Офіційний сайт МОЗ України
www.moz.gov.ua
Документ: Проект. Національний план дій на виконання Указу Президента України від 06.12.2005 №1694/2005

Статус: Проект - архів

Проект

Національний план дій на виконання Указу Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я"
(Дорожня карта реформування системи охорони здоров'я)

Заходи Виконавці Термін виконання
1. Короткострокові заходи (2006 рік)
1.1. Розробити і подати на розгляд Верховної Ради України зміни до законодавчих актів: - Конституції України; - Бюджетного кодексу України; - Господарського кодексу України; - „Про місцеве самоврядування в Україні"; - „Про місцеві державні адміністрації"; - "Про рекламу"; - "Про закупівлю товарів, робіт та послуг". МОЗ Мінекономіки Мінфін Мін'юст АМН Держкомпідприємництво 2006 р.
1.2. Розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти Законів: - Основи законодавства про охорону здоров'я - "Про медичну діяльність та заклади охорони здоров'я". МОЗ Мінекономіки Мінфін Мін'юст 2006 р.
1.3. Розробити та подати на розгляд Верховній Раді України загальнодержавні програми: - „Попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань"; - „Протидія захворюванню на туберкульоз"; - „Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007-2014"; - "Сімейна медицина" - інформатизації галузі охорони здоров'я - єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. МОЗ АМН Мінпраці Міносвіти Мінекономіки Мінфін Мінсім'ямолодь МНС Мін'юст січень 2006 р. лютий 2006 р. травень 2006 р. I півріччя 2006 р. 2006 р. лютий 2006 р.
1.4. Розробити та подати на затвердження в установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України щодо зміни до Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. МОЗ Мінекономіки Мінфін Держкомстат Мін'юст АМН 2006 р.  
1.5. Забезпечити наукове обґрунтування всіх етапів реформування галузі охорони здоров'я МОЗ АМН Постійно
1.6. Розробити механізми визначення базового пакету медичної допомоги, що має надаватися громадянам безоплатно за рахунок державних коштів. МОЗ Мін'юст Мінфін Мінпраці АМН 2006 р.
1.7. Внести зміни до нормативно-правових актів дозвільної системи в галузі охорони здоров'я у відповідності європейським стандартам. МОЗ Мінекономіки Мінфін Мін'юст 2006 р.
1.8. Створити Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини МОЗ Громадські організації 1 липня 2006 р.
1.9. Відновити телефонний зв'язок зі всіма закладами охорони здоров'я сільської місцевості. Мінтранс 2006 р.
1.10. Забезпечити розробку та затвердження порядку проведення профілактичних медичних оглядів населення відповідно до принципів доказової медицини. МОЗ АМН Мінпраці Мінекономіки Мін'юст 2006 р.
1.11. Розробити та прийняти уніфікований термінологічний довідник в охороні здоров'я. МОЗ АМН Мін'юст Мінекономіки 2006 р.
1.12. Розробити механізми передачі цільових субвенцій для виконання державних програм у сфері охорони здоров'я з державного - місцевим бюджетам. МОЗ Мінфін Мінекономіки Мін'юст 2006 р.
1.13. Розробити методологію створення клініко-економічних стандартів (адаптації медичних стандартів інших країн) у відповідності до міжнародного досвіду. МОЗ АМН 2006 р.
1.14. Завершити на цій основі розробку клініко-економічних стандартів по найбільш медико-соціально значимих нозологіях МОЗ АМН 2006 р.
1.15. Переглянути та затвердити табелі оснащення медичних закладів всіх рівнів надання медичної допомоги, в першу чергу медичним обладнанням, з урахуванням сучасних технологій в охороні здоров'я. МОЗ АМН Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2006 р.
1.16. Затвердити Національний перелік основних лікарських засобів. МОЗ АМН Мінфін Мінекономіки Мін'юст 2006 р.
1.17. Створити реєстр лікарів України. МОЗ АМН Мінтранс МО СБУ МВС РМ АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2006 р.
1.18. Розробити довгострокові прогнози потреби країни у медичних кадрах (лікарях, середніх медичних працівниках та керівників у сфері охорони здоров'я) та скласти на їх основі перспективний план підготовки медичних працівників. МОЗ Міносвіти Мінфін Мінекономіки Мінпраці Мін'юст Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2006 р.
1.19. Зберегти державне замовлення та державний розподіл медичних кадрів. МОЗ Міносвіти Мінекономіки Мінпраці Мін'юст 2006-2010 рр.
1.20. Доопрацювати та затвердити Концепцію медичної освіти в Україні з врахуванням європейських освітніх стандартів. МОЗ АМН Міносвіти Мінекономіки Мінпраці Мін'юст 2006 р.
1.21. Забезпечити пріоритет у підготовці спеціалістів для первинної ланки охорони здоров'я: лікарів загальної практики (сімейних лікарів), сімейних медичних сестер, соціальних та патронажних працівників згідно державного замовлення. МОЗ Міносвіти 2006 р.
1.22. Створити належні виробничі і соціально-побутові умови, включаючи забезпечення житлом для медичного персоналу, зайнятого у закладах первинної медико-санітарної допомоги сільської місцевості. Рада Міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2006-2010 рр.
1.23. Розробити та затвердити Положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації (університетську клініку). МОЗ МОН Мін'юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2006 р.
1.24. Розробити систему заходів соціального захисту та перепідготовки медичних працівників, які можуть вивільнятися у процесі реформування галузі охорони здоров'я. Мінпраці МОЗ Мінфін Мін'юст 2006 р.
1.25. Розробити та затвердити "Етичний кодекс лікаря", "Фармацевтичний етичний кодекс". МОЗ АМН Громадські професійні організації 2006 р.
1.26. Забезпечити своєчасне інформування населення України щодо цілей і змісту перетворень в галузі охорони здоров'я. МОЗ Держкомінформ Рада міністрів Автономної Республіки Крим Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2006-2010 р.
1.27. Залучати громадські організації у процес визначення пріоритетів і формування політики галузі охорони здоров'я відповідно до світового досвіду. МОЗ АМН Мін'юст Держкомінформ Громадські організації Постійно
1.28. Забезпечити моніторинг виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії. МОЗ МВС Мінекономіки МОН Мін'юст АМН 2006-2010 рр.
1.29. Створити комп'ютерний реєстр загальнодержавних та галузевих програм, міжнародних програм та проектів та забезпечити дієвий моніторинг затверджених заходів. МОЗ АМН Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2006-2010 рр.
2. Середньострокові заходи (2007-2009 роки)
2.1. Розробити і подати на розгляд Верховної Ради України Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування". МОЗ Мінюст Мінфін Мінекономіки Мінпраці 2007 р.
2.2. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України: - "Про права пацієнта"; - "Про українську колегію лікарів та професійні медичні асоціації". МОЗ АМН Мінекономіки Мінфін Мінпраці Мін'юст Громадські організації 2008 р.
2.3. Розробити нормативно-правові акти, що затверджують:
- типовий статут медичного закладу із статусом комунального некомерційного підприємства;
- положення про організацію закупівлі медичних послуг за державні кошти та форми типових договорів про закупівлю медичних послуг за державні кошти в рамках надання первинної, спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги;
- єдину методику визначення вартості медичних послуг та тарифів;
- класифікатор медичних послуг з визначенням їх базової вартості.
МОЗ Мінюст Мінекономіки Мінфін 2007 р.
2.4. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів:
- "Про ратифікацію Конвенції 102 Міжнародної Організації Праці про мінімальні норми соціального забезпечення";
- "Про ратифікацію Конвенції 130 Міжнародної Організації Праці про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби";
- "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)";
- "Про ратифікацію Європейського кодексу соціального забезпечення".
Мінпраці МОЗ Мін'юст МЗС Мінфін Мінекономіки 2007 р.
2.5. Розробити та впровадити нову систему оплати праці медичного та допоміжного персоналу в галузі охорони здоров'я. МОЗ Мінфін Мінпраці Мін'юст 2007-2008 р.
2.6. Провести оптимізацію мережі державних, комунальних і відомчих медичних закладів після змін до ст.49 Конституції. Розпочати реорганізацію стаціонарного сектора у першу чергу закладів надання екстреної та невідкладної допомоги, планового лікування хворих та їх реабілітації. МОЗ АМН Рада Міністрів МОЗ АМН Мінтранс Рада Міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські державні адміністрації 2008 р.
2.7. Розпочати з урахуванням ступеня готовності медичних закладів зміни організаційно-правового статусу медичних закладів з бюджетних установ на державні (комунальні) некомерційні медичні підприємства. МОЗ АМН Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2008-2009 рр.
2.8. Завершити формування мережі лікарських амбулаторій загальної практики (сімейної медицини) для населення сільської місцевості. Продовжувати формування мережі лікарських амбулаторій загальної практики (сімейної медицини) для жителів міст. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2009 р.
2.9. Продовжити розвиток мережі лікарень „Хоспісів" відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів МОЗ Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2007-2009 рр.
2.10. Запровадити сучасні, спрямовані на ефективний розподіл ресурсів, методики фінансування медичної допомоги:
- для організацій первинної медико-санітарної допомоги - подушне фінансування з частковим фондотриманням;
- для стаціонарних закладів - бюджет.
МОЗ Мінфін Мінекономіки Мін'юст Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2008-2009 рр.
2.11. Забезпечити матеріально-технічне оснащення закладів і підрозділів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до затвердженого табелю оснащення (передусім медичним обладнанням). Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2008-2009 рр.
2.12. Продовжити розробку та оновлення існуючих, запровадження медичних стандартів на основі доказової медицини. МОЗ АМН Рада міністрів Автономної Республіки Крим Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2008-2009 рр.
2.13. Здійснювати закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення та медичних послуг виключно у відповідності до національних медико-економічних стандартів. МОЗ АМН Мінтранс МВС МО СБУ Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2008 р.
2.14. Розробити та запровадити систему управління та контролю якості медичної допомоги. МОЗ АМН Рада Міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2006-2007 р.
2.15. Широко запроваджувати в діяльність закладів охорони здоров'я закупівлю медичних послуг на договірній основі. МОЗ Мінфін Рада міністрів Автономної Республіки Крим Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 2008-2009 рр.
2.16. Створити Інститут стратегічних досліджень в галузі охорони здоров'я. МОЗ 2007 р.
2.17. Розробити формуляри для лікування найбільш поширених захворювань. МОЗ АМН Мінекономіки Мінфін 2007 р.
2.18. Затвердити уніфікований класифікатор медичних процедур та запровадити його в діяльність закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності (відповідно до міжнародних вимог). МОЗ АМН Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2007 р.
2.19. Забезпечити впровадження телекомунікаційних технологій для діагностики та лікування найбільш поширених захворювань.   2007 р.
2.20. Забезпечити впровадження сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій в усі ланки управлінського та медичного технологічного процесу. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, міські держадміністрації 2007 р.
2.21. Забезпечити розробку та затвердження порядку проведення диспансеризації хронічних хворих відповідно до принципів доказової медицини. МОЗ АМН Мінпраці Мінекономіки Мін'юст 2007 р.
2.22. Розробити навчальні програми та розпочати підготовку спеціалістів з питань громадського здоров'я з використанням міжнародного досвіду. МОЗ Міносвіта 2007 р.
3. Довгострокові заходи (2010-2011 роки)
3.1. Здійснити передачу у комунальну власність відомчих медичних закладів та забезпечити їх діяльність в єдиному медичному просторі. Мінекономіки Мінфін Мін'юст Мінпраці Мінтранспорту Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2010-2011 рр.
3.2. Завершити формування мережі лікарських амбулаторій, інших форм загальної лікарської практики (сімейної медицини). МОЗ Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2010 р.
3.3. Завершити реорганізацію стаціонарного сектора на основі функціональної диференціації ліжкового фонду і розподілу лікарень на заклади: для надання екстреної допомоги, для планового лікування хронічних хворих, для відновного лікування і реабілітації, для надання медико-соціальної допомоги. МОЗ Рада міністрів АР Крим обласні, міські державні адміністрації 2010-2011 рр.
3.4. Після прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" завершити створення інфраструктури закладів та запровадження соціального медичного страхування. МОЗ Мінекономіки АМН Мінфін з 2010 р.
3.5. Впровадити систему забезпечення якості лікарських засобів на всіх етапах їх обігу шляхом затвердження стандартів належної виробничої, лабораторної, клінічної, дистриб'юторської практики. МОЗ з 2010 р.


Адреса сторінки на веб-сайті МОЗ України: www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20051230_0.html