24 листопада 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 03.02.2016 № 58 "Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2016 році"

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.02.2016 N 58
м.Київ

Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2016 році


Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету", пунктів 1 та 4 наказу Міністерства охорони здоров'я України від  26 серпня 2015 року №548 "Про планування наукової тематики на 2016 рік", пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 листопада 2015 року № 708 "Про заходи щодо визначення переліку наукових досліджень і розробок на 2016 рік"

 

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити перелік наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2016 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, що додається.

2 Управлінню координації центрів реформ (Карпінська Л. Г.) довести до відома науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі – Виконавці) перелік наукових досліджень та розробок, затверджених пунктом 1 цього наказу

3 Виконавцям:

1) протягом лютого 2016 року подати до МОЗ України на затвердження тематичні плани наукових досліджень та розробок на 2016 рік відповідно до доведених у лімітних довідках про бюджетні асигнування та кредитування на 2016 рік річних обсягів бюджетних видатків;

2) щокварталу до п'ятого числа місяця наступного кварталу подавати до Управління координації центрів реформ звіти про хід виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень та розробок.

4 Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (Якубівський В. В.) забезпечити фінансування наукових досліджень та розробок, що виконуватимуться у 2016 році у межах виділеного обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання", відповідно до затверджених тематичних планів.

5 Медичному департаменту  (Кравченко В. В.), Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т. М.), Департаменту громадського здоров'я (Осташко С. І.), Управлінню ліцензування та якості медичної допомоги (Слонецький І. І.) вжити заходів щодо забезпечення впровадження результатів науково-дослідних робіт у практику охорони здоров'я.

6 Українському центру наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи (Горбань А. Є.) за результатами виконання науково-дослідних робіт, які завершуються у 2016 році, надати до МОЗ України до 15 грудня 2016 року узагальнені матеріали щодо:

1) моніторингу трансферу технологій;

2) об'єктів права інтелектуальної власності, що плануються до впровадження;

3) переліку заявок на включення наукових повідомлень до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я, що будуть доведені до лікувально-профілактичних установ галузі охорони здоров'я для впровадження у практику, з подальшою підготовкою його проекту.

7 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І. Б.

Міністр О. КВІТАШВІЛІЗавантажити: dn_20160203_0058dod.pdf ( 200.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка