24 листопада 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 26.08.2015 № 548 "Про планування наукової тематики на 2016 рік"

Версія для друку
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.08.2015 N 548
м.Київ

Про планування наукової тематики на 2016 рік


Відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою формування наукової тематики на 2016 рік в рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання"

НАКАЗУЮ :

1. Оголосити конкурс проектів наукових досліджень та розробок (далі – НДР) у сфері клінічної та профілактичної медицини, які плануються до виконання науково-дослідними установами (далі – НДУ) і вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами та закладами післядипломної освіти МОЗ України (далі – ВМНЗ) у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Медичному департаменту, Департаменту громадського здоров'я, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення, Управлінню роботи з персоналом та внутрішньої безпеки, Управлінню координації центрів реформ, Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції, Управлінню ліцензування та якості медичної допомоги (далі – структурні підрозділи МОЗ України) спільно з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з відповідних спеціальностей до 01 жовтня 2015 року подати до Управління координації центрів реформ у межах компетенції пропозиції щодо завдань та напрямів НДР у 2016 році.

3. Директорам НДУ та ректорам ВМНЗ:

1) протягом вересня-жовтня поточного року провести наукову і науково-технічну експертизу проектів НДР для планування та фінансування у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України;

2) подати до 01 листопада 2015 року до Управління координації центрів реформ:

проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення на НДР, обґрунтовані та затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ з докладними розрахунками витрат, рішенням вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України для подальшого конкурсного відбору проектів НДР;

анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2016 році з докладними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України;

пропозиції про припиненння (дострокове завершення) виконання НДР, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) забезпечити державну реєстрацію НДР відповідно до вимог Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328.

4) упродовж січня-лютого 2016 року відповідно до затвердженого МОЗ України переліку НДР подати для затвердження тематичні плани НДР на 2016 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань.

4. Управлінню координації центрів реформ за участі керівників структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з відповідних спеціальностей до 20 грудня 2015 року забезпечити проведення конкурсного відбору проектів НДР та за його результатами підготувати до затвердження МОЗ України перелік НДР, які виконуватимуться у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Українському центру наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи МОЗ України провести аналіз проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, анотованих звітів про виконання перехідних НДР і подати висновки про можливість подальшого трансферу технологій до 15 листопада 2015 року до Управління координації центрів реформ для подальшого врахування при конкурсному відборі проектів НДР.

6. Затвердити:

1) форму заявки (запиту) на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи, що додається;

2) методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення на науково-дослідні роботи для формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І. Б.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

 

 

 Завантажити: dn_20150826_0548_dod1.pdf ( 125.6 Kb ), dn_20150826_0548_dod2.pdf ( 212.9 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка