19 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Наказ МОЗ України від 11.06.2010 № 483 "Про затвердження Примірного положення про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз"

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.06.2010 N 483
м.Київ
Про затвердження Примірного положення про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз

На виконання пункту 4 додатку "Завдання і заходи на 2007-2011 роки з подолання епідемії туберкульозу" до Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, затвердженої Законом України в частині "Розроблення порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз"

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Примірне положення про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз (далі - Примірне положення), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій згідно із затвердженим цим наказом Примірним положенням забезпечити створення та функціонування лікарень "Хоспіс" (відділень, палат паліативного лікування) для хворих на туберкульоз відповідно до потреб регіонів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В. Г.

Міністр охорони здоров'я України З.М.Митник

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11.06.2010 № 483

Примірне положення
про лікарню "Хоспіс" (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз

1. Загальні положення

1.1. Лікарня "Хоспіс" (відділення, палата паліативного лікування) для хворих на туберкульоз (далі - Лікарня (Відділення, Палата) створюється для надання цілодобового кваліфікованого догляду, необхідної патогенетичної, симптоматичної та психологічної допомоги хворим на туберкульоз (хронічний, хіміорезистентний, поєднаний з ВІЛ-інфекцією тощо), незалежно від бактеріовиділення, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, з тяжкими розладами життєдіяльності, у термінальній стадії захворювання (далі - Хворий), а також для психологічної та соціальної підтримки родичів Хворого на період хвороби та втрати ними рідного.

1.2. До Лікарні (Відділення, Палати) госпіталізуються Хворі за направленням обласних спеціалізованих лікарсько-консультаційних комісій, доставляються санітарним транспортом протитуберкульозних або інших лікувально-профілактичних закладів, де Хворий до цього часу проходив лікування.

1.3. Діяльність Лікарні (Відділення, Палати) здійснюється відповідно до чинного законодавства, нормативних документів МОЗ України, відповідних територіальних органів охорони здоров'я, нормативно-правових актів з питань надання медико-соціальної допомоги населенню та Статуту (Положення), розробленого відповідно до цього Положення.

2. Основні завдання та функції Лікарні (Відділення, Палати)

2.1. Організація необхідного обсягу обстеження, кваліфікованого догляду, необхідної патогенетичної, симптоматичної та психологічної допомоги Хворим.

2.2. Забезпечення Хворих повноцінним харчуванням згідно з Нормами харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1752.

2.3. Своєчасне діагностування ускладнень або загострень супутніх хронічних захворювань, надання екстреної допомоги у разі невідкладних станів.

2.4. Взаємодія з лікувально-профілактичними закладами та установами соціального забезпечення, які направляють Хворих на госпіталізацію до Лікарні (Відділення, Палати).

2.5. Забезпечення взаємодії з іншими закладами, громадськими організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань надання медико-соціальної допомоги Хворим, залучення релігійних організацій будь-яких віросповідань для до догляду за Хворими та відправлення в разі необхідності культових обрядів в період перебування Хворого в стаціонарі.

2.6. Організація соціально-психологічної допомоги Хворим на туберкульоз, членам їх родини та близьким на період хвороби та втрати ними рідного.

2.7. Забезпечення взаємозв'язку та наступності лікування з центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом, дерматовенерологічними та наркологічними диспансерами, амбулаторно-поліклінічними закладами.

2.8. Вивчення та впровадження в практику сучасних методів паліативного та симптоматичного лікування, догляду за тяжкохворими та хворими у термінальній стадії захворювання.

2.9. Надання консультативно-методичної допомоги медичним працівникам та родичам Хворого, які здійснюють паліативне та симптоматичне лікування, догляд за тяжкохворими та хворими у термінальній стадії захворювання на дому.

2.10. Ведення встановлених форм первинної облікової документації і форм звітності.

2.11. Постійний моніторинг ефективності надання медико-соціальної допомоги хворим та організації діяльності Лікарні (Відділення, Палати) як складової частини хоспісної допомоги населенню. Розробка рекомендацій з удосконалення організації паліативної, в т.ч. хоспісної допомоги хворим в регіоні.

2.12. Організація зберігання, використання протитуберкульозних препаратів, патогенетичних та симптоматичних препаратів відповідно до вимог нормативних документів.

3. Організаційна структура та штати Лікарні (Відділення, Палати).

3.1. Рішення про відкриття Лікарні (Відділення, Палати) приймається територіальним органом охорони здоров'я в залежності від потреб населення в медико-соціальній допомозі такого типу, який затверджує її структуру та штатний розпис.

3.2. Управління Лікарні (Відділення, Палати) здійснює головний лікар (завідуючий відділенням), який призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством і несе відповідальність за діяльність закладу (відділення).

3.3. Фінансування Лікарні (Відділення, Палати) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Оплата праці медичного персоналу здійснюється згідно з діючими умовами оплати праці.

3.4. Матеріально-технічне забезпечення Лікарні (Відділення, Палати) здійснюється згідно з табелем оснащення і кошторисом закладу.

3.5. Структура Лікарні (Відділення) визначається його засновником, виходячи з покладених на неї завдань і функцій, з урахуванням наявних потреб (чисельність хворих) та місцевих умов.

Керівник Лікарні (Відділення) може вносити зміни до штатного розпису в межах затверджених штатів та згідно з діючими штатними нормативами в залежності від потреб населення в медико-соціальній допомозі, обсягів її надання, в межах фонду оплати праці.

3.6. Функції та відповідальність персоналу Лікарні (Відділення, Палати) паліативного лікування хворих на туберкульоз визначаються посадовими інструкціями (функціональними обов'язками).

4. Облаштування Лікарні (Відділення, Палати).

4.1. Лікарня (Відділення, Палата) розміщується в окремій будівлі або відділенні, має бути забезпечена всіма умовами для перебування тяжкохворих, які потребують медичної та соціальної допомоги.

4.2. Архітектурно-планові рішення розміщення Лікарні (Відділення, Палати), забезпечення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму, умов перебування хворих, праці і відпочинку обслуговуючого персоналу, дотримання інфекційного контролю здійснюється відповідно до пункту V. "Облаштування Відділення" Положення про відділення хіміорезистентного туберкульозу, затвердженого наказом МОЗ від 19.11.09 № 846 "Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обовзкову госпіталізацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2009 за № 1191/17207.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам С.О.Черенько


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка