17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу МОЗ України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказу МОЗ України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги"

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект наказу Міністерства охорони здоров'я України
"Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги"

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги".

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги" підготовлено відповідно до статей 7, 14, 141, 22 Основ законодавства України про охорону здоров'я, підпункту 6.5 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752 з метою ефективного управління якістю медичної допомоги.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров'я України за адресою - 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail : ivandm@moz.gov.ua; (044) 200-08-17; dtm@moz.gov.ua.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Заступник Міністра О. Толстанов

 


ПРОЕКТ

Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги 

З метою реалізації Указу Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", відповідно до Концепції управління якістю медичної допомоги до 2020 р. та ефективного регулювання механізмів зовнішнього і внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України (додається).

1.2. Типове положення про клініко-експертну комісію МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (додається).

1.3. Типове положення про Медичну раду закладу охорони здоров'я (додається).

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України відповідальним за організацію роботи, діяльність, координацію та контроль за діяльністю профільних клініко-експертних комісій усіх рівнів.

3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати роботу клініко-експертних комісій та затвердити положення про них згідно цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова

Міністр Р. Богатирьова

 


Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ України
"Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги" розроблений з метою реалізації наказу МОЗ України від 28.09.2012 року №752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги", відповідно до Концепції управління якістю медичної допомоги до 2020 року та ефективного регулювання механізмів зовнішнього і внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття акту ввійде в створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи консультативно-дорадчих органів закладів охорони здоров'я та клініко-експертних комісій усіх рівнів.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту наказу є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженеУказом Президента України від 13 квітня 2011 року №467/2011, Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", Указ Президента України від 12 березня 2012 року № 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 року №752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги".

Реалізація положень наданого проекту наказу після його прийняття, не потребує внесення змін до інших наказів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Антимонопольним комітетом України, Федерації профспілок України та держаної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадкістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально - трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами - підприємцями.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням. Відсутні
Інтереси суб'єктів господарювання Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення. Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення громадянам захисту їх прав. Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього наказу сприятиме забезпеченню прав та безпеки пацієнтів та удосконаленню медичного обслуговування суб'єктами господарювання, що провадять медичну практику.

Заступник Міністра О. Толстанов

"_____" ______________ 2013 р.

 


Аналіз регуляторного впливу
 до проекту наказу МОЗ України
"Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги"

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Одними із методів контролю якості надання медичної допомоги, передбачених наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги", є зовнішній і внутрішній контроль якості медичної допомоги шляхом проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги

Цим наказом врегульовується проведення клініко-експертних оцінок якості медичної допомоги, функції та взаємодія клініко-експертних комісій, а також рад з питань управління якістю медичної допомоги.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту акта є забезпечення ефективного управління якістю медичної допомоги шляхом впровадження механізмів та організації роботи з контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я всіх форм власності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Першим альтернативним способом є відсутність змін в практиці контролю якості медичної допомоги - тобто подальша оцінка якості медичної допомоги на основі демографічних та галузевих статистичних показників без урахування наукових доказів щодо ефективності поєднання методів клінічного аудиту та експертних оцінок для виявлення проблем, що існують в наданні медичної допомоги. Отже, даний спосіб є неприйнятним.

Другим альтернативним способом є затвердження наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію клініко–експертної оцінки якості медичної допомоги", який передбачає сучасний, комплексний науково обґрунтований підхід до управління якістю медичною допомогою, який ґрунтується на певних критеріях та застосуванні повного спектру сучасних методів моніторингу та оцінок. Такий спосіб досягнення поставленої цілі є найбільш оптимальним.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього наказу сприятиме запровадженню сучасних методів/механізмів управління якістю медичної допомоги, координації та оптимізації діяльності медичних рад закладів охорони здоров'я з фокусом на якості медичної допомоги, рад з управління якістю МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, МОЗ України, а також клініко-експертних комісій всіх рівнів - стосовно колегіального розгляду питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась на відповідній адміністративній території України медична допомога, врегулюванню взаємодії з питань якості медичної допомоги закладів охорони здоров'я та підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

Прийняття акту зробить можливим виконання в повному обсязі завдань з реформування системи медичної допомоги, поставлених в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" з формуванням ефективної керованої системи управління якістю медичної допомоги.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами - підприємцями.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням. Відсутні
Інтереси суб'єктів господарювання Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення. Відсутні
Інтереси громадян Забезпечення громадянам захисту їх прав. Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Щорічно Міністерство охорони здоров'я України готує звіт про роботу клініко-експертних комісій за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження - через рік після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.

Заступник Міністра О. Толстанов

"_____" ______________ 2013 р.

 Завантажити: dod_proect08022013p_2.rar ( 36.2 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка