18 листопада 2017 року

Публікації
Пам'ятка для аптечного закладу, що бере участь в реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою


1. Для того, щоб стати учасником пілотного проекту щодо запровадження регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою аптечному закладу варто звернутися із відповідною заявою до Департаменту/управління охорони здоров'я області, на території якої знаходиться цей аптечний заклад.

2. Право отримувати відшкодування коштів від держави за відпуск ліків надано лише тим аптечним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, розташованих в межах відповідної територіальної одиниці.

3. Відпуск лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою здійснюється на підставі рецептів на лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою, виписаних закладами охорони здоров'я на рецептурних бланках форми № 1, які діють протягом одного місяця з моменту його видачі та зберігаються у аптечному закладі протягом трьох років.

4. Працівники аптечних закладів здійснюють відпуск лікарських засобів за рецептами з оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною на момент придбання лікарського засобу та референтною ціною (ціною відшкодування). Рівень референтних цін однаковий для всіх регіонів України, оскільки затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я за погодженням з Міністерством економіки та розвитку України.

5. Аптечний заклад щомісячно, до 5 числа наступного за звітним місяця, складає Реєстр відпущених лікарських засобів, із зазначенням міжнародної непатентованої та торговельної назви лікарських засобів, дозування, форми випуску та їх кількості в упаковці, кількості відпущених упаковок, рівня референтних цін (цін відшкодування), назв закладів охорони здоров'я, зазначених на рецептах, повної суми відшкодування за попередній місяць.

6. Реєстр підписується керівником закладу та до 10 числа наступного за звітним місяця подається до Департаменту/управління охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій регіону, на території якої знаходиться цей аптечний заклад.

7. Департамент/управління охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій регіону, на території якого знаходиться цей аптечний заклад, здійснює відшкодування вартості відпущених антигіпертензивних лікарських засобів за референтними цінами протягом 30 календарних днів з дня отримання Реєстру.

В кожному аптечному закладі повинен бути розміщений наочний матеріал, який включає:

– Пам'ятку для пацієнта.

– Постанову Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 р. № 183 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 982 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2014 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою".

– Реєстр граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затверджений наказом МОЗ України від 01.06.2012 р. № 419 (у редакції наказу МОЗ України від 10.07.2014 р. № 482).

Зазначені матеріали знаходяться на сайті Міністерства охорони здоров'я України http://www.moz.gov.ua/ua/portal/misc_hypertension.html

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка