18 листопада 2017 року
Ювілейні дати поточного року Історія охорони здоров’я в Україні Керівники галузі охорони здоров’я Медики - Герої України

Галузь :: Історія :: Медики - Герої України
Мороз Василь Максимович


Герой України - МОРОЗ Василь Максимович


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння звання Герой України

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у підготовці висококваліфікованих фахівців для охорони здоров'я, багаторічну плідну наукову, педагогічну і громадську діяльність п о с т а н о в л я ю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави МОРОЗУ Василю Максимовичу - ректорові Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, докторові медичних наук, члену-кореспонденту Академії медичних наук України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 серпня 2003 року N 866/2003

 

МОРОЗ Василь Максимович народився 2.02.1942 р. в сім'ї колгоспників (с. Озеро Немирівського району Вінницької області), в 1967 р. закінчив Вінницький медінститут за спеціальністю лікар-лікувальник.

З 1967 по 1968 рр. - терапевт Шпиківської дільничої лікарні Вінницької області.

Подальша діяльність В.М.Мороза пов'язана з Вінницьким медуніверситетом: асистент кафедри нормальної фізіології (1968-1969 рр.), аспірант цієї ж кафедри (1969-1972), асистент (1972-1976), доцент (1976-1984), професор (1984-1991), завідуючий кафедрою з 1991 р. по теперішній час.

Призначався вченим секретарем Ради університету (1975-1982), заступником декана лікувального факультету (1982-1984), деканом педіатричного факультету (1984-1986), проректором з навчальної роботи (1986-1988).

З 1988 року - ректор Вінницького медичного інституту, а з 1994 року - ректор Вінницького медуніверситету.

Наукові здобутки В.М.Мороза: 1972 р. - отримав науковий ступінь кандидата наук; 1976 р. - присвоєне наукове звання - доцент; 1983 р. - захистив докторську дисертацію і в 1986 р. затверджений професором.

З 1991 р. - член міжнародного товариства по вивченню мозку (IBRO); в 1993 р. присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України"; в 1994 р. - обраний президентом міжнародної академії інтегративної антропології; з 1988 р. - академік академії наук вищої школи України; в 2002 році обраний членом-кореспондентом АМН України в галузі фізіології.

Автор понад 225 наукових праць, в т.ч. 10 монографій та навчально-методичних посібників, 24 винаходів. Наукові пошуки В.М.Мороза стосуються досліджень ролі стуктур головного мозку у формуванні центральних механізмів програмування і контролю довільних рухів; проблеми адаптації, здоров'я населення України та ін.

Під керівництвом В.М.Мороза підготовлено 15 докторів та кандидатів медичних наук. При його сприянні і активній підтримці за останніх 5 років співробітниками ВНМУ захищено 30 докторських і більше 150 кандидатських дисертацій.

В.М.Мороз є редактором журналу „Вісник Вінницького медичного університету", членом редколегії журналів „Вісник морфології", „Медична освіта", „Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія", „Проблеми медичної науки та освіти", „Архів експериментальної та клінічної медицини", „Biomedical and Biosocial Anthropology".

Обраний головою асоціації ректорів вищих медичних навчальних закладів України, членом Колегії та Президії вченої ради МОЗ України, очолює раду ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області). Приймав активну участь в розробці заходів з реформування в Україні вищої медичної освіти, соціального захисту співробітників вищих навчальних закладів і студентів.

З ініціативи В.М.Мороза університетом налагоджене активне співробітництво з медичними факультетами 13 зарубіжних країн, університетом отримуються гранти фондів Спаркмана і Фогерті (США).

Під керівництвом В.М.Мороза медичний університет набув статус національного.

Заслуги В.М.Мороза високо оцінені керівництвом держави. За досягнення в розбудові ВНМУ, внесок у підготовку в Україні висококваліфікованих медичних і фармацевтичних кадрів, організацію досліджень з актуальних для України проблем охорони здоров'я її населення В.М.Мороз нагороджений: відзнакою Президента України - орденом „За Заслуги" ІІІ ступеня (1993 р.); орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2002 р.); Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003 р.).

24 серпня 2003 року Указом Президента України В.М.Мороз удостоєний високого звання Герой України.

 

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка