17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Наказ від 20.05.2009 № 337/42 Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.05.2009 N 337 / 42
м.Київ
Про забезпечення функціонування Центральної Референс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікрообіологічної діагностики туберкульозу

З метою виконання пункту 3 Завдань і заходів на 2007- 2010 роки з подолання епідемії туберкульозу Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2010 роках, затвердженої Законом України від 08.02.2007 року №648-V - щодо забезпечення функціонування Центральної Референтс-лабораторії МОЗ та лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу

НАКАЗУЄМО:

1. Покласти терміном на 2 роки на Референс-лабораторію з мікробіологічної діагностики ДУ "Національний інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України" (далі - Лабораторія) такі функції Центральної Референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики МОЗ:

1.1. Здійснення організаційно-методичної допомоги щодо створення в Україні лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, координація її роботи;

1.2. Організація та впровадження системи контролю якості досліджень у лабораторіях І-ІІІ рівня, які проводять мікробіологічну діагностику туберкульозу в Україні;

1.3. Адаптування державних стандартів мікробіологічної діагностики туберкульозу до міжнародних вимог та сучасних методик.

1.4. Участь у проведенні навчання щодо мікробіологічної діагностики туберкульозу та забезпечення методичної допомоги з проведення навчань у відповідних лабораторіях з мікробіологічної діагностики туберкульозу системи МОЗ (далі - регіональні лабораторії);

1.5. Співробітництво з Супранаціональною Референс-лабораторією Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (далі - СРЛ) для участі в міжнародних програмах забезпечення зовнішнього контролю якості мікробіологічних досліджень;

1.6. Впровадження у практику сучасних методів індикації та ідентифікації збудників туберкульозу;

1.7 Участь у розробці та експертній оцінці навчальних та інформаційних матеріалів з питань діагностики туберкульозу;

1.8. Участь у плануванні потреби регіональних лабораторій щодо живильних середовищ, тест-систем для ідентифікації збудників туберкульозу, бактеріологічних препаратів, хімічних реактивів, обладнання, дезінфекційних засобів та подання заявок;

1.9. Участь у кураторських візитах та перевірках регіональних лабораторій;

1.10. Надання для МОЗ необхідних аналітичних даних стосовно ефективності та якості лабораторних досліджень з туберкульозу в Україні;

1.11. Участь у національних та міжнародних наукових розробках з питань мікробіологічної діагностики туберкульозу;

1.12 Участь у роботі колегії і виробничих нарадах МОЗ за запрошенням МОЗ.

2. Співпрацю Лабораторії та СРЛ здійснювати на договорній основі.

3. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Черенько С.О.забезпечити:

3.1. Спрямування діяльності Комітету на організацію мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу та впровадження системи контролю якості мікробіологічної діагностики туберкульозу в Україні;

3.2. Сприяння укомплектуванню Лабораторії кадрами (фахівці з вищою медичною і біологічною освітою, фахівці з середньою медичною освітою);

- 3.3. Організацію фінансування закупівлі обладнання, витратних матеріалів, живильних середовищ для мікробіологічної діагностики туберкульозу, їх розподіл та постачання для власної лабораторної мережі, у межах чинного законодавства;

- 3.4. Залучення фахівців Лабораторії до організації та проведення кураторських візитів, перевірок лабораторної мережі протитуберкульозних закладів України;

- 3.5. Організацію залучення міжнародних експертів для надання технічної допомоги щодо організації роботи Лабораторії;

- 3.6. Залучення фахівців Лабораторії до планування, організації та участі в національних та міжнародних конференціях, нарадах, семінарах;

- 3.7. Залучення фахівців Лабораторії до клінічних випробувань нових методів діагностики туберкульозу, медичної техніки та ефективності дезінфекційних засобів, нових медикаментозних препаратів щодо збудника туберкульозу;

- 3.8. Організація отримання та пересилки у встановленому порядку бактеріологічного матеріалу до СРЛ та регіональних лабораторій;

- 3.9. Надання необхідних аналітичних даних щодо туберкульозу в Україні для Лабораторії;

- 4. Директору ДУ "Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України", головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "пульмонологія та фтизіатрія" Фещенку Ю.І.забезпечити координацію робіт щодо виконання Лабораторією функцій Центральної Референс-лабораторії МОЗ.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Віце-президента Академії медичних наук України Зозулю Ю.П.та заступника Міністра охорони здоров'я України Бідного В. Г .

Міністр охорони здоров'я України
_____________ В.М.Князевич
Президент Академії медичних наук України
___________ О.Ф.Возіанов


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка