Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Перелік постанов Головного державного санітарного лікаря України

Дата: 24.12.2008
Статус: Чинний

 
Перелік постанов головного
державного санітарного лікаря України
(2002 - 2009 рр)

№ п/п Дата затвердження Назва постанови
2002
1 28.01.2002 Про затвердження державних санітарних правил "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю"
2 28.01.2002 Про погодження методичних вказівок "Нормативи витрати часу на основні види паразитологічних та ентомологічних досліджень в установах держсанепідслужби"
3 28.01.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів харчової добавки диметилдикарбонат Е-242 у харчових продуктах
4 07.02.2002 Про затвердження Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів "Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження, на підприємствах промисловості рідкісних металів"
5 13.02.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів - "Шкідливі речовини односпрямованої дії в повітрі робочої зони (перелік № 1)"
6 22.02.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів і агрохімікатів (Доповнення № 3)
7 28.02.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів і агрохімікатів (Доповнення № 4)
8 28.02.2002 Про скасування постанови головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2001 №51 "Про порядок видачі установами державної санепідслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об'єктів та споруд, що вводяться в експлуатацію, та готовність підприємства до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації"
9 01.03.2002 Про затвердження Державних Санітарних правил і норм 5.5.6.-02 Державні санітарні правила і норми гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей
10 07.03.2002 Про поліпшення організації харчування дітей та додаткові заходи щодо упередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь в навчальних закладах України
10/1 20.03.2002 Про погодження інструкції з використання УФ-камери "Пан мед-1" для зберігання стерильних виробів медичного призначення
11 21.03.2002 Про затвердження списку орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць (1318 найменувань) /не чинна від 20.04.2006 №17/
12 11.04.2002 Про затвердження Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування (НРБУ/ОСПУ)"
13 11.04.2002 Про затвердження гігієнічного нормативу електромагнітних полів (ЕПМ), що створюються мобільними терміналами стільникового зв'язку стандарту NМТ - 450
14 12.04.2002 Про затвердження Методичних вказівок "Обгрунтування гігієнічних нормативів шкідливих хімічних речовин у різних середовищах на основі системного підходу"
15 07.05.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі населених місць (ОБРВ натрію гідрокарбонату) /не чинна від 20.04.2006 №17/
16 07.05.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі населених місць ( ОБРВ пилу піриту, силікокальцію та відпрацьованої формувальної землі) /не чинна від 20.04.2006 №17/
17 13.05.2002 Про затвердження максимально допустимого рівня використання харчового барвника Е-129 у безалкогольних напоях
18 16.05.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів і агрохімікатів (Доповнення №5)
19 20.05.2002 Про затвердження "Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)"
20 23.05.2002 Про внесення доповнень до постанови від 17.05.01 №54 "Про захист населення територій України від губчастоподібної енцефалопатії та запобігання поширення пріонних інфекцій" /втратила чинніст від 30.05.2003 № 20/
21 31.05.2002 Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств, які виробляють рослинні олії
22 07.06.2002 Про посилення заходів, направлених на забезпечення закладів охорони здоров'я медичними імунобіологічними препаратами, що пройшли контроль у порядку, встановленому МОЗ України
23 10.06.2002 Про затвердження Інструкції по санітарно-мікробіологічному контролю маргарину та майонезу
24 04.07.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів і агрохімікатів (Доповнення № 6)
25 10.07.2002 Про погодження методик визначення пестицидів
26 18.07.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів - орієнтовних безпечних рівнів впливу флотореагенту "Лілафлот Д -817М" у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць та орієнтовного допустимого рівня у воді водоймищ санітарно-побутового водокористування /не чинна від 20.04.2006 №17/
27 19.07.2002 Про затвердження методики визначення альбобактерину (фосфор мобілізуючих бактерій Achromobacter album) у повітрі робочої зони та в атмосферному повітрі
28 19.07.2002 Про затвердження методики визначення поліміксобактерину поліміксобактерину (фосфор мобілізуючих бактерій Bacillus polymyxa) у повітрі робочої зони та в атмосферному повітрі
29 23.07.2002 Про затвердження методичних вказівок "Порядок встановлення допустимих рівнів скидів і викидів АЕС України (радіаційно-гігієнічні регламенти I групи)
30 25.07.2002 Про затвердження Тимчасових гігієнічних нормативів вмісту мікроорганізмів в хлібі та хлібобулочних виробах
31 25.07.2002 Про розширення сфери застосування харчової добавки нізин (Е-234)
32 15.08.2002 Про удосконалення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечних факторів і ведення Державного реєстру небезпечних факторів
33 19.08.2002 Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об'єктах підвищеного епідемічного ризику
34 02.09.2002 Про затвердження методичних вказівок "Психофізіологічний професійний відбір плавскладу водного транспорту"
35 12.10.2002 Про посилення профілактики захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції
36 20.11.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
37 29.11.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчової добавки лактітол (Е 966) у харчових продуктах
38 09.12.2002 Про погодження методик визначення пестицидів
39 11.12.2002 Про затвердження методичних вказівок "Протиепідемічні заходи та лабораторна діагностика лептоспірозу"
40 13.12.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
41 13.12.2002 Про затвердження Методичних вказівок "Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві" (МВ 8.8.2.4. - 097 - 02)
42 28.12.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчових добавок ас партам (Е-951) та ацесульфам-К (Е-950) у харчових продуктах
43 29.12.2002 Про погодження методик визначення пестицидів
44 29.12.2002 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
2003
1 08.01.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
2 08.01.2003 Про погодження методик визначення хімічних речовин
3 09.01.2003 Про продовження терміну дії Державних гігієнічних нормативів "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів137Cs і90Sr у продуктах харчування та питній воді" (ДР-97)
4 23.01.2003 Про внесення змін до складу Комісії з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів
5 30.01.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
6 30.01.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів продуктів мікробіологічного синтезу та штамів-продуцентів у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць
7 30.01.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
8 11.02.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №9)
9 18.02.2003 Про погодження методики визначення пестицидів
10 19.02.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №10)
11 21.03.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №11)
12 08.04.2003 Про додаткові заходи щодо недопущення завезення і розповсюдження на території України випадків захворювання з тяжким гострим респіраторним синдромом (SARS) (постанова першого заступника головного державного санітарного лікаря України)
13 25.04.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
14 25.04.2003 Про погодження методик визначення хімічних речовин
15 25.04.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
16 12.05.2003 Про затвердження методичних вказівок "Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого (група) або підозри на зараження карантинними інфекціями, котагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології
17 17.05.2003 Про посилення дезінфекційних заходів щодо знищення збудників тяхкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у середовищі життєдіяльності людини
18 27.05.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №12)
19 27.05.2003 Про погодження методик визначення пестицидів
20 30.05.2003 Про скасування постанов головного державного санітарного лікаря України щодо захисту населення території України від губчастоподібної енцефалопатії та запобігання поширення пріонних інфекцій
21 13.06.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
22 13.06.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
23 07.07.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 13)
24 09.07.2003 Про затвердження тимчасових методичних вказівок Міністерства охорони здоров'я України "Полімеразна ланцюгова реакція для виявлення збудників паталогічних процесів"
25 17.07.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчових добавок у харчових продуктах (Е-200, Е-201, Е-202)
26 17.07.2003 Про погодження методик визначення хімічних речовин
27 17.07.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
28 28.07.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів штамів-продуцентів у повітрі робочої зони
29 28.07.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту контамінантів у м'ясі механічного обвалювання (ММО) птиці
30 02.09.2003 Про погодження методик визначення пестицидів
31 30.10.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів штамів-продуцентів у повітрі робочої зони
32 01.12.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчової добавки фероціаніду калію (Е 536) у солі кухонній (повареній)
33 03.12.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 14)
34 03.12.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
35 18.12.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 15)
36 22.12.2003 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 16)
37 26.12.2003 Про затвердження методик визначення пестицидів
2004
1 26.01.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 17)
2 28.01.2004 Про погодження методик визначення хімічних речовин
3 28.01.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів тетрагідродициклопентадієну /не чинна від 20.04.2006 №17/
4 28.01.2004 Про погодження методик визначення біологічних речовин
5 31.12.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки цикламова кислота та її натрієва та кальцієва солі (Е 952)
6 12.02.2004 Про скасування постанови головного державного санітарного лікаря м. Києва від 27.08.2001 №16 "Про посилення заходів по контролю за використанням дезінфекційних засобів та впровадженню порядку обліку дезінфекційних робіт з профілактичною метою на об'єктах"
7 19.02.2004 Про скасування постанови в.о. головного державного санітарного лікаря Вінницької області від 24.12.2003 №92
8 09.03.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
9 10.03.2004 Про погодження методик визначення пестицидів
10 10.03.2004 Про погодження методик визначення хімічних речовин
11 19.03.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 18)
12 15.04.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
13 15.04.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 19)
14 18.05.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
15 18.05.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчової добавки тальк (Е 553 в) у харчових продуктах
16 28.05.2004 Пропогодження методик визначення хімічних речовин
17 28.05.2004 Пропогодження методик визначення хімічних речовин
18 28.05.2004 Пропогодження методик визначення мікробного препарату планрізу (різоплану) в повітрі робочої зони
19 28.05.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних рчовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
20 14.06.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту вільних альдегідів, у т.ч. формальдегіду, з штучних білкових оболонок, призначених для виробництва ковбасних виробів
21 22.07.2004 Про погодження методики визначення хімічної речовини
22 22.07.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вольфраму карбіду в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
23 23.07.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу ізодецилоксипропіламінацетату та ізодецилоксипропіламіну у воді водоймищ
24 17.08.2004 Про погодження методичних рекомендацій по застосуванню тест-систем НоваСтрік
25 20.08.2004 Щодо заходів запобігання розповсюдженню туберкульозу серед населення України
26 01.09.2004 Про заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
27 02.09.2004 Про забезпечення належного контролю за застосуванням бланків форми первинного обліку №1-ОМК "Особова медична книжка"
28 02.09.2004 Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічною благополуччя учнів загальноосвітніх навчальних закладів
29 16.09.2004 Про заходи щодо профілактики малярії в Україні
30 17.09.2004 Про погодження методики визначення мікробною препарату спорофіту в повітрі робочої зони
31 17.09.2004 Про погодження методики визначення харчової добавки кальцію динатрію етилендіамінтетраацетату (Е 385)
32 04.10.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки кальцію динатрію етилендіамінтетраацетату (Е 385)
33 21.10.2004 Про затвердження значень гігієнічного нормативу біологічного мікробного препарату спорофіт у повітрі робочої зони
34 27.10.2004 Про засади щодо профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій
35 01.12.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (додаток 21)
36 16.12.2004 Про затвердження гранично допустимої концентрації (ГДК) препарату планризу (ризоплана) в повітрі робочої зони
37 17.12.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (додаток 22)
38 21.12.2004 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (додаток 23)
39 30.12.2004 Про погодження методик визначення хімічних речовин
2005
1 17.01.2005 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
2 18.01.2005 Про погодження методики визначення хімічних речовин (методика виконання вимірювання концентрації йоду в воді питній і мінеральній, харчовій солі, хлібобулочних виробах, молочних продуктах методом інверсійної вольтамперметрії на твердому обертовому електроді
3 17.03.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 24)
4 21.03.2005 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
5 26.05.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 25)
6 29.08.2005 Про посилення заходів щодо профілактики пташиного грипу
7 07.12.2005 Про проведення вакцинації людей у населених пунктах неблагополучних з пташиного грипу та інших територіях, що знаходяться в зоні ризику захворювання на пташиний грип
8 07.12.2005 Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду у зв язку з реєстрацією пташиного грипу в Автономній Республіці Крим
9 10.12.2005 Про погодження методик визначення хімічних речовин
10 10.12.2005 Про погодження методик визначення хімічних речовин
11 10.12.2005 Про погодження методик вимірювань сорбінової та бензойної кислот у пресервах, пастах та кулінарних виробах з риби та морепродуктів
12 10.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 26)
13 12.12.2005 Про погодження методик визначення мікробних препаратів у повітрі робочої зони
14 12.12.2005 Про погодження методики визначення дезінфекційного засобу Саптамін у воді
15 12.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді водоймищ
16 12.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів біопрепаратів у повітрі робочої зони
17 12.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
18 12.12.2005 Про погодження методик визначення хімічних речовин
19 12.12.2005 Про затвердження гранично допустимої концентрації (ГДК) МАФАМ у папері/картоні, виготовленої з вторинної сировини, для пакування сухих харчових продуктів
20 15.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 27)
21 26.12.2005 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 28)
2006
1 10.01.06 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
2 23.01.2006 Щодо скорочення кількості дозвільних документів та упорядкування діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби
3 24.01.2006 Щодо упорядкування діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби та надання документів дозвільного характеру /скасована від 15.09.2006 №34/
4 31.01.06 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
5 31.01.06 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 20.04.2006 №17/
6 04.02.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у воді водоймищ
7 09.02.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
8 28.02.2006 Про погодження методики визначення хімічної речовини
9 28.02.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
10 17.03.2006 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічних речовин у воді водоймищ
11 29.03.2006 Про затвердження методики виконання вимірювань масової частки оксидів ванадію в діоксиді вуглецю
12 31.03.2006 Про посилення заходів щодо запобігання розповсюдження кору серед населення України
13 05.04.2006 Про внесення змін до постанови 31.03.2006 №12 " Про посилення заходів щодо запобігання розповсюдження кору серед населення України"
14 19.04.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
15 19.04.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №30)
16 19.04.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
17 20.04.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
18 25.04.2006 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
19 25.04.2006 Про погодження методики визначення хімічної речовини
20 28.04.2006 Про скасування припису головного державного санітарного лікаря на повітряному транспорті від 23.12.2005 № 30 та постанови про застосування фінансової санкції від 30.01.2006 № 4 (із змінами)
21 10.05.2006 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
22 19.01.2006 Про призупинення дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.03.2006 05.03.02-07/11740 на проектні матеріали "Розміщення виставочного комплексу ТОВ "Агат" по пр. Гагаріна, 1056 у м. Дніпропетровську
23 25.05.2006 Про скасування постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 19.05.2006 № 22 щодо призупинення дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.03.2006 05.03.02-07/11740 на проектні матеріали "Розміщення виставочного комплексу ТОВ "Агат" по пр. Гагаріна, 1056 у м. Дніпропетровську
24 25.05.2006 Про забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2006 році
25 30.05.2006 Про незадовільну організацію імунопрофілактики вірусного гепатиту В серед медичних працівників
26 07.06.2006 Про скасування постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 25.05.2006 № 23 та відновлення дії постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 19.05.2006 № 22 щодо висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.03.2006 05.03.02-07/11740 на проектні матеріали "Розміщення виставочного комплексу ТОВ "Агат"
27 06.07.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 31)
28 17.07.2006 Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні
29 26.07.2006 Про погодження методики визначення мікробного препарату у повітрі робочої зони
30 26.07.2006 Про затвердження значення гігієнічного нормативу біопрепарату у повітрі робочої зони
31 28.07.2006 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
32 05.09.2006 Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки сукралози (Е 955)
33 15.09.2006 Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей під час відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах
34 15.09.2006 Про скасування постанови від 24.01.2006 № 3
35 20.09.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №32)
36 03.11.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
37 06.11.2006 Про додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту А в Україні
38 06.12.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №33)
39 15.12.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення №34)
40 15.12.2006 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
41 19.12.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
42 19.12.2006 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
2007
1 17.01.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
2 18.01.2007 Про погодження методики визначення мікробного препарату в повітрі робочої зони
3 18.01.2007 Про затвердження значення гігієнічного нормативу біопрепарату у повітрі робочої зони
4 19.01.2007 Про погодження методик визначення хімічних речовин
5 25.01.2007 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
6 30.01.2007 Про визнання такими, що втратили чинність Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.03.2002 №9
7 23.02.2007 Про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства
8 10.04.2007 Про посилення профілактичних та протиепідемічних заходів
9 10.04.2007 Про погодження методик визначення хімічних речовин
10 10.04.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 37)
11 10.04.2007 Про погодження методик визначення хімічної речовини
12 10.04.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
13 24.04.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів (доповнення 38)
14 14.05.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
15 23.05.2007 Про невідкладні заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням
16 25.05.2007 Про забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2007 році
17 05.06.2007 Про погодження методик визначення хімічних речовин
18 08.06.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в повітрі робочої зони
19 11.06.2007 Про затвердження методу визначення біопрепарату в повітрі робочої зони
20 11.06.2007 Про затвердження значення нормативу біологічного мікробного препарату в повітрі робочої зони
21 22.06.2007 Про призупинення дії висновку державної санвтарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2006 №05.03.02-07/32491 на проектні матеріали "Строительство АЗС по ул. Короленко в г. Кировограде (возле разворота тролейбусов)" в частині визначення можливості розміщення об'єкта на зазначеній ділянці /скасована від 11.07.2007 №22/
22 11.07.2007 Про скасування постанови головного державного санітарного лакаря України від 22.06.2007 №21 щодо призупинення дії висновку державної санвтарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2006 №05.03.02-07/32491 на проектні матеріали "Строительство АЗС по ул. Короленко в г. Кировограде (возле разворота тролейбусов)" в частині визначення можливості розміщення об'єкта на зазначеній ділянці
23 27.07.2007 Про затвердження методичних вказівок з визначення пестицидів
24 31.07.2007 Про погодження методики визначення хімічної речовини
25 06.08.2007 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки гідроксипропілцелюлоза (Е 463)
26 05.10.2007 Про посилення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезоні 2007/2008 рр.
27 17.10.2007 Про затвердження методичних вказівок з визначення хімічних речовин
29 05.11.2007 Про погодження методик виконання вимірювань масової концентрації біоцидних реагентів
30 14.11.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
31 15.11.2007 Про погодження методик виконання вимірювань масової концентрації первинних ароматичних диамінів у міграційних розчинах з полімерних матеріалів
32 15.11.2007 Про затвердження максимально допустимих рівнів міграції первинних ароматичних диамінів у міграційні розчини з полімерних пакувальних матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
33 10.12.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
34 11.12.2007 Про погодження методик виконання вимірювань
35 12.12.2007 Про затвердження методики кількісного хімічного аналізу проб дитячих іграшок на вміст токсичних елементів
36 13.12.2007 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
37 17.12.2007 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
38 17.12.2007 Про затвердження допустимого рівня миш'яку в нерибних об'єктах промислу
39 17.12.2007 Про погодження методики виконання вимірювань
40 26.12.2007 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки амонійні солі фосфатидилової кислоти (фосфатили амонію) Е 442
41 27.12.2007 Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містить метиловий спирт (метанол)
42 27.12.2007 Про застосування харчової добавки гіпрокспропілметилцелюлоза (Е 464)
43 28.12.2007 Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
2008
2 18.01.2008 Про посилення заходів щодо недопущення захворювань на високопатогенний пташиний грип серед людей у АР Крим
3 23.01.2008 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць
4 06.02.2008 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
5 07.02.2008 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
6 14.02.2008 Про внесення змін до Загальних вимог до побудови, викладення та оформлення державних санітарно-гігієнічних і епідеміологічних нормативних та методичних документів
7 14.02.2008 Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби з видачі документів доцільного характеру
8 14.02.2008 Про розподіл об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику
9 29.02.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
10 24.03.2008 Про погодження методики виконання вимірювань
11 19.05.2008 Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на вантажі з харчовими продуктими, призначеними для експорту
12 04.09.2008 Про затвердження Державного гігієнічного нормативу "Показники безпеки та якості фасованої питної води"
13 17.11.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
14 17.11.2008 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
15 17.11.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
16 18.11.2008 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
17 18.11.2008 Про погодження методик виконання вимірювань
18 05.12.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
19 09.12.2008 Про погодження методики виконання вимірювань
20 09.12.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
21 09.12.2008 Про затвердження Державного гігієнічного нормативу хімічної речовини у повітрі робочої зони
22 19.12.2008 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
23 19.12.2008 Про скасування висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.07.2006 № 05.03.02-07/33070 та висновку на проект будівництва від 04.09.06 № 5.1/5.2/270
24 24.12.2008 Про застосування харчових добавок пропіонової кислоти (Е 280) та її натрієвої, кальцієвої та калієвої солей (Е 281, Е 282, Е 283)
25 26.12.2008 Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об`єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД
26 29.12.2008 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
2009
1 12.01.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
2 12.01.2009 Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції
3 20.01.2009 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
4 02.03.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
5 02.03.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів біопрепаратів у повітрі робочої зони
6 02.03.2009 Про погодження методу визначення продуцента біопрепарату в повітрі робочої зони
7 13.03.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
8 02.04.2009 Про посилення заходів щодо профілактики пташиного грипу
9 03.04.2009 Про погодження методики виконання вимірювань хімічної речовини в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі
10 03.04.2009 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
11 08.04.2009 Про погодження методик виконання вимірювань хімічних речовин у повітрі робочої зони
12 05.05.2009 Про впровадження додаткових протиепідемічних заходів щодо запобігання виникнення серед населення захворювання на грип А (H1N1)
13 19.05.2009 Про погодження методик виконання вимірювань хімічних речовин у повітрі робочої зони
14 01.07.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
15 06.07.2009 Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
16 17.07.2009 Про посилення медико-санітарного забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
17 20.07.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
18 27.07.2009 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць /не чинна від 11.12.2009 №34/
19 27.07.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
20 29.07.2009 Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2009-2010 навчального року
21 15.09.2009 Про посилення державного нагляду за потужностями (об`єктами) з виробництва та обігу харчових продуктів
22 20.10.2009 Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2009-2010рр. попередження заносу та розповсюдження пташиного A(H5N1) та пандемічного A(H1N1) грипу в Україні.
23 23.10.2009 Про посилення заходів щодо попередження виникнення серед населення отруєнь грибами
24 26.10.2009 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки сорбітан моностеарат(Е491)
25 26.10.2009 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчових добавок кроскарамелози(Е468) та полідекстрози AiN( E1200)
26 26.10.2009 Про затвердження значень гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених міcць /не чинна від 11.12.2009 №34/
27 11.11.2009 Про заходи щодо вакцинації населення проти грипу, в т.ч. епідемічного грипу
28 18.11.2009 Про посилення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в навчальних закладах
29 24.11.2009 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
30 24.11.2009 Про погодження методичних вказівок з визначення біопрепарату в повітрі робочої зони
31 25.11.2009 Про затвердження значення гігієнічного нормативу біопрепарату в повітрі робочої зони
32 25.11.2009 Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки фумарової кислоти (Е 297)
33 26.11.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
34 11.12.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
35 21.12.2009 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
36 24.12.2009 Про затвердження Прядку видачі Сертифікату Здоров'я на імпортовану до Європейського Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або відправляється із України
37 24.12.2009 Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
38 28.12.2009 Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на потерпілих від паводку територіях Закарпатської області
2010
1 21.01.2010

Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів

2 22.10.2010

Про погодження методики мікробного препарату в повітрі робочої зони

3 22.01.2010

Про затвердження значення гігієнічного нормативу мікробного препарату в повітрі робочої зони

4 30.01.2010 Про затвердження гігієнічних нормативів щодо безпечності природної мінеральної води (набуває чинності з 1.01.2012 р
5 18.02.2010 Про посилення державного санітарно-епідемічного нагляду на потерпілих від паводка територіях
6 26.02.2010 Про склад Комісії з питань державної санітарно-гігієнічної експертизи пестицидів та агрохімікатів
7 26.02.2010 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
8 27.02.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
9 02.03.2010 Про погодження методик виконання вимірювань хімічних речовин у повітрі робочої зони
10 03.03.2010 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
11 16.03.2010 Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки алюмосилікату натрію (Е 554)
12 06.04.2010 Про тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації бездимохідних газових водонагрівачів з виводом продуктів згорання в приміщення
13 08.04.2010 Про призначення повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи установки "Біолідер" для глибокої очистки стічних вод за ТУ У 29.2-34261997-001:2008
14 30.04.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
15 13.05.2010 Про посилення профілактичних заходів щодо попередження заносу та розповсюдження "дикого" поліовірусу в Україні
16 17.05.2010 Про попередження виникнення водонітратної метгемоглобінемії у дітей
17 04.06.2010 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в повітрі робочої зони
18 04.06.2010 Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць
19 07.06.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
20 30.06.2010 Про удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за впровадженням системи НАССР
21 30.06.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
22 30.06.2010 Про затвердження гігієнічних нормативів "Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю"
23 30.06.2010 Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
24 06.07.2010 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
25 06.07.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів мікробіологічних показників безпеки кукурудзяного крохмалю
26 19.07.2010 Про призупинення дії Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"
27 26.07.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони
28 11.08.2010 Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2010/2011 навчального року
29 22.09.2010 Про погодження методичних вказівок з визначенням пестицидів
30 24.09.2010 Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту свинцю (Рb) в зерні продовольчої пшениці
31 04.10.2010 Про призначення повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту "Несамохідне транспортне обладнання для технічного обслуговування верхньої будови колії залізниці з переробкою твердих відходів. Оцінка впливу на навколишнє середовище (м.Київ)"
32 04.11.2010 Про визнання недійсним висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.03.2010 № 05.03.02-07/20995
33 15.11.2010 Про погодження методичних вказівок з визначення пестицидів
34 22.11.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
35 22.11.2010 Про заборону приготування та використання коктейлів кисневих у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення
36 24.11.2010 Про погодження методики виконання вимірювань хімічної речовини у повітрі робочої зони
37 01.12.2010 Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
38 08.12.2010 Про призначення повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи пристроїв та систем водоочищення "Золотая формула"
39 09.12.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
40 15.12.2010 Про затвердження значень гігієнічних нормативів та регламентів пестицидів
41 16.12.2010 Про погодження методики виконання вимірювань хімічної речовини у повітрі робочої зони
42 16.12.2010 Про затвердження значення гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць


Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/dli_postsanepid.html