18 листопада 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 02.08.2011 № 457/70 "Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу"

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.08.2011 N 457 / 70
м.Київ
Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу

З метою виконання пункту 3 Завдань і заходів на 2007- 2011 роки з подолання епідемії туберкульозу Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.2007 року №648-V - щодо забезпечення функціонування Центральної Референтс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу

НАКАЗУЄМО:

1. Покласти строком на 2 роки на Референс-лабораторію з мікробіологічної діагностики туберкульозу ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України" функції Центральної Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України (далі - Референс-лабораторія) відповідно до Типового положення про Центральну референс - лабораторію з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 06.02.2006 року № 50 "Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2006 року за № 627/12501.

2. Директору ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України", головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "пульмонологія і фтизіатрія" Фещенку Ю.І.та директору ДЗ "Всеукраїнський центр контролю за туберкулозом МОЗ України" (далі - ДЗ "ВЦ КТБ МОЗ України") Стельмах О.М.забезпечити визначення штатного розпису, рівня оснащення та порядку фінансування Референс - лабораторії з урахуванням функцій, покладених на неї.

3. Директору ДЗ "ВЦ КТБ МОЗ України" Стельмах О.М.забезпечити:

3.1. Спрямування діяльності ДЗ "ВЦ КТБ МОЗ України" на оптимізацію мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу та впровадження системи контролю якості мікробіологічної діагностики туберкульозу в Україні;

3.2. Участь в організації укомплектування Референс-лабораторії кадрами;

- 3.3. Залучення фахівців Референс-лабораторії до організації та проведення кураторських візитів, перевірок лабораторної мережі протитуберкульозних закладів України;

- 3.4. Організацію залучення міжнародних експертів для надання технічної допомоги щодо організації роботи Референс-лабораторії;

- 3.5. Залучення фахівців Референс-лабораторії до планування, організації та участі в національних та міжнародних конференціях, нарадах, семінарах;

- 3.6. Залучення в установленому порядку фахівців Референс-лабораторії до клінічних випробувань у сфері протидії туберкульозу;

- 3.7. Участь в організації транспортування, відповідно до встановлених чинним законодавством вимог, бактеріологічного матеріалу до Супранаціональної Референс - лабораторії ВООЗ (далі - СРЛ) та регіональних лабораторій;

- 3.8. Надання необхідних аналітичних даних щодо туберкульозу в Україні до Референc-лабораторії;

4. Директору ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського АМН України", головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "пульмонологія та фтизіатрія" Фещенку Ю. І.:

4.1. Забезпечити виконання Референс - лабораторією функцій Центральної Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України відповідно до Типового положення про Центральну референс - лабораторію з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 06.02.2006 року № 50 "Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2006 року за № 627/12501;

4.2. Співробітництво з Супранаціональною Референс-лабораторією Всесвітньої Організації Охорони Здоров ' я (далі - СРЛ) для участі в міжнародних програмах забезпечення зовнішнього контролю якості мікробіологічних досліджень;

- 4.3. Привести у відповідність до чинного законодавства Положення про Референс-лабораторію з мікробіологічної діагностики туберкульозу ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України" та посадові інструкції фахівців.

Термін виконання - 1 місяць з дня набуття чинності наказу.

- 4.4. Забезпечити призначення завідувача Референс-лабораторією за погодженням з МОЗ України.

Термін виконання - 15 днів з дня набуття чинності наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Толстанова О.К.та Віце-президента Національної академії медичних наук України Кундієва Ю.І.

Міністр О.В.Аніщенко

Президент Національної Академії медичних наук України А. М . Сердюк


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка