЛОЖЕННЯ

про Міжобласний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії

Міжобласний центр дитячої щелепно-лицевої хірургії (надалі - Центр) є науково-практичним об'єднанням, організованим на базі спеціалізованого щелепно-лицевого відділення клінічної лікарні та профільної кафедри закладу медичної освіти.

Центр здійснює науково-методичне керівництво лікувально-профілактичними заходами з питань надання комплексної допомоги дітям із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки регіону, підпорядкованому Центру.

До структури Центру входять:

щелепно-лицеве відділення;

логопедичний кабінет;

кабінет функціональної діагностики;

реабілітаційний кабінет.

Завдання міжобласного центру:

організація кваліфікованої спеціалізованої консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги дітям із вродженими та набутими захворюваннями (незрощення губи та піднебіння, колобоми обличчя, синдром I - II зябрової дуги, вроджені гемангіоми, полікістоми, одонтогенні та неодонтогенні пухлини та пухлиноподібні новоутворення, запальні процеси, травматичні ушкодження, захворювання СНЩС, слинних залоз та ін.) в регіоні, підпорядкованому Центру;

координаційно-методична допомога обласним щелепно-лицевим відділенням з питань виявлення, активного спостереження дітей, що знаходяться на диспансерному обліку; проведення профілактичних та реабілітаційних заходів;

вивчення розповсюдженості захворювань щелепно-лицевої ділянки та розробка ефективних заходів щодо їх зниження та профілактики;

контроль за станом підготовки лікарів щелепно-лицевих відділень, лікарів-стоматологів, дитячих стоматологів на всіх видах післядипломної освіти лікарів підпорядкованого регіону з питань діагностики, лікування вад розвитку та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей;

впровадження в клінічну практику нових розробок та досягнень вітчизняної та світової щелепно-лицевої хірургії, аналіз результатів цих впроваджень;

виїзна організаційна, консультативна та лікувальна допомога в підпорядкованому Міжобласному центру регіоні;

організація та проведення спільно з органами охорони здоров'я регіональних наукових та науково-практичних конференцій та семінарів з питань вроджених та набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки;

організація своєчасної передачі інформації до реєстру дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки до МОЗ України.

Підготовка щорічного аналізу стану надання своєчасної комплексної медичної допомоги органами та закладами охорони здоров'я адміністративних територій для відповідних управлінь охорони здоров'я територій, закріплених за Центром, та Українського центру дитячої щелепно-лицевої хірургії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


ПЕРЕЛІК

міжобласних центрів та закріплених за ними регіонів для надання допомоги дітям з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки

1. Український - м. Київ, Лабораторний пров., 12, ДКЛ N 7

Науково-методичне керівництво

Національний медичний університет

м. Київ, Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька області

2. Науково-методичне керівництво

Донецький медуніверситет

Донецький міжобласний центр - м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 46 

Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області

3. Науково-методичне керівництво

Одеський медуніверситет

Одеський міжобласний центр - м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 

Одеська, Херсонська, Миколаївська області, АР Крим, м. Севастополь 

4. Науково-методичне керівництво

Харківський медуніверситет

Харківський міжобласний центр - м. Харків, вул. Другої п'ятирічки, 18

Харківська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська області

5. Науково-методичне керівництво

Львівський медуніверситет

Львівський міжобласний центр - м. Львів, вул. Некрасова, 6 

Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська області


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209 


ПОЛОЖЕННЯ

про головного позаштатного стоматолога-хірурга МОЗ України

1. Головним позаштатним стоматологом-хірургом МОЗ України призначається лікар - стоматолог-хірург, що спеціалізується на щелепно-лицевій хірургії дорослого і дитячого віку, який має ступінь доктора медичних наук, досвід організаційної, наукової та практичної роботи з питань щелепно-лицевої хірургії і працює в одному з державних медичних закладів.

2. Призначення та звільнення головного позаштатного стоматолога-хірурга Міністерства охорони здоров'я України здійснюється Міністром охорони здоров'я.

3. Головний позаштатний стоматолог-хірург Міністерства охорони здоров'я України підпорядковується начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям.

4. Основним обов'язком головного позаштатного стоматолога-хірурга МОЗ України є робота і контроль за проведенням заходів щодо своєчасного виявлення, комплексного лікування і профілактики вроджених і набутих захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей, ефективного їх лікування у спеціалізованих закладах України.

5. Згідно зі своїми обов'язками головний позаштатний стоматолог-хірург МОЗ України у напрямку надання медичної допомоги хворим дітям зобов'язаний:

- щороку проводити аналіз статистичної та іншої інформації про роботу дитячих закладів щелепно-лицевої хірургії, розповсюдженість та ефективність профілактики та лікування щелепно-лицевих вад у дітей;

- разом з управлінням організації медичної допомоги дітям і матерям Міністерства охорони здоров'я України розробляти комплексні плани розвитку і вдосконалення хірургічної служби щелепно-лицевих захворювань у дітей, здійснювати періодичну перевірку роботи відділень (закладів) щелепно-лицевої хірургії;

- контролювати впровадження в роботу закладів щелепно-лицевої хірургії України досягнень науки в діагностиці, лікуванні та профілактиці вад щелепно-лицевої ділянки у дітей;

- рецензувати науково-методичні матеріали, проводити клінічну апробацію нових методик лікування, лікарських засобів, апаратів, інструментів, пристроїв для діагностики, профілактики та лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей;

- аналізувати причини скарг батьків на організацію і якість медичної допомоги дітям з вадами щелепно-лицевої ділянки; розробляти заходи щодо їх усунення;

- проводити консультативний прийом дітей в Українському центрі надання медичної допомоги дітям з вадами щелепно-лицевої ділянки УДСЛ "Охматдит" згідно з графіком;

- надавати стаціонарну допомогу дітям з вадами щелепно-лицевої ділянки на базі зазначеного Центру;

- контролювати проходження удосконалення працівників міжобласних центрів в Українському центрі щелепно-лицевої хірургії по лікуванню дітей із вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, створює для цього оптимальні умови;

- контролювати науково-методичну та лікувальну допомогу, яка надається органами охорони здоров'я та міжобласними центрами дітям з щелепно-лицевою патологією;

- приймати участь у плануванні роботи МОЗ з питань щелепно-лицевої хірургії у дітей; у підготовці матеріалів до нарад МОЗ та вищестоящих органів з питань щелепно-лицевої хірургії;

- приймати участь у проведенні атестації лікарів - стоматологів-хірургів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209 


ПОЛОЖЕННЯ

про керівника міжобласного центру дитячої щелепно-лицьової хірургії

1. З метою організації та поліпшення надання медичної допомоги дітям та підліткам з вродженими та набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки в міжобласних центрах призначається керівник міжобласного центру (надалі Центру).

2. Керівником Центру призначається лікар - хірург-стоматолог, який має вчений ступінь, досвід організаційної, наукової та практичної роботи з питань щелепно-лицьової хірургії та працює в одному з державних медичних закладів.

3. Керівник міжобласного центру призначається начальником управління організації охорони здоров'я обласних держадміністрацій за поданням МОЗ України.

4. Керівник міжобласного центру проводить роботу і здійснює контроль за проведенням заходів щодо своєчасного виявлення, комплексного лікування і профілактики вроджених і набутих захворювань щелепно-лицьової ділянки у дітей, ефективного їх. лікування в центрі та регіоні, що підпорядкований міжобласному центру.

5. Згідно зі своїми обов'язками керівник міжобласного центру зобов'язаний:

- щороку проводити аналіз захворюваності дітей, профілактики, лікування;

- розробляти комплексні плани та організовувати їх виконання по удосконаленню методів профілактики, діагностики та лікування вроджених та набутих захворювань щелепно-лицьової ділянки;

- здійснювати контроль за своєчасним удосконаленням лікарів-хірургів-стоматологів, які надають допомогу дітям із захворюваннями щелепно-лицьової ділянки на всіх видах післядипломної підготовки лікарів;

- бути учасником конференцій, з'їздів, симпозіумів з питань захворювань щелепно-лицьової ділянки у дітей, пропагувати запровадження сучасних наукових розробок у клінічну практику;

- аналізує причини скарг батьків на організацію і якість медичної допомоги дітям із захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, розробляє заходи щодо їх усунення в регіоні, підпорядкованому міжобласному центру;

- проводить консультативний прийом дітей із підпорядкованого центру регіону та організує стаціонарну допомогу їм в міжобласному центрі;

- забезпечує комплексне лікування, контроль за проведенням диспансерного спостереження дітей з захворюваннями щелепно-лицьової ділянки;

- координує та організовує роботу по створенню реєстру даних на дітей з щелепно-лицьовими вадами розвитку;

- здійснює контроль за виконанням вимог щодо порядку направлення дітей на лікування в Український та міжобласні центри;

- надає пропозиції до органів охорони здоров'я щодо удосконалення медичної допомоги дітям з вродженими та набутими вадами щелепно-лицьової ділянки.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209 


I. Рекомендований перелік обладнання та оснащення для Українського і міжобласних дитячих центрів

1. Апарат для наркозу - 2 шт.

2. Операційний стіл - 2 шт.

3. Безтіньова стаціонарна лампа - 4 шт.

4. Кондиціонер - 4 шт.

5. Пересувні стільці для операційної - 6.

6. Шафи для операційної - 5.

7. Слиновідсмоктувач - 4.

8. Меблі для операційної - стандартні - 1 комплект.

9. Хірургічний інструментарій:

хірургічні голки;

леза для скальпелів;

набір інструментів для видалення зубів у дітей;

набір інструментів для ринопластики, хейлопластики, ураностафілопластики;

москіти, хірургічні ножиці, пінцети, титанові пластини та шурупи для остеосинтезу.

10. Інтубаційні трубки N 2 - 6 - 20 комп.

11. Респіраторні мішки (дитячі) - 3.

12. Бактерицидні лампи.

13. Відбиткові матеріали: альгінатні та еластичні.

14. Гіпс зуботехнічний.

15. Пластмаса для виготовлення ортодонтичних апаратів: "Leocryl", "Soft-liner", "Редонт", "Протакрил". 

16. Дріт ортодонтичний - 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 мм.

17. Віск базисний, віск моделювальний.

18. Оклюдатори пластикові.

19. Наконечники зуботехнічні.

20. Фрези твердосплавні, голівки корборундові.

21. Гвинти ортодонтичні - всі типи гвинтів фірми "Геопе" з однією, двома, трьома направляючими.

22. Кільця бандажні з замками.

23. Дуги ортодонтичні N-Ті круглі, квадратні, гвинти "Sentalloy" різних розмірів.

24. Набори брикетів для техніки прямої дуги та еджуайз-техніки.

25. Матеріал хімічної та світлової полімеризації для фіксації брикетів.

26. Набори стандартних металевих ковпачків для молочних та постійних зубів 5 наборів.

27. Інструменти для роботи з брикетами та дугами - 2 набора.

28. Набір зубів пластмасових (Естедепт, Івоклар) - 10.

29. Кювети зуботехнічні - 20.

30. Гіподонти - 3.

31. Портативна бормашина - 3.

32. Підборідна праща - 10.

33. Потилицева праща - 5.

34. Ліп-бампер - 5.

35. Стоматологічна установка стаціонарна з комплектом наконечників - 1.

II. Оснащення ортодонтичного кабінету

Українського та міжобласних центрів

1. Відбиткові матеріали:

(Ypeen, Cromopan) 30 банок 

(Stomaflex, Ormamax) 5 упаковок.


  

мармуровий гіпс для діагностичних моделей - 1 мішок.


3. Пластмаса для виготовлення ортодонтичних апаратів:

- "Leocryl" (порошок, рідина, барвники) - 2 банки;

- "Soft-liner" (для корекції ендоназальних активаторів) - 1 банка;

- "Редонт" ," Протакрил" - 20 пачок.

4. Дріт ортодонтичний - 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 мм - по 5 мотків.

5. Віск базисні - 10 пачок, віск моделіровочний (Лавакс) - 10 пачок.

6. Окклюдатори пластикові - 300 штук.

7. Наконечник зуботехнічний - 2 штуки.

8. Фрези твердосплавні - 10 шт., камені - 30 шт., голівки корборундові.

9. Гвинти ортодонтичні - усі типи гвинтів фірми "Leone" із однією, двома, трьома направляючими - по 30 шт.

10. Каблучки бандажні з замками - повний набір.

11. Дуги ортодонтичні Ni-Ti круглі, квадратні, гвинти "Sentalloy", різні діаметри - 30 шт.

12. Набори брикетів для техніки прямої дуги і еджуайз-техніки - 20 наборів.

13. Матеріал хімічного або світлового твердіння для фіксації брикетів - 1 упаковка.

14. Набори стандартних металевих ковпачків для молочних і постійних зубів - 3 пачки.

15. Інструменти для роботи з брикетами і дугами - набір щипців.

16. Набори зубів пластмасових (Эстедент, Ивоклар) - по 10 гарнітур.

17. Кювети зуботехнічні - 5 шт.

18. Гіподонти - 5 шт.

19. Портативна бормашина - 1 шт.

20. Підборідна праща - 10 шт.

21. Потилична, шийна тяга - по 10 шт.

22. Ліп-бампер - 20 шт.

23. Стоматологічна установка стаціонарна з комплектом наконечників - 1 шт.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


Перелік захворювань, що потребують лікування в Українському чи міжобласних центрах

Розподіл вроджених та набутих захворювань щелепно-лицьової ділянки у дітей та підлітків за ступенем важкості хірургічної та комплексної допомоги.

Захворювання I - II категорії важкості госпіталізуються для хірургічного лікування в Український та міжобласні центри.

I категорія

1. Гнійно-запальні захворювання щелепно-лицьової ділянки (ЩЛД), ускладнені тромбозом синусів мозку, медіастенітом, сепсисом.

2. Гнилісно-некротичні флегмони дна порожнини рота.

3. Полікістоми та розповсюджені судинні пухлини кількох анатомічних ділянок обличчя та шиї.

4. Пухлини щелеп, що потребують резекції або екзартикуляції кістки з порушенням її цілісності.

5. Високий та середній переломи верхньої щелепи.

6. Переломи кісток обличчя, що поєднуються з переломами інших кісток тіла та внутрішніх органів.

7. Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба.

8. Тотальні та субтотальні дефекти носа та зовнішнього вуха, рубцеві деформації шиї та обличчя, що потребують відновних операцій з пересадкою шкіри та інших тканин.

9. Колобоми обличчя.

10. Наскрізні незрощення верхньої губи, коміркового паростка та піднебіння.

11. Набуті та вроджені дефекти і деформації щелеп, що потребують кістково-реконструктивних операцій.

II категорія

1. Флегмони декількох анатомічних ділянок обличчя та шиї.

2. Гострі та хронічні остеомієліти щелеп.

3. Слино-кам'яна хвороба з локалізацією каменя у слинній залозі.

4. Гострі та хронічні паротити, що потребують хірургічного втручання.

5. Слинні нориці.

6. Природжені кісти та нориці ЩЛД.

7. Пухлини та пухлиноподібні новоутворення м'яких тканин декількох ділянок обличчя, глибоких відділів шиї.

8. Переломи щелеп із зміщенням фрагментів, що потребують остеосинтезу.

9. Наслідки травм кісток обличчя, що потребують хірургічної корекції.

10. Вторинні деформації верхньої губи і носа, що потребують реоперації.

11. Велофарингеальна недостатність, що потребує реоперації.

12. Синдром зябрових дуг.

13. Ізольовані незрощення верхньої губи.

14. Ізольовані незрощення піднебіння.

III категорія

1. Абсцедуючі фурункули та карбункули обличчя.

2. Абсцеси та флегмони однієї анатомічної ділянки.

3. Слино-кам'яна хвороба з локалізацією каменя у протоці.

4. Одонтогенний гайморит.

5. Остеогенні та одонтогенні пухлини, дисплазії та дистрофії кісток обличчя.

6. Пухлини та пухлиноподібні новоутворення заповнені у гайморову порожнину.

7. Переломи верхньої та нижньої щелеп, що потребують назубного шинування чи пристосування іммобілізуючих апаратів.

8. Переломи виличко-орбітального комплексу.

9. Травматичні пошкодження м'яких тканин декількох анатомічних ділянок обличчя та шиї, укушені рани.

10. Післяопераційні та посттравматичні деформації м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки.

11. Залишкові дефекти піднебіння та коміркового паростка, мілке переддвер'я порожнини рота.

IV категорія

1. Гострі серозні лімфаденіти.

2. Гострі та загострені хронічні сіалоаденіти.

3. Запальний інфільтрат м'яких тканин ЩЛД.

4. Хронічні лімфаденіти ЩЛД.

5. Мігруюча гранульома обличчя.

6. Численне ураження зубів карієсом, періостити щелеп, що потребують хірургічного лікування під наркозом.

7. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м'яких тканин однієї анатомічної ділянки.

8. Кісти щелеп, зверхкомплектні зуби, епуліди.

9. Судинні новоутворення, що потребують склерозуючого лікування.

10. Ізольовані ушкодження м'яких тканин ЩЛД, зубів, коміркового відростка, піднебіння, язика, що потребують хірургічного лікування під наркозом.

11. Вивих нижньої щелепи.

12. Аномалії вуздечок верхньої губи та язика.

V категорія

1. Гострий та хронічний періодонтит, періостит, перикороніт.

2. Луночкові постекстракційні кровотечі.

3. Ізольовані ушкодження м'яких тканий ЩЛД, гематоми.

4. Травматичні вивихи зубів.

5. Травматичні артрити скронево-нижньощелепного суглоба.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ

та реабілітації дітей та підлітків з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки

N

п/п 

Нозологічна

форма 

Тактика та строки

лікування 

Мета та принципи

лікування 

Місце

лікування 

Реабілітаційні

заходи 

1. 

Вроджене ізольоване одностороннє незрощення верхньої губи 

Проведення односторонньої хейлоринопластики в строки від 3 до 8 місяців в залежності від соматичного стану дитини

Усунення косметичного дефекту верхньої губи та основи носа, відновлення жому верхньої губи 

В Українсь-

кому або міжобласних центрах 

Застосування медикаментозних засобів для організації норматрофічного рубця. Профілактика вторинної деформації верхньої щелепи по сагіталі. Виготовлення ендоназального активатора 

2. 

Вроджене ізольоване незрощення твердого та м'якого піднебіння 

Виготовлення обтуратора за зразком знімного протеза на беззубу верхню щелепу в перші дні після народження з метою налагодження природного харчування. Проведення легкої ураностафілоплас-

тики в строки від 10 до 24 місяців при відсутності протипоказань зі сторони соматичного стану дитини 

Налагодження природного харчування (можливості ссати), профілактика деформацій горизонтальних пластинок піднебінної кістки. Усунення дефекту піднебіння, забезпечення велофарингеальної достатності забезпечення анатомічного та функціонального результатів 

Обтуратор виготовля-

ється в стаціонарних умовах у пологовому будинку за умови можливості анестезіоло-

гічного забезпечення у разі необхідності ураностафіло-

пластики. В Українському або міжобласних центрах 

Корекція обтура-

тора з часом. Контроль за розвитком мови логопедом. Профілактичні заходи орто-

донтом для усу-

нення можливих вторинних деформацій по трансверзалі 

3. 

Вроджене наскрізне одностороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння

I. Виготовлення обтуратора за зразком знімного протеза на беззубу верхню щелепу в перші дні після народження

Налагодження природного харчування (можливість ссати), профілактика подальшої деформації альвеолярного паростка, горизонтальних пластинок піднебінної кістки, профілактика збільшення дефекту піднебіння

Виконується стоматологом в умовах пологового будинку за умовою можливості анестезіоло-

гічного забезпечення у разі необхідності

Корекція обтуратора з часом 

 

 

II. Передопераційне ортодонтичне лікування (до хейлопластики). Комплексне дообстеження дитини

Ліквідація деформації альвеолярного паростка, усунення недорозвитку альвеолярного паростка малого фрагмента та повороту назовні альвеолярного паростка великого фрагмента. Досягнення торцевого змикання альвеолярного паростка двох фрагментів 

Український або міжобласні центри. Виготовлення ортодонтич-

ного апарата в умовах стаціонару 

Корекція апарата 

 

 

III. Проведення односторонньої хейлоринопластики або хейлорино-

велопластики в строки від 3 до 10 місяців в залежності від соматичного стану дитини та ортодонтичної підготовленості до операції 

Усунення косметичних та функціональних порушень у ділянці верхньої губи та носа

Український або міжобласні центри

Профілактика деформуючого рубця. Виготовлення ендоназального активатора та ортодонтичного апарата для профілактики деформації верхньої щелепи по сагіталі 

 

 

IV. Проведення ортодонтичного лікування, підготовка до ураностафілопластики (після хейлоріно- до ураностафілопластики)

Усунення деформацій альвеолярних паростків малого та великого фрагментів усунення деформації горизонталь-

них пластинок піднебінної кістки. Використання назального активатора. Формування нормотрофічного рубця

Український центр, міжобласні центри, обласні

щелепно-лицеві

відділення (ортодон-

тичний кабінет), ортодонтичне відділення обласної, міської дитячих стоматологіч-

них лікарень, районний ортодонт 

Корекція апаратів

 

 

V. Проведення легкої урано-

стафілопластики або велопластики, або хейлоурано-

стафілопластики у 18 - 30 місяців в залежності від соматичного стану дитини, ортодонтичної підготовленості, проведення попередніх етапів лікування, їх успішності 

Усунення дефекту твердого та м'якого піднебіння або дефекту верхньої губи, твердого та м'якого піднебіння з відновленням велофарингеальної достатності чи велофарингеальної достатності та ротового жому

Український та міжобласні центри 

Фізичні методи та масаж піднебіння, вправи, рекомендовані логопедом 

 

 

VI. Ортодонтичне лікування з профілактики або усунення вторинних деформацій щелеп, логопедичне навчання (строки - 2,5 роки - 6 років) 

Виготовлення ортодонтичних апаратів, що ліквідують можливий недорозвиток верхньої щелепи по сагіталі чи трансверзалі, або виготовлення та застосування ортодонтичних апаратів для профілактики деформацій верхньої щелепи

Український та міжобласні центри, ортодонтичні кабінети обласних щелепно-лицевих відділень, стоматологіч-

них лікарень 

Корекція орто-

донтичних апаратів, психічна реабілітація

 

 

VII. Хірургічне усунення вторинних деформацій верхньої губи та носа, дефекту альвеолярного паростка, фронтальних та бокових відділів верхніх щелеп, нижньої щелепи, контурна пластика із застосуванням консервованих хряща та кісток, аутокістки, ПААГ, імплантантів та ін. в строки від 6 до 15 років в залежності від показань. Ортодонтичне лікування при необхідності

Застосування всіх видів реконструктивно-пластичних операцій з конструювання та гармонізації м'яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки з метою надання обличчю естетичного та соціально прийнятного образу

Український або міжобласні центри

Післяопераційна реабілітація, що спрямована на формування нор-

мотрофічних рубців, досягнення позитивних функціональних результатів за допомогою фізичних методів лікування, масажу, міогімнастики, електрости-

мулювання. Психічна реабілітація 

4. 

Вроджене наскрізне двостороннє незрощення верхньої губи, альвеолярного паростка, твердого та м'якого піднебіння 

I. Виготовлення обтуратора за зразком знімного протезу на беззубу верхню щелепу в перші дні після народження 

Налагодження природного харчування (можливість ссати), профілактика подальшої деформації альвеолярного паростка, горизонтальних пластинок піднебінної кістки, профілактика збільшення дефекту піднебіння 

Виконується стоматологом в умовах пологового будинку за умови можливості анестеологіч-

ного забез-

печення у разі необхідності 

Корекція обтуратора з часом 

 

 

II. При вираженій протрузії міжщелепної кістки виготовлення орто-

донтичних апаратів та пристроїв для нівелювання такої деформації (від 1 міс. до проведення двосторонньої хейлопластики) 

Репозиція міжщелепної кістки ззаду до забезпечення торцевого змикання її із боковими фрагментами (пов'язка МакНейла, активатори з екстраоральним кріпленням та інше) 

Український та міжобласні центри 

Корекція орто-

донтичних пристроїв 

 

 

III. Одноетапна двостороння або двоетапна одностороння хейлоринопластика в строки від 6 міс. до 1 року в залежності від соматичного стану дитини, ортодонтичної підготовленості 

Усунення чи зменшення косметичного дефекту верхньої губи та носа, відновлення жому верхньої губи

Український та міжобласні центри 

Застосування засобів для організації нормотрофічного рубця. Профілактика вторинної деформації верхньої щелепи по сагіталі. Формування верхнього переддвер'я рота 

 

 

IV. Ураностафі-

лопластика чи велопластика в строки від 2 до 4 років 

Усунення дефекту твердого та м'якого піднебіння або м'якого з формуванням піднебінноглоткового затвору або велофарингеальної достатності 

Український та міжобласні центри 

Масаж піднебіння, логопедичні вправи, ортодонтичне лікування 

 

 

V. Ортодонтичне лікування з профілактики та усунення вторинних деформацій щелеп, логопедичне навчання (строк 3 - 7 років) 

Виготовлення орто-

донтичних апаратів та пристроїв з метою розширення верхньої щелепи по сагіталі та трансверзалі, удосконалення мови 

Український та міжобласні центри, ортодонтичні кабінети обласних та міських стоматологічних поліклінік 

Корекція орто-

донтичних апаратів та пристроїв, мовні вправи. Психічна реабілітація 

 

 

VI. Хірургічне усунення вторинних деформацій верхньої губи і носа, дефектів альвеолярного паростка, передніх відділів піднебіння, вторинних дефектів піднебіння. Строки 7 - 15 років. Більш вузький термін усунення деформацій залежить від виду їх психологічної залежності, результату орто-

донтичного ліку-

вання 

Застосування всіх видів реконструктивно-пластичних операцій з конструювання та гармонізації м'яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки з метою надання обличчю естетичного та соціальне прийнятного образу

Український та міжобласні центри

Післяопераційна реабілітація, що спрямована на формування нормотрофічних рубців, досягнення пози-

тивних функціо-

нальних результатів за допомогою фізичних методів лікування, масажу, міогімнастики, електростиму-

лювання. Психічна реабілітація 

5. 

Синдроми I - II зябрової дуги, П'єра-Робена, Трічер-Колінса, ОФДС, Апера та ін. Вроджені нориці нижньої губи, колобоми обличчя, дефекти та деформації вушних раковин та ін. 

Комплексне лікування в ранньому віці щодо усунення (перш за все) функціональних порушень, а потім косметичних недоліків з урахуванням закономірностей розвитку м'яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей 1 міс. - 6 років

Відновлення всіх основних функцій дихання, жування, ковтання, відновлення прикусу за допомогою основних прийомів хірургічного та ортодонтичного лікування 

Український та міжобласні центри 

В залежності від діагнозу та ефективності лікування корекція ортодонтичних апаратів, усунення вторинних деформацій. Психічна реабілітація

6. 

Вроджені судинні пухлини (гемангіоми, лімфангіоми, гемангіо-

лімфангіоми) 

Лікування судинних пухлин, що ростуть, проводять невідкладно, одразу ж після встановлення діагнозу 

Повне чи часткове усунення пухлин за допомогою хірургічних та консервативних методів в залежності від виду та розмірів пухлини 

Український та міжобласні центри при великих розмірах судинних пухлин та таких, що загрожують функції органів 

Усунення вторинних деформацій м'яких тканин та кісток 

7. 

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

 

 

 

 

 

I. Гострий гематогенний остеомієліт щелеп 

Проведення комплексного лікування виключно в умовах стаціонару одразу ж після встановлення діагнозу 

Загальне (дезінтоксикаційна, гіпо-

сенсибілізуюча, протизапальна терапії) та місцеве лікування 

Український та міжобласні центри, обласні щелепно-

лицеві відділення 

Профілактика вторинних деформацій щелеп 

 

II. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп, одон-

тогенні та неодонтогенні абсцеси, флегмони, фурункули, карбункули, лімфоденіти, сіалоаденіти 

Проведення комплексного лікування виключно в умовах стаціонару одразу ж після встановлення діагнозу 

Місцеве та загальне лікування 

Український та міжобласні центри, обласні щелепно-

лицеві відділення 

Профілактика вторинних деформацій м'яких тканин та щелеп 

8. 

Кістковий анкілоз СНЩС 

Артропластика СНЩС одразу ж після встановлення діагнозу

Висока остеотомія суглобового паростка нижньої щелепи з одномоментним чи віддаленим усуненням мікрогенії 

Український та міжобласні центри

Профілактика та лікування вторинних деформацій м'яких тканин та щелеп. Психічна реабілітація 

9. 

Істинні одонтогенні, остеогенні пухлини та пухлиноподібні

утворення кісток, пухлини та пухлино-

подібні утворення м'яких тканин щелепно-

лицевої ділянки. Злоякісні пухлини

Підвищена увага до диференційної діагностики пухлин. Комплексне раннє лікування при зростанні пухлини, яка негативно впливає на функціональні та косметичні характеристики органів і тканин щелепно-лицевої ділянки

Радикальне хірургічне та комплексне лікування з мінімальним ризиком формування вторинних деформацій м'яких та твердих тканин щелепно-

лицевої ділянки

Український та міжобласні центри, щелепно-

лицеві відділення обласних лікарень, онкологічні відділення обласних лікарень 

Профілактика та лікування післяопераційних дефектів та деформацій м'яких тканин та кісток щелепно-

лицевої ділянки 

10. 

Травматичні ушкодження м'яких тканин, зубів, кісток щелепно-лицевої ділянки, поєднані або не поєднані з пошкоджен-

нями інших органів 

Якомога рання, повна кваліфікована хірургічна обробка ран. При поєднаних ушкодженнях - рання допомога суміжних спеціалістів 

Щадний по відношенню до тканин принцип надання комплексної допомоги з використанням сучасних методів реконструктивної хірургії при ушкодженнях із дефектами тканин 

Український та міжобласні центри, обласні щелепно-

лицеві відділення 

Рання профілактика та лікування посттравматичних та післяопераційних дефектів та деформацій щелепно-

лицевої ділянки


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 18 серпня 1999 р. N 209


Карта хворого із вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки

1. Прізвище, ім'я та по батькові дитини ____________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Дата народження _____________________________________________

3. Місце народження ____________________________________________

4. Адреса батьків _______________________________________________

_______________________________________________________________

5. Чи були в роду у батька або матері дитини вроджені вади __________ 

_____________________________________________________________

6. Вік батька дитини, спеціальність _______________________________ 

_____________________________________________________________

7. Вік матері дитини, спеціальність _______________________________ 

_____________________________________________________________

8. Вага при народженні _________________________________________

9. Зріст _______________________________________________________

10. Повний основний діагноз ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

11. Повний супутній діагноз _____________________________________ 

______________________________________________________________

12. Через скільки часу та як (соска, ложечка, грудь) було забезпечене годування дитини

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13. Кількість попередніх пологів _________________________________

14. Наявність негативних впливів на вагітність на 6 - 12 тижні (захворювання, психічні та фізичні травми, прийом ліків та ін.)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19990818_209.html