19 жовтня 2017 року

Публікації
Міністерство охорони здоров'я розробляє Національну програму "Попередження смертності та інвалідності населення внаслідок...

19.05.2005

Хвороби системи кровообігу в Україні є національною соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідні державна підтримка, координація зусиль різних міністерств та органів виконавчої влади. Метою Національної програми "Попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань", яка готується у МОЗ, є зниження захворюваності населення на серцево-судинні захворювання, судинні ураження мозку, смертності від їх ускладнень, а також підвищення тривалості і якості життя хворих на серцево-судинні захворювання.

На сьогодні серцево-судинні захворювання належать до найбільш складних і життєвозагрозливих в Україні. Так, у 2004 році зареєстровано понад 10 млн хворих на гіпертонічну хворобу, 7,6 млн. хворих - на ішемічну хворобу серця і майже 3 млн. осіб - з цереброваскулярними захворюваннями. Щорічно лікувально-профілактичними закладами вперше виявляється близько 2 млн. хворих з цією патологією, з них кожний другий - працездатного віку. Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні займає перше місце і у 2-4 рази вища, ніж у країнах ЄС та світу, причому в нашій країні вмирають від цих захворювань не тільки частіше, але й раніше.

Інформаційно:

Виникнення і перебіг серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань тісно пов'язані з наявністю чинників ризику, основними серед яких є підвищений артеріальний тиск, порушений ліпідний обмін, надлишкова маса тіла, нездоровий спосіб життя (тютюнопаління, нераціональне харчування, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність), а також фактори оточуючого середовища (психоемоційні навантаження, шкідливе довкілля на виробництві та в побуті).

Проведені епідеміологічні дослідження свідчать про надзвичайну поширеність цих факторів ризику серед населення України: у 35,3 % дорослих мешканців виявляється артеріальна гіпертензія, 56,8 % осіб мають надлишкову масу тіла, 43,9 % чоловіків та 16,5 % жінок палять, 43,6 % осіб ведуть малорухомий спосіб життя.

62,2 % населення України помирає від ішемічної хвороби серця і цереброваскулярних захворювань, питома вага яких в структурі смертності від серцево-судинних захворювань становить відповідно 65,7 та 21,9 %.

Зумовлюючи майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності хвороби системи кровообігу негативно впливають на тривалість і якість життя населення. Мозковий інсульт є основною причиною інвалідності. Тільки 20 % осіб, що залишилися живими, повертаються до активного життя.

На сьогодні населення України недостатньо інформовано про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Незадовільно організовані діагностика, виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби та лікування. Не вистачає звичайних електрокардіографів та біохімічних аналізаторів. В Україні мало виробляється сучасних, доступних широкому колу хворих, лікарських засобів, не встановлені пільги для їх придбання. Не відпрацьовані механізми, що стимулюють громадян до збереження і зміцнення власного здоров'я. На неналежному рівні проводиться державна політика щодо пропаганди здорового способу життя.

Завдання Програми:

- пропаганда здорового способу життя;

- зміцнення охорони здоров'я кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-профілактичної освіти населення, виявлення хворих з факторами ризику на ранніх стадіях серцево-судинних захворювань, лікування і профілактики;

- забезпечення ефективної діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим на серцево-судинні та церебро-васкулярні захворювання і їх ускладненнями; створення стандартних методик діагностики і лікування на підставі сучасних наукових даних;

- створення стандартів посмертної діагностики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

- забезпечення населення доступними ефективними лікарськими засобами та обладнанням, необхідним для діагностики та лікування серцево-судинних і церебро-васкулярних захворювань.

Виконання Програми розраховано на 2006-2020 роки. З урахуванням тривалого періоду реалізації Програма поділена на два етапи. Перший етап (2006-2010 роки) передбачає виконання першочергових заходів, другий (2010-2020 роки) - реалізацію основних заходів.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу поліпшити здоров'я населення, і відповідно економічні показники, а саме: підвищити обізнаність населення щодо факторів ризику серцево-судинних та церебро-васкулярних захворювань та способів їх корекції; збільшити кількість виявлених осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань первинними структурами охорони здоров'я для проведення профілактичних втручань, знизити рівень захворюваності на ЦВЗ на 15-20; а ІХС — на 10 відсотків і зменшити втрати працездатності населення; знизити смертність від мозкових інсультів на 15 - 20, від ІХС - на 10 відсотків.

Як показує світовий досвід, найбільш впливовішим на показники інвалідності і смертності від серцево -судинних та судинно-мозкових захворювань є організація масової ефективної профілактики, яка повинна стати державною ідеологією по зміцненню здоров'я населення. Враховуючи поширення серцево-судинних захворювань та їх ускладнень, ефективне проведення профілактичних і лікувальних заходів сприятиме збільшенню загальної тривалості життя населення приблизно на 3-5 років.

Прес-служба МОЗ Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка