20 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2012 N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення

Проект наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності"

Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу МОЗ України

" Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності"

На виконання статті 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" з метою здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності розроблено проект наказу МОЗ України " Про затвердження Порядку контролю правильності видачі листків непрацездатності"

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України: www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо положень проекту наказу надсилайте ) протягом місяця з дня оприлюднення до:

- Міністерства охорони здоров'я України за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-24-58, E-mail: kolga@moz.gov.ua . Контактна особа Коллякова О.М.тел. 044 2532458

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються у письмовому та/або електронному вигляді.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

 

Відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" з метою здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за правильністю видачі листків непрацездатності (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр Р.О.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО  
Директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності О.В.Бондар

 


 

Пояснювальна записка

до проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку контролю за правильністю видачі листків непрацездатності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності " є стаття 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності " має на меті здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності .

Проект наказу спрямований на:

- створення єдиного підходу до здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності;

- виявлення та попередження порушень та зловживань при видачі листків непрацездатності;

Інструкція про порядок здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності регламентує :

- організацію проведення контролю;

- права та обов'язки осіб, які здійснюють перевірку;

- права і обов'язки осіб, які підлягають перевірці;

- порядок проведення перевірки;

- оформлення результатів перевірки.

3. Правові аспекти

Підставою для розроблення проекту наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності " є стаття 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими поховання".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ;

- Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги";

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. №23-р "Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності";

- наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрований в Мін'юсті 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196, зі змінами від 06.12.2011 №882, зареєстрованими в Мін'юсті 2 лютого 2012 р. за №163/20476);

- спільний наказ МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за погодженням Державного комітету статистики та Федерації профспілок України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 "Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності", (зареєстрований в Мін'юсті 17.11.2004 за №1454/10053, №1455/10054, №1456/10055) зі змінами від 24.11.2006 № 774/438/207-ос/719, зареєстрованими в Мін'юсті 18 грудня 2006 за №1324/13198;

- наказ МОЗ України від 09.04.08р. №189 "Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності", зареєстрований в Мін'юсті 4 липня 2008 року за № 589/15280;

- наказ МОЗ України від 28.10.2011 №716 "Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності", зареєстрований в Мін'юсті 23 грудня 2011 року за № 1521/20259;

Реалізація цього наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів і сприятиме раціональному використанню коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу підлягає погодженнню із Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та іншими заінтересованими відомствами.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Наказ МОЗ України не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua у розділі "Обговорення. Громадське обговорення проектів нормативних документів".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу підлягає погодженню із представниками профспілок та роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Підставою для розроблення Проекту наказу є : стаття 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ; Основи законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. №23-р "Про виготовлення бланків листка тимчасової непрацездатності"; наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрований в Мін'юсті 4 грудня 2001 року за № 1005/6196 зі змінами, затверджених наказом МОЗ України від 06.12.2011р. № 882, зареєстрованим у Міністерства юстиції України 02.02.2012 за № 163/20476.

Реалізація прав та обов'язків громадян та держави у галузі охорони здоров'я, визнається рівність усіх форм власності закладів охорони здоров'я, а також свобода волі громадян за потребою вільно обирати лікаря та лікувальний заклад.

Проект наказу не передбачає нанесення шкоди, а спрямований на позитивне розв'язання проблеми, яке дає можливість суб'єктам господарювання виконувати вимоги чинного законодавства.

10. Прогноз результатів

Прийняття наказу МОЗ України визначить організаційні засади контролю за правильністю видачі листків непрацездатності у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності, відомчого підпорядкування та лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

Впровадження та виконання наказу МОЗ України сприятиме раціональному використанню коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Заступник Міністра О.К.ТолстановЗавантажити: dod_proect_10052012.rar ( 12 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка