19 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації"

Пояснювальна записка

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проект наказу МОЗ України "Про встановлення медико-біологічних та
соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності
та форми первинної облікової документації"

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України ""Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та форми первинної облікової документації" (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблений Міністерством охорони здоров'я України відповідно до статті 51 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 2 пункту 64 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 №1393-р "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року" з метою удосконалення надання медичної допомоги населенню

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Медичний департамент, Зінченко Олені Миколаївні, тел. (044) 2532458, (e-mail: zinchenko@moz.gov.ua).

 

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 


 

ПРОЕКТ

Про встановлення медико-біологічних та
соціально-психологічних показань для зміни
(корекції) статевої належності та затвердження
форми первинної облікової документації

 

Відповідно до статті 51 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 2 пункту 64 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини  на період до 2020 року" та з метою удосконалення надання медичної допомоги населенню

НАКАЗУЮ:

1. Встановити медико-біологічні та соціально-психологічні показання для зміни (корекції) статевої належності, що додаються.

2. Затвердити форму первинної облікової документації № 066-3/о "Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 лютого 2011 року № 60 "Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року № 239/18977.

5. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра У. СУПРУН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про затвердження медико-біологічних та
соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої
належності та форми первинної облікової документації"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Транссексуалізм є рідкісною патологією статевої самосвідомості та особистісної ідентичності. На сьогодні в Україні передбачена обов'язкова хірургічна зміна (корекція) статевої належності як радикальний спосіб лікування транссексуалізму. Існуюча в Україні модель надання медичної допомоги особам з транссексуалізмом, викликала зауваження Комітету Міністрів Ради Європи у 2010 році де зазначено, що держави члени Ради Європи повинні переглянути своє законодавство для усування вимог, що обтяжують визнання зміни статі особи. Комітет ООН з прав людини у звіті, який був оприлюднений в липні 2013 року, зазначив, що стурбований станом медичної допомоги особам з транссексуалізмом та застерігав проти обов'язкової примусової стерилізації осіб з транссексуалізмом. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, де передбачено скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності" від 03 лютого 2011 року № 60, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року № 239/18977

З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу "Про затвердження медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та форми первинної облікової документації" (далі – проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є удосконалення надання медичної допомоги особам з транссексуалізмом.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Основи законодавства України про охорону здоров'я,

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська анти дискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу сприятиме удосконаленню порядку надання медичної допомоги особам із транссексуалізмом.

 

Заступник Міністра О. ЛІНЧЕВСЬКИЙЗавантажити: dn_20161003_0_dod1.pdf ( 94.9 Kb ), dn_20161003_0_dod2.pdf ( 301.4 Kb ), dn_20161003_0_dod.rar ( 18.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка