19 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 27.08.2010 № 728 "Про диспансеризацію населення"

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.08.2010 N 728
м.Київ
Про диспансеризацію населення

Відповідно до підпункту 1.8 пункту 1 додатка 2 до Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року, затвердженої Законом України від 22.01.2010 №1841-VI, підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1542,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок диспансеризації населення, що додається.

1.2. Анамнестичну анкету, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести цей наказ до кожного закладу охорони здоров'я.

2.2. Забезпечити:

2.2.1. Організацію проведення диспансеризації населення відповідно до цього наказу та вимог чинного законодавства.

2.2.2. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, що проводять диспансеризацію населення, насамперед закладів первинного рівня надання медичної допомоги.

2.2.3. Проведення комплексу лікувально-оздоровчих заходів для хворих, виявлених при диспансеризації, у разі потреби - в умовах стаціонару.

2.2.4. Послідовність та уникнення повторного проведення диспансеризації у різних закладах охорони здоров'я.

2.2.5. Залучення висококваліфікованих спеціалістів закладів охорони здоров'я до проведення диспансеризації населення, у тому числі профпатологів, онкологів, фтизіатрів.

2.2.6. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо мети, завдань та необхідності проведення диспансеризації.

2.2.7. Широке впровадження заходів з пропаганди та формування здорового способу життя.

3. Вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти, науковим установам МОЗ:

3.1. Активізувати роботу щодо проведення наукових досліджень з питань диспансеризації населення.

3.2. Брати участь у проведенні диспансеризації населення.

4. Національній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, державній установі "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України":

4.1. Забезпечити проведення спільно із профільними науковими установами наукових досліджень щодо наукового обґрунтування медико-соціальної профілактики на первинному рівні надання медичної допомоги.

4.2. Вивчати та щороку узагальнювати передовий досвід закладів охорони здоров'я щодо диспансеризації різних категорій населення.

4.3. Забезпечити науково-методичне керівництво, консультативну допомогу та контроль за проведенням роботи, узагальнення та аналіз матеріалів щодо диспансеризації населення.

4.4. Вивчити та опрацювати питання щодо диспансеризації здорових осіб та осіб із факторами ризику.

5. Першому заступнику Міністра, головному державному санітарному лікарю України (Риженко С. А.) забезпечити:

5.1. Участь санітарно-епідеміологічних закладів у проведенні диспансеризації населення відповідно до цього наказу.

5.2. Контроль за виконанням комплексних планів оздоровлення середовища життєдіяльності людини та протиепідемічних заходів.

6. Заступникам Міністра (Бідний В. Г., Мостовенко Р. В.), Департаменту розвитку медичної допомоги, Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення:

6.1. Забезпечити контроль і надання практичної допомоги установам та закладам охорони здоров'я з питань організації проведення диспансеризації населення.

6.2. Продовжити вивчення передових форм та методів організації та проведення диспансеризації населення.

7. Центру медичної статистики (Голубчиков М. В.) забезпечити проведення обліку звітності щодо диспансеризації населення.

8. Департаменту розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Риженка С. А., заступників Міністра Бідного В. Г., Мостовенко Р. В.

В.о. Міністра С.А.РиженкоЗавантажити: N728_2010_dod111.pdf ( 117.8 Kb ), N728_2010_dod222.pdf ( 113.9 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка