17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Пояснювальна записка

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України.

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (далі – проект наказу) розроблено відповідно до доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 19.08.2015 № 5380/20/1-12, листа Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 10.1-17/95 та з метою врегулювання ситуації що склалася у зв'язку із неузгодженою позицією центральних органів виконавчої влади, неурядових організацій щодо внесення змін до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей, затверджених наказом МОЗ України від 01 серпня 2013 року № 678, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1370/23902.

Спільно із Держсанепідслужбою України, представниками громадських організацій, науковцями розроблено проект Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, у якому враховані більшість пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (у тому числі Асоціації працівників дошкільної освіти) та вилучено положення, які дублюють інші нормативно-правові акти, державні будівельні норми тощо, а також вилучено необхідність отримання дозвільних документів. Зазначений документ має безпосередню спрямованість саме на охорону здоров'я дітей дошкільного віку, що перебувають у дошкільних навчальних закладах, у тому числі приватної форми власності.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом громадського здоров'я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Бутильська Неля Олександрівна, тел. 253-74-53, e-mail: nela@moz.gov.ua;

Дудін Олег Валеріанович, тел. 253-01-00, e-mail: dudin@moz.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Державна регуляторна служба України

E-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 


ПРОЕКТ

 

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

 

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2013 року № 678 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 року за № 1370/23902.

3. Департаменту громадського здоров'я (Осташко С.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І. Б.

5. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (далі – проект наказу) розроблено відповідно до доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П.від 19.08.2015 № 5380/20/1-12, листа Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 10.1-17/95 та з метою врегулювання ситуації, що склалася у зв'язку із неузгодженою позицією центральних органів виконавчої влади, неурядових організацій щодо внесення змін до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей", затверджених наказом МОЗ України від 01 серпня 2013 року № 678, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 року за № 1370/23902.

Спільно з Держсанепідслужбою України, представниками громадських організацій, науковцями розроблено проект Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, у якому враховано більшість пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (у тому числі Асоціації працівників дошкільної освіти) та вилучено положення, які дублюють інші нормативно-правові акти, державні будівельні норми тощо, а також вилучено норму про необхідність отримання дозвільних документів. Зазначений документ має безпосередню спрямованість саме на охорону здоров'я дітей дошкільного віку, що перебувають у дошкільних навчальних закладах, у тому числі приватної форми власності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є створення концептуально нового документа, спрямованого безпосередньо на збереження та охорону здоров'я дітей дошкільного віку на заміну існуючих санітарних норм та правил.

3. Правові аспекти

Правове регулювання у зазначеній сфері забезпечуєтьсяКонституцією України, законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про охорону дитинства", "Про освіту", "Про дошкільну освіту".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарство України, Державною регуляторною службою України, Національною академією медичних наук України, опрацювання з неурядовими організаціями з питань інвалідів.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61 . Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщується на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не стосується питань впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу врегулює позиції органів влади, неурядових організацій щодо санітарних вимог до дошкільних навчальних закладів та дозволить створити безпечні умови для здоров'я дітей дошкільного віку.

Міністр О. КВІТАШВІЛІЗавантажити: dn_20151224_0_dod.rar ( 66.8 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка