20 листопада 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 21.06.2012 № 455 "Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю "лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний ріве..."

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.06.2012 N 455
м.Київ
Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” за спеціальністю “лікувальна справа”, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “лікувальна справа” та “сестринська справа”, для навчання у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації МОЗ України

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від  13.04.2011 № 467, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1221/19959, наказу МОЗ України від 11.11.2011 № 782 "Про впровадження Рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України "Підсумки проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів МОЗ України у 2011 році. Актуальні питання поліпшення якості та організації підготовки медичних та фармацевтичних спеціалістів" від 11.10.2011" та з метою поліпшення кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа" (далі - Навчальний план), що додається, для навчання у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації МОЗ України з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 239.

2. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України:

2.1. Запровадити, починаючи з 2012/2013 навчального року, до навчального процесу затверджений Навчальний план, розробити відповідні робочі навчальні плани та програми з навчальних дисциплін, забезпечувати належну навчально-методичну організацію навчального процесу.

Термін виконання - постійно

2.2. Організувати прийом на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа", для навчання за затвердженим Навчальним планом за кошти юридичних та фізичних осіб відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, які щороку затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Термін виконання - до 1 вересня щороку

2.3. Створити комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались особами, зарахованими на другий курс підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.12010001 "лікувальна справа" на основі здобутого ними освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010001 "лікувальна справа" та 5.12010002 "сестринська справа", та затвердити порядок їх перезарахування.

Термін виконання - до 1 вересня 2012 року

3. Директору Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенку І.С.забезпечувати постійний контроль за розробкою навчально-методичної документації для методичного забезпечення навчального процесу згідно з затвердженим Навчальним планом.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р.В.БогатирьоваЗавантажити: N21062012n455dodatok.rar ( 13.4 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка