17 жовтня 2017 року

Публікації
Біографія М.М.Амосова


6 грудня 1913 p. Народився в с. Ольхове (нині Вологодська область Російської Федерації)
1926-1932 pp. Навчання в школі "другого ступеня" та лісомеханічному технікумі в м. Череповець
1932 p. Механік на 2-й Архангельській електростанції
1934-1940pp., 1935-1939pp. Навчання у Всесоюзному заочному індустріальному інституті в Москві та Архангельському державному медичному інституті (денна форма навчання)
1940 p. Ординатор-хірург хірургічного відділення міжрайонної лікарні в м. Череповець
1941-1945 pp. Провідний хірург польового госпіталю (ППГ-2266)
1946 p. Завідувач операційного корпусу Інституту швидкої допомоги ім. М.В.Скліфосовського в Москві
1947-1952 pp. Головний хірург Брянської області, завідувач хірургічного відділення обласної лікарні
1948 p. Здобув науковий ступінь кандидата медичних наук
1952 p. Виконав перші в Україні операції пневмонектомії хворим з полікавернозним ураженням легень у Київському науково-дослідному інституті туберкульозу і грудної хірургії
1952 p. Керівник клініки торакальної хірургії Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії
1953 p. Захистив дисертацію "Пневмонэктомии и резекции легкого при туберкулезе" та здобув науковий ступінь доктора медичних наук
1954 p. Присвоєно вчене звання професора
1955-1983 pp. Керівник клініки серцевої хірургії Київського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії
1955-1970 p. Організатор та керівник першої в СPC афедри грудної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів
1958-1959 pp. Створив і вперше запровадив у хірургічну практику апарат штучного кровообігу (АШК)
1959 p. Присвоєно звання "Заслужений діяч науки УРСР"
1959-1988 pp. 1988-1995 pp. Керівник відділу біокібернетики Інституту кібернетики АН УРСР Радник при дирекції Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
1961 р. Обраний членом-кореспондентом АМН СРСР
1961 р. Присуджено Ленінську премію за розробку і впровадження в медичну практику методів хірургічного лікування захворювань легень
1962-1991 pp. Депутат Верховної Ради СРСР (5 скликань)
1963 p. Вперше в СРСР здійснив операцію протезування мітрального клапана
1965 р. Створив і вперше в світі почав впроваджувати в практику антитромботичні протези серцевих клапанів
1969 р. Обраний дійсним членом (академіком) АН УРСР
1973 р. Присвоєно звання "Герой Соціалістичної Праці"
1974 р. Член спілки письменників СРСР
1978 р. Присуджено Державну премію Української РСР в галузі науки і техніки за "Енциклопедію кібернетики" в двох томах, видану в 1973-1974 pp.
1983-1988 pp. Перший директор Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії
1984 p. Присвоєння малій планеті 2948 імені М.М.Амосова
з 1988 p. Почесний директор Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії
1988 Присуджено Державну премію Української РСР в галузі науки і техніки за цикл робіт "Розробка та широке впровадження у практику реконструктивних операцій на клапанах серця"
1993 р. Активний учасник створення АМН України. Обраний дійсним членом АМН України (академіком)
1993 p. Нагороджений Почесною відзнакою Президента України
1997 р. Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем
12 грудня 2002 p. На 90 році пішов з життя
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка