20 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект наказу МОЗ „Про організацію санаторно-курортного лікування"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.06.2006 N
м.Київ

Повідомлення про оприлюднення
Проект наказу МОЗ „Про організацію санаторно-курортного лікування"
Пояснювальна записка до Наказу МОЗ України "Про організацію санаторно-курортного лікування"
Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОЗ України "Про організацію санаторно-курортного лікування"

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

Для публічного обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров'я України „Про організацію санаторно-курортного лікування".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на адресу відділу організації санаторно-курортного лікування Міністерства охорони здоров'я України: 01021, м. Київ, в. М. Грушевського 7, E-mail: sapronova@moz.gov.ua, Український НДІ медичної реабілітації та курортології, Е-mail: nii_mrik@te.net.ua, E-mail: mrik@ukr.net

 


Проект

Наказ

Про організацію
санаторно-курортного лікування

Відповідно до вимог Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про курорти", Постанови "Загальне положення про санаторно-курортний заклад"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо направлення дорослих на санаторно-курортне лікування (крім туберкульозних) (додаток 1).

1.2. Показання щодо направлення дорослих на санаторно-курортне лікування (крім туберкульозних) (додаток 2).

1.3. Загальні протипоказання щодо направлення дорослих на санаторно-курортне лікування (додаток 3)

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації довести цей наказ до відома працівників закладів охорони здоров'я, відповідальних за організацію санаторно-курортного лікування дорослих та здійснювати контроль за його виконанням.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Ю.В.Поляченко

Заступник Міністра Ю.О.Гайдаєв

 

Додаток 1

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО НАПРАВЛЕННЯ ДОРОСЛИХ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ

(крім туберкульозних).

Санаторно-курортне лікування займає важливе місце у системі лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зберігання та зміцнення здоров'я населення України.

1. З метою удосконалення методів санаторно-курортного лікування та досягнення високої ефективності повинна проводитися спеціалізація коєчного фонду санаторіїв України з врахуванням структури основних захворювань населення, потребу у санаторно-курортному лікуванні та ступені її задоволення.

2. Ефективність санаторно-курортного лікування, тривалість та стійкість його результатів у значній мірі залежить від правильного відбору та направлення хворих у санаторії.

3. Санаторно-курортне лікування як один з ланцюгів загальної системи лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зберігання та укріплення здоров'я нації, повинно бути тісно пов'язане з попереднім лікуванням у лікарні чи амбулаторно-поліклінічного закладу. Тому заключення про потребу у санаторно-курортному лікуванні та вибір санаторію проводять тільки на підставі попереднього диспансерного нагляду та поглибленого клінічного обстеження з урахуванням основного та супутніх захворювань.

4. Відбір хворих на санаторно-курортне лікування здійснює безпосередньо лікуючий лікар та завідуючий відділенням (за його відсутністю - головний лікар) лікарні чи амбулаторно-поліклінічного закладу.

5. Задля направлення хворого на санаторно-курортне лікування

безпосередньо перед ним проводять обов'язкові діагностичні дослідження в залежності від нозології.

6. Порядок направлення на санаторно-курортне лікування дорослих слідуючий: лікар видає хворому санаторно-курортну справку справку (за відповідною формою, затвердженою МОЗ України) з рекомендаціями щодо санаторно-курортного лікування, типу курорту (санаторію), пори року. Справка представляється у профсоюзний комітет та є підставою для видачі путівки. Строк дії медичної справки - 2 місяці. Путівка надається лікарю для отримання хворим санаторно-курортної карти, куди вносяться основний диагноз та супутні захворювання, результати досліджень та заключення спеціалістів, що сприяє послідовності лікарняно-поліклінічного та санаторно-курортного лікування.

7. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування розроблюються профільним науково-дослідним інститутом, затверджуються МОЗ України та являються нормативним документом для лікаря, який направляє хворого у санаторій.

 

Додаток 2

Показання для санаторно-курортного лікування

Показання для санаторно-курортного лікування
хвороб системи травлення

№№ п/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 К20-К21 Езофагіт, хвороба супроводжувана гастроезофагеальним рефлюксом І-ІV ступень (клінічні прояви гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, відсутність катарального запалення, наявність катарального запалення, наявність ерозій, у тому числі зливних, що захоплюють усю поверхню нижньої третини стравоходу, цілодобовий час закислення стравоходу не більше до 60 хвилин на добу)
2 К22 (К22.0, 22.4) Інші хвороби стравоходу (ахалазія кардиальної частини шлунка, дискінезії стравоходу) І-ІІІ ступень (функціональний перемежуючий та стабільний спазм кардії, рубцеві зміни м'язових шарів кардії з вираженим супрастенотичним розширенням стравоходу)
первинні (ідиопатичні - сегментарний спазм грудинного відділу стравоходу, кардіоспазм, дифузний езофагоспазм, гіпотонія та атонія грудинного відділу стравоходу, недостатність кардії) та вторинні (симптоматичні) езофагеальні дискінезії поза загостренням захворювання.
3 К25-К27 Виразка шлунка Виразка дванадцятипалої кишки Пептична виразка неуточненої локалізації стадія стійкої та нестійкої ремісії (виразка на стадії рубця)
4 К 29 Гастрит і дуоденіт стадія стійкої та нестійкої ремісії
5 К 30 Диспепсія стадія стійкої та нестійкої ремісії
6 К44 Діафрагмальна грижа грижи стравоходного отвору діафрагми без виразкового рефлюкс-езофагіту, стравоходної кровотечі, перфорації стравоходу, защемлення грижи, інвагінації стравоходу у грижову частину, рефлекторної стенокардії, гангрени
7 К 52 Інші неінфекційні гастроентерити та коліти постінфекційні, токсичні, медикаментозні, аліментарні, вторинні гастроентерити та коліти з різним характером функціональних змін, у фазі нестійкої та стійкої реміссії
8 К 57 Дивертикулярна хвороба кишок Дивертикульоз товстої кишки без клінічних проявів, з клінічними проявами (дивертикулітом у стадії ремісії) без ускладнень (перфорація кишки, кишкова кровотеча, кишкова непрохідність, кишкові свищі, абсцес)
9 К 58 Синдром роз'ятрених кишок з діареєю, без діареї, із закрепом
10 К 59 (59.0,59.1,59.8, 59.9) Інші функціональні порушення кишок поза загостренням
11 К 70 (70.0, 70.1) Алкогольна хвороба печінки алкогольна жирова інфільтрація печінки, алкогольний гепатит у неактивній фазі або у стадії мінімальної активності
12 К 71 Токсичне ураження печінки токсичне ураження печінки (неактивні фаза або стадія мінімальної активності)
13 К 80 (80.1, 80.2) Жовчокам'яна хвороба (холелітіаз) І-ІV стадія, неускладнені форми, фаза ремісії
14 К 81.1 Хронічний безкам'яний холецистит стадія нестійкої ремісії, стадія стійкої реміссії
15 К 82-К 83 (82.4, 82.8, 83.4) Інші уточнені хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів (холестероз жовчного міхура, дискінезія жовчного міхура або міхурової протоки, спазм сфінктера Одді) стадія нестійкої ремісії, стадія стійкої реміссії
16 К 86.0, К 86.1 Хронічний алкогольний панкреатит, Інший хронічний панкреатит стадія неповної ремісії, стадія повної реміссії
17 К 91.5 Постхолецистектомічний синдром ІІІ-V групи (Ураження органів гепатопанкреато-дуоденальної зони, що обумовлені тривалим перебігом ЖКХ та не усунуті операцією; органічні захворювання органів травлення не пов'язані із патологією жовчного міхура-виразкова хвороба, грижа стравоходного отвору діафрагми; функціональні порушення у системі травлення)
18 К 91.1 Синдром післяопераційного шлунка постгастроектомічний та постваготомічний синдроми, поза загостренням
19 В 18.0, 18.1 хронічний вірусний гепатит В з дельта-антигеном, хронічний вірусний гепатит В без дельта-антигена мінімальна ступінь активності або при відсутності активності
20 В 18.2 хронічний вірусний гепатит С мінімальна ступінь активності або при відсутності активності

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб ЛОР-органів

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 J 30.0 Вазомоторний риніт Нейровегетативна форма
2 J 31 (31.0) Хронічний риніт Катаральна, субатрофічна, атрофічна форми, гіпертрофічна форма - через 1 місяць після оперативного лікування
3 J 31 (31.2) Хронічний фарингіт Катаральна, атрофічна, гіпертрофічна форми
4 J 32 Хронічний синусіт Катаральна форма - поза загостренням, субатрофічна форма
5 J 35.0 Хронічний тонзиліт Компенсована форма, некомпенсована форма - 1 місяць після оперативного лікування
6 J 37.0 Хронічний ларингіт Катаральна форма - поза загостренням, субатрофічна форма
7 Н 66.1 Хронічний туботимпаніт Без ознак загострення, після санації верхніх дихальних шляхів
8 Н 68.0 Хронічний тубоотит Без ознак загострення, через 1 місяць після загострення
9 Н 74.1 Адгезивний отит Після санації верхніх дихальних шляхів
10 Н 80 Хронічний кохлеоневрит Стадія ремісії
11 Н 90 Отосклероз Через 1 місяць після оперативного втручання

 

Показання для санаторно-курортного лікування
хвороб залоз внутрішньої секреції

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 Е 01 Хвороби щитоподібної залози, пов'язані з йодною недостатністю та подібні стани легка та середньотяжка форма, стадія компенсації
2 Е 02 Субклінічний гіпотиреоз внаслідок йодної недостатності легка та середньотяжка форма, стадія компенсації
3 Е 03 Інші форми гіпотиреозу легка та середньотяжка форма, стадія компенсації
4 Е 04 Інші форми нетоксичного дифузного зобу І-ІІ ступень, стадія компенсації
5 Е 05 Тиреотоксикоз легкий та середній ступінь
6 Е 10 Інсулинозалежний цукровий діабет легка та середньотяжка форма, стадія компенсації та субкомпенсації, без прпоявів кетоацидозу та гіпоглікемічних станів
7 Е 11 Інсулинонезалежний цукровий діабет легка та середньотяжка форма, стадія компенсації та субкомпенсації, без проявів кетоацидозу та гіпоглікемічних станів
8 Е 66.0 Ожиріння (первинне, аліментарно-конституційне) 2-3 ступеня, без явищ декомпенсації кровообігу

 

Показання для санаторно-курортного лікування
хвороб периферичної нервової системи

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 G 51 (51.0-51.2, 51.80 Ураження лицевого нерва (параліч Бела, запалення ганглія колінця, синдром Мелькерссона-Розенталя, інші ураження лицевого нерва) підгострий період, відновний період, хронічна форма захворювання поза загостренням
2 G 54 (54.0-54.5, 54.8) Ураження нервових коренців та сплетінь (ураження плечового сплетіння, попереково-крижового сплетіння, шийних, грудних та попереково-крижових коринців не класифіковані в інших рубриках, невралгічна аміотрофія, інші ураження нервових коренців та сплетінь) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
3 G 55 Стискання нервових коренців та сплетінь при хворобах, класифікованих в інших рубриках (при новоутвореннях, ураженнях міжхребцевих дисків, при спондильозі, дорсопатіях та інших хворобах, класифікованих в інших рубриках) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
4 G 56 (56.0—56.3) Мононевропатії верхньої кінцівки (синдром каналу зап'ястка, інші ураження середнинного нерва, ураження ліктьового нерва, ураження променевого нерва) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
5 G 57 (57.0-57.9) Мононевропатії нижньої кінцівки (ураження сідничного, стегнового, бічного підколінного, серединного підколінного, підошовного нерва, парестетична мералгія, синдром заплеснового каналу, інші мононевропатії нижньої кінцівки, мононевропатія нижньої кінцівки, неуточнена) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
6 G 58 (58.0, 58.7, 58.9) Інші мононевропатії (міжреберна мононевропатія, множинний мононеврит, інші уточнені невропатії, мононевропатія неуточнена) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
7 G 59 Мононевропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках (діабетична мононевропатія. травматичні та інші) поза загостренням. без різких порушень у рухальній сфері, значних розладів функції тазо-вих органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для ліку-вання травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребу-ють хірургічної корекції
8 G 61 (61.0, 61.1, 61.8) Запальна поліневропатія (синдром Гійєна-Баре, сироваткова невропатія, інші запальні поліневропатії) поза загостренням (через 3-4 місяця після останнього загост-рення, без різких порушень у ру-хальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
9 G 62 (62.0-62.2, 62.8) Інші поліневропатії (медикаментозна, алкогольна, променева поліневропатія; поліневропатія, спричинена іншими токсичними речовинами) поза загостренням (через 3-4 місяця після останнього загост-рення, без різких порушень у ру-хальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
10 G 63 (63.0-63.6) Поліневропатія при хворобах, класифікованих в інших рубриках (поліневропатія при інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках, при новоутвореннях, діабетична поліневропатія, поліневропатія при інших ендокринних хворобах та порушеннях обміну речовин, при недостатності харчування, при системних ураженнях сполучної тканини, при інших кістково-м'язових ураженнях) поза загостренням (через 3-4 місяця після останнього загост-рення, без різких порушень у ру-хальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції
11 G 64 Інші розлади пореферичної нервової системи поза загостренням (через 3-4 місяця після останнього загос-рення, без різких порушень у рухальній сфері, значних розладів функції тазових органів (окрім хворих, що направлені у санаторії для лікування травм та хвороб хребта та спиного мозку), без наявності м'язових атрофій, що потребують хірургічної корекції

 

Показання для санаторно-курортного лікування хвороб шкіри

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 L 30 (30.0-30.2, 30.8) Інши дерматити (монетоподібна екзема, дисгідроз, шкірна автосенсибілізація, інший уточнений дерматит підгостра та хронічна стадії
2 L 40 (40.0, 40.2, 40.4, 40.5, 40.8, 40.9) Псоріаз (псоріаз звичайний, краплиноподібний, артропатичний, акродерматит стійкий, інший псоріаз, псоріаз неуточнений) стадія стабілізації та стадія регресу (примітка: хворі на зимову форму псоріазу підлягають санаторно-курортному лікуванню влітку)
3 L 41(41.3-41.5, 41.8, 41.9) Парапсоріаз (парапсоріаз дрібно-бляшковий, великобляшковий, сітко-подібний, інший парапсоріаз, пара-псоріаз неуточнений) стаціонарна стадія та стадія регресу
4 L 43 (43.0, 43.3, 43.8, 43.9) Лишай червоний плескатий (лишай гіпертрофічний червоний плескатий, лишай червоний плескатий підгострий, інший червоний плескатий лишай, лишай червоний плескатий неуточнений) підгостра та хронічна стадії
5 L 50 (50.-50.6, 50.8, 50.9) Кропив'янка (кропив'янка алергіч-на, ідиопатична, спричинена дією низької або високої температури, дермато-графічна, вібраційна, холінергічна, контактна, інша кропив'янка, кропив'янка неуточнена) гостра, підгостра та хронічна стадії
6 L 63 (63.0-63.2, 63.8, 63.9) Гніздова алопеція (алопеція тотальна, універсальна, гніздова плішивість, інша гніздова алопеція, гніздова алопеція неуточнена) стадія прогресування та стаціонарна стадія
7 L 70 (70.0, 70.4, 70.8) Вугри (вугри звичайні, дитячі, інші вугри) усі форми захворювання
8 L 85 (85.0) Інші епідермальні потовщення (набутий іхтіоз) обмежені та розповсюджені форми іхтіозу у хронічній стадії захворювання, без схильності до екзематизації
9 L 94 (94.0, 94.1) Інші локалізовані зміни сполучної тканини (локалізована та лінійна склеродермія) обмежені форми

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб сечовидільної системи

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 N 03 Хронічний нефритичний синдром (хронічний гломерулонефрит) латентна, набрякова (нефротична), гіпертонічна форми без порушень азотовидільної функції нирок, без вираженої гіпертензії (АТ до 180/100), без макрогематурії, без різко виражених змін у сітцівках ока
2 N 11 (11.0, 11.1, 11.8, 11.9) Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит (хронічний неспецифічний первинний та вторинний пієлонефрит Повторний пієлонефрит Хронічний пієлонефрит з аномаліями розвитку нирок і сечовидільних шляхів з задовільною уродинамікою Стан після перенесенного гострого пієлонефриту через 3 місяці стадія ремісії, латентна форма пієлонефриту, з задовільною функцією нирок і сечовивідних шляхів; без порушень азотовидільної функції нирок та вираженої гіпертензії (АТ до 180/100)
3 N 20 (20.0-20.2, 20.9) Камені нирки та сечоводу (камені нірки, сечоводу, сечові камені неуточнені) без вираженого порушення функції нирок та відтоку сечі
4 N 21 (21.0) Камені нижнього відділу сечового тракту (камені у сечовому міхурі) без вираженого порушення функції нирок та відтоку сечі
5 N 30 (30.1, 30.2, -30.9) Цистит (інтерстиціальний цистит (хронічний), інший хронічний цистит, інший цистит), з гіпотонією чи атонією детрузора, стадія нестійкої та стійкої ремісїї (окрім циститу туберкульозного характеру)

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб сечостатевої системи

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 N 41 (41.1) Запальні хвороби передміхурової залози (Хронічний простатит) Неускладнені форми хронічного неспецифічного простатиту з репродуктивною та/або еректильною дисфункцією та больовим синдромом чи без больвого синдрому, з тенденцією до частих загостернь; поза фазою загострення
2 N 46 Чоловіче безпліддя Неускладнені форми хронічного неспецифічного простатиту з репродуктивною та/або еректильною дисфункцією та больовим синдромом чи без больвого синдрому, з тенденцією до частих загостернь; поза фазою загострення

 

Показання для санаторно-курортного лікування хвороб крові

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 D 50 (50.0, 50.8, 50.9) Залізодефіцитна анемія в стадії клініко-гематологічної ремісії та нестійкої ремісії
2 D 51 (51.0, 51.3, 51.8, 51.9) Вітамін В12- дефіцитна анемія в стадії клініко-гематологічної ремісії при компенсації вітаміну В12
3 D 52 (52.0, 52.1, 52.8, 52.9) Фолієводефіцитна анемія в стадії клініко-гематологічної ремісії при компенсації фолієвої кислоти
4 D 53 Інші аліментарні анемії в стадії клініко-гематологічної ремісії
5 D 55-59 Гемолітичні анемії в стадії клінічної ремісії, міжкризовому періоді, компенсації гемолізу при загальному задовільному стані
6 D 66 Спадкова недостатність фактора VІІІ (гемофілія А, класична) легкого та середнього ступеня важкості, що перебігає без загострення, кровотечі, при залишкових явищах гемартрозів і загальному задовільному стані (за обов'язкової наявності власного кріопреципітату).
7 D 67 Спадкова недостатність фактора ІХ (гемофілія В, дефіцит фактора ІХ функціональний) легкого та середнього ступеня важкості, що перебігає без загострення, кровотечі, при залишкових явищах гемартрозів і загальному задовільному стані (за обов'язкової наявності власного кріопреципітату).
8 D 68 (68.1) Інші порушення згортання крові (гемофілія С) легкого та середнього ступеня важкості, що перебігає без загострення, кровотечі, при залишкових явищах гемартрозів і загальному задовільному стані (за обов'язкової наявності власного кріопреципітату).
9 D 69 (69.2, 69.3-69.6) Пурпура та інші геморагічні стани легкого та середнього ступеня, в стадії стійкої клініко-гематологічної ремісії.

 

Показання для санаторно-курортного лікування
хвороб центральної нервової системи

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 F 48 (48.0) Неврастенія гіперстенічна, перехідна (подразнювальної слабкості), гіпостенічна
2 G 00, 04, 09 Наслідки запальних захворювань центральної нервової системи (бактеріальний менінгіт, не класифікований в інших рубриках, енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, наслідки запальних хвороб центральної нервової системи) 1. Церебральний арахноїдит (конвекситальна й задньочерепна форми) в стадії ремісії через 3-6 місяців після початку захворювання.
2. Залишкові явища після перенесеного кліщового, постгрипозного, вакцинального, ревматичного та інших форм енцефаліту, включаючи гіпоталамічний, вегето-судинний синдроми з рідкими пароксизмами при умові самообслуговування й самостійного пересування.
3 G 35 Розсіяний множинний склероз Нерізко виражені форми без значних порушень рухових функцій при можливості самообслуговування
4 G 43 Мігрень без аури, з аурою, офтальмоплегічна, ретинальна
5 I 67 (67.2) Інші цереброваскулярні хвороби (церебральний атеросклероз) помірно виражена та виражена стадії
6 S 06 (06.0) Внутришньочерепна травма (струс головного мозку) через 1 місяць після травми
7 S14, S24, S34 Травма нервів та спинного мозку в ділянці шиї та в грудному відділі, травми нервів поперекового відділу спинного мозку та нервів у ділянці живота, нижньої частини спини й таза Наслідки травм спинного мозку, кінського хвоста з легкими тетра- або парапарезами, без обмеження самообслуговування й самостійного пересування й грубих порушень функції тазових органів, через 4 місяці після травми або ортопедичної нейрохірургічної операції.
8 Т 90 Віддалені наслідки травм голови 1. Наслідки закритих (через 2 місяці) та відкритих (через 5 місяців) травм головного мозку при наявності астенічного, вегетососудинного, гіпоталамічного синдромів без різко вираженої гіпертензії, які не супроводжуються різкими порушеннями в руховій сфері, перешкоджаючими самообслуговуванню та самостійному пересуванню, без епілептичних нападів та психічних порушень.
2. Хворі з наслідками тяжких травм (після контузії, відкритих чи закритих черепно-мозкових травм, хірургічного видалення внутрішньочерепної гематоми) при наявності рухових розладів, але з можливістю самостійного пересування та самообслуговування, через 2 місяці можливо направляти в місцевий санаторій (при відсутності епілептичних та епілептиформних нападів)

 

Показання для санаторно-курортного лікування жінок
із захворюваннями внутрішніх статевих органів

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1. N 70 Сальпингіт та оофорит Хронічна стадія в період ремісії, не раніше ніж через 2 місяці після останнього загострення при нормальній температурі, відсутності зрушень в лейкоцитарній формулі та ШОЕ.
2. N 71 (71.1,71.9) Запальна хвороба матки, за винятком шийки матки (хронічний метрит та ендометрит) По закінченню гострого періоду не раніше, ніж через 2 місяці, при нормальній температурі, відсутності зрушень в лейкоцитарній формулі та ШОЕ.
3. N73 (73.1, 73.2, 73.6) Хронічний параметрит По закінченню гострого періоду не раніше, ніж через 2 місяці, при нормальній температурі, відсутності зрушень в лейкоцитарній формулі та ШОЕ
Тазові спайки очеревини Після перенесеного запального процесу в малому тазу, після операції з приводу позаматкової вагітності, апоплексії яєчника, запальних тубооваріальних утворень, після реконструктивних операцій. Тазові гангліоневріти. За наявності відомостей про результати гістологічного дослідження та об'єм оперативного втручання.
4. N 85.4 Неправильні положення матки Фіксовані або субфіксовані в результаті перенесеного запального процесу, обумовлені тазовими перитонеальними спайками.
5.   Інфантилізм, гіпоплазія матки У поєднанні з хронічним запальним процесом геніталій, дисфункцією яєчників.
6. N 91 (91.1, 91.2, 91.4, 91.5) Відсутня, мізерна та нечаста менструація (гіпоменорея та аменорея) Вторинна, як наслідок порушення функції яєчників або змін в матці.
7. N 92 Дисфункція яїчників Внаслідок запального процесу внутрішніх геніталій при недостатності обох фаз менструального циклу
8. N 95 Порушення менопаузи та інші розлади в період перед менопаузою Клімактеричний синдром.
9 N 97 Безплідність жіноча Первинна, вторинна, що виникла в результаті перенесеного запального захворювання з непрохідністю маткових труб, гіпофункцією яїчників, гіпоплазією матки.

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб ока та його придатків

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1. Н 04.4 Дакріоцистіт Хронічна стадія поза загостренням
2. Н 10.4-10.8 Захворювання кон'юнктиви Хронічні неспецифічні кон'юнктивіти. Хронічні блефаро- кон'юнктивіти
3. Н 15 Склерит Хронічна стадія поза загостренням
4 Н 16 Кератит  
5 Н 20 Іридоцикліт Передні увеїти при порушеннях обміну речовин, ревматоїдному артриті, анкілозуючому спонділоартриті (хвороба Бехтерєва-Штрюмпеля-Марі) не раніше як через 6 місяців після припинення запальних явищ в оці.
6 Н 30-36 Захворювання судинної оболонки та сітківки Стан після перенесених запальних захворювань судинної та сітчастої оболонок
7 Н 40 - Н 42 Глаукома Глаукома первинна на початку та в стадії розвитку, з нормальним або помірно підвищеним рівнем внутрішньоочного тиску
8 Н 47 Атрофія зорового нерва часткова атрофія зорового нерва без нейрохірургічної патології
9 Н 49 - Н 50 Паралітична косоокість Інші форми косоокості Косоокість співдружня, яка не підлягає хірургічному лікуванню

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб системи кровообігу

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 I 09.0 -109.1 Ревматичний эндоміокардит а) первинний або зворотній ендоміокардіт затяжної або латентної течії, з мінімальним (I) ступенем активності процесу на тлі клапанного пороку серця або без нього при недостатності кровообігу не вище I стадії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму (допускається наявність рідкісних екстрасистол, синусної аритмії, атріовентрикулярної блокади I ступеня), через 1-2 місяці після закінчення гострих явищ, а при безперервно рецидивуючому перебігу в період зниження активності до мінімальної;
через 6-8 місяців після затихання загострення при серцевій недостатності I - II А стадій
2 I 05 Ревматичні хвороби мітрального клапана а) вада серця - недостатність мітрального клапана без ознак активності процесу при компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності (екстрасистолія - групова, політопна, часта, пароксизмальні порушення серцевого ритму, атріовентрикулярна блокада вища за I ступінь, повна блокада ніжок пучка Гиса).
б) поєднаний мітральний порок серця з переважанням недостатності мітрального клапану без ознак активності процесу, при компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності.
в) поєднаний мітральний порок серця з переважанням стенозу лівого атріовентрикулярного отвору не вище II ступеня без ознак активності процесу при стані компенсації або недостатності кровообігу не вище I стадії.
г) ті ж стани, що в пп. а, 6, в, але при недостатності кровообігу II-А стадії.
3 I 06 Ревматичні хвороби аортального клапану а) вади аортального клапану без ознак активності ревматичного процесу або за наявності мінімального ступеню активності при недостатності кровообігу не вище І стадії, без приступів стенокардії, без супутньої артеріальної гіпертонії і прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності.
4 I 08.0 Сукупне ураження мітрального й аортального клапанів вада серця - комбінована мітрально-аортальна без ознак активності ревматичного процесу, при компенсації або недостатності кровообігу не вище І - ІІ А стадії, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності;
5 I 34.1 Пролапс мітрального клапану Пролапс мітрального клапану без порушення ритму та провідності, або не вище I-II ступеню.
6 I 41.0, 41.1 Міокардит при бактеріальних та вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках а) стан після перенесеного інфекційно-алергічного міокардиту, при недостатності кровообігу не вище ІІ-А стадії, після закінчення гострих та підгострих явищ та без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності. б) той же стан 6-8 міс. після закінчення гострих явищ при компенсації кровообігу або при недостатності його не вище I стадії без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності.
7 Q 20-28 Природжені вади розвитку системи кровообігу а) природжені вади серця без ознак ендоміокардіту при компенсації або недостатності кровообігу не вище І стадії;
б) ті ж стани при недостатності кровообігу не вище ІІ-А стадії.
  I 42 Кадіоміопатія Гіпертрофічна кардіопатія без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності, коронарного кровообігу, без серцевої недостатності чи при серцевій недостатності чи при серцевій недостатності не вищій від I стадії.
  I 20 - I 25 Ішемічна хвороба серця (ІХС)  
  I 20 Стенокардія а) рідкі напади стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень (І-ІІ функціональний клас) з недостатністю кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму і провідності, при стабільному перебізі захворювання;
б) стенокардія напруги внаслідок значно обмежених фізичних навантажень (III функціональний клас) з недостатністю кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.
в) стан після хірургічного лікування ІХС через 2-3 місяці після операції (ендоваскулярні втручання на судинах серця, аортокоронарне шунтування тощо) при недостатності кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.
г) У віддалені терміни після операції (1 рік і більше), при відсутності стенокардії внаслідок значних фізичних навантажень у стані компенсації або недостатності кровообігу не вище І стадії, без порушень серцевого ритму.
д) Ті ж стани, в сполученні з гіпертонічною хворобою.
  I 25 Хронічна ішемічна хвороба серця а) атеросклеротичний кардіосклероз без стенокардії (I-III функціональних порушень), без порушень серцевого ритму і провідності, при недостатності кровообігу не вище І стадії;
б) ті ж самі стани, але при недостатності кровообігу не вище ІІ-А стадії з рідкими екстрасистолами або нетяжкими пароксизмальними порушеннями ритму;
в) кардіосклероз після перенесеного в минулому інфаркту міокарда.
  I 25.2 Кардіосклероз а) після перенесеного інфаркту міокарда давністю більше року, без приступів стенокардії, або з рідкими нетяжкими приступами (І-ІІ функціональний клас), без порушень серцевого ритму, при недостатності кровообігу не вище І стадії.
б) Ті ж самі стани, але при недостатності кровообігу ІІ-А стадії з гіпертонічною хворобою не вище II стадії.
в) Кардіосклероз після перенесеного первинного чи повторного велико- і маловогнищевого інфаркту міокарда при загальному задовільному стані хворого, з рідкими приступами стенокардії (I-II функціональний клас), при недостатності кровообігу не вище І стадії, з гіпертонічною хворобою не вище II стадії, без прогоностично несприятливих порушень серцевого ритму і провідності.
  I 10 Есенціальна (первинна) гіпертензія а) гіпертонічна хвороба доброякісного перебігу без частих гіпертонічних кризів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, при недостатності кровообігу не вище I ст. (допускається наявність синусової аритмії, поодиноких екстрасистол)
б) той ж самий стан, але в сполученні зі стабільною стенокардією I -II функціональних класів, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, при недостатності кровообігу не вище I ст.
в)гіпертонічна хвороба доброякісного некризового перебігу при постіному прийомі протиангінальних препаратів, без тяжких наслідків порушень мозгового та коронарного кровообігу, без прогностично несприятливих порушень серцевого ритму та провідності, без порушень азотовидільної функції нирок, а також в сполученні зі стабільною стенокардією стенокардією I -II функціональних класів при недостатності кровообігу не вище I ст.
  I 15 Вторинна гіпертензія Реноваскулярна гіпертентонія після реконструктивних операцій на ниркових артеріях і нирках, з нормальним артеріальним тиском після операції, без виражених явищ недостатності азотовидільної функції нирок, порушення мозкового та коронарного кровообігу при серцевій недостатності не вищій від I стадії та відсутності прогностично несприятливих порушень серцевого ритму.
Хвороби периферичних судин
  I 70 Атеросклероз а) атеросклероз артерій кінцівок та термінального відділу брюшної аорти у стані компенсації та субкомпенсації кровообігу кінцівок, у тому числі після реконструктивних операцій на периферичних судинах (через 6-8 тижнів після операції).
б) ті ж стани, але в сполученні з ІХС (постінфарктний кардіосклероз, стабільна стенокардія), недостатність кровообігу не вище II А стадії.
  I 73.1 Облітеруючий ендартеріїт (хвороба Бюргера) Облітеруючий ендартеріїт у стані компенсації та субкомпенсації кровообігу кінцівок, період стійкої ремісії.
  I 83 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок Хронічна венозна недостатність на основі варикозного розширення вен.
  I 80.0 - I 80.3 Флебіт і тромбофлебіт Остаточні явища після флебіту, тромбофлебіту вен нижніх кінцівок
а) після закінчення гострих або підгострих явищ не раніше ніж через 4 міс. після тромбофлебітів глибоких вен (посттромбофлебітичний синдром) та через 2 міс. після поверхневихю
6) з венозною недостатністю після тромбофлебиту, що супроводжується трофічними змінами шкіри гомілки (инфільтрати, трофічні язви).
  I 95 Гіпотензія Эсенціальна гіпотензія.

 

Показання для санаторно-курортного
лікування опорно-рухової системи

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 М 02 Реактивні артропатії фаза нестійкої та стійкої ремісії
2 М 03 Постінфекційні та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках фаза нестійкої та стійкої ремісії
3 М 05 Серопозитивний ревматоїдний артрит не вище ІІ ступеня активності
4 М 06 Інший ревматоїдний артрит не вище ІІ ступеня активності
5 М 07 Псоріатична та ентеропатична артропатії фаза нестійкої та стійкої ремісії
6 М 08 Ювенільний артрит не вище ІІ ступеня активності
7 М 09 Ювенільний артрит, при хворобах, класифікованих в інших рубриках не вище ІІ ступеня активності
8 М 10 Подагра фаза нестійкої та стійкої ремісії
9 М 11 Інші кристалічні артропатії фаза нестійкої та стійкої ремісії
10 М 12 Інші специфічні артропатії фаза нестійкої та стійкої ремісії
11 М 13 Інший артрит фаза нестійкої та стійкої ремісії
12 М 15-19 Артрози великих та малих суглобів І-ІІІ ст без вираженого синовіту
13 М 42 (42.0, 42.1, 42.9) Остеохондроз хребта Остеохондроз хребта без виражених неврологічних порушень.
14 М 45 Анкилозуючий спонділілоартрит (хвороба Бехтерева) не вище ІІ ступеня активності
15 М 46 Інші запальні спондилопатії фаза нестійкої та стійкої ремісії
16 М 65 Синовіт і тендосиновіт Хронічні синовіти і бурсіти різної локалізації, тендовагініти в стадії неповної та повної ремісії
17 М 77 Інші етензопатії фаза неповної та повної ремісії

 

Показання для санаторно-курортного
лікування хвороб системи дихання

№№ з/п Код за міжнанародною класифікацією хвороб Назва хвороби за МКХ Форма, стадія, ступінь тяжкості захворювання
1 J 18.9 Пневмонія, неуточнена Хронічна пневмонія у фазі стійкої та нестійкої ремісії при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії
Хронічна пневмонія у фазі нестійкої ремісії при при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії
Пневмонія затяжного перебігу (більше 8 тижнів) з встановленими клінічними та ренгенологічними остаточними змінами в легенях, без бронхоеектазів з гнійною мокротою, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
Пневмонія затяжного перебігу без бронхоектазів з рясним виділенням гнійної мокроти з легенево-серцевою недостатністю не вище II стадії
2 J 41.8 Змішаний простий та слизово-гнійний хронічний бронхіт Хронічний бронхіт простий, слизово-гнійний, трахеобронхіт, неспецифічного, професійного характеру (токсичної та пилової етиології) та спричинений радіаційним випроміненням у фазі стійкої та нестійкої ремісії.
3 J 43 Эмфізема Эмфізема легень, у тому числі при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
Эмфізема легень при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії.
4 J 44 Інша хронічна обструктивна легенева хвороба Хронічний катаральний обструктивний бронхіт неспецифічного, радіаційного та професійного характеру у фазі стійкої та нестійкої реміссії; хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі стійкої ремісії, з легенево--серцевою недостатністю не вище I стадії.
Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі нестійкої ремісії, Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт у фазі нестійкої ремісії з частими загостреннями, при наявності легеневої-серцевої недостатності не вище II стадії.
5 J 45 Астма Бронхіальна астма атопічна, неатопічна, змішана, у тому числі професійного походження , у фазі ремісії з легкими та нечастими приступами ядухи, з дихальною недостатністю не вище II ступеню
Бронхіальна астма у фазі нестійкої ремісії, гормонозалежна, що контролюється, з наявністю легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
6 J 47 Бронхоектатична хвороба Бронхоектатична хвороба у фазі ремісії, з обмеженими інфільтративними змінами, без виділення рясної мокроти та без кровохаркання, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
Бронхоектатична хвороба у фазі ремісії, без виділення рясної мокроти та без гнильного її запаху, з рідким незначним кровохаркання, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії
7 J 64 Пневмоконіоз, неуточнений Пневмоконіоз, спричинений неорганічним пилом, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії
8 J 70.9 Респіраторні стани, спричинені неуточненими зовнішніми агентами Пневмосклерози після запальних захворювань, що супроводжують хронічні процеси в органах дихання, спричинених радіаційним випроміненням, лікарськими засобами, при відсутності загострення основного процесу, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
9 J 94.9 Ураження плеври, неуточнене Плевральні спайки після плевропневмонії, сухого, ексудативного плевриту неспецифічної етіології у фазі стійкої ремісії основного процесу, при наявності легенево-серцевої недостатності не вище I стадії.
Те ж саме при наявності легенево-серцевої недостатності не вище II стадії.
11 J 98.0 Хвороби бронхів що не класифіковані в інших рубриках Трахеобронхіальна дискінезія при відсутності кашльово-непритомного синдрому

 

Додаток 3

ЗАГАЛЬНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО НАПРАВЛЕННЯ
ДОРОСЛИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ

1. Усі захворювання в запальній стадії, хронічні захворювання у стадії загострення та ускладнені гострогнійними процесами.

2. Гострі інфекційні захворювання до завершення терміну ізоляції.

3. Усі венеричні захворювання в гострій або заразній стадії.

4. Психічні захворювання. Всі форми наркоманії і хронічного алкоголізму.

5. Епілепсія.

6. Усі хвороби крові в запальній стадії і стадії загострення.

7. Кахексія будь-якого походження.

8. Злоякісні новоутворення.

9. Усі захворювання та стани, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі хірургічного втручання; всі захворювання при яких хворі не спроможні до самостійного руху і самообслуговування, потребують постійного спеціального догляду (крім осіб, які підлягають лікуванню в спеціалізованих санаторіях для спинальних хворих).

10. Ехінокок будь-якої локалізації.

11. Кровотечі, що часто повторюються або з великою втратою крові.

12. Вагітність на протязі всього сроку на бальнеологічні та грязеві курорти, а на кліматичні курорти починаючи з 26 тижня (крім спеціалізованих відділень для вагітних жінок).

Крім того, у всі терміни вагітності не направляти вагітних на курорти і в санаторії:

для бальнеогрязелікування з приводу гінекологічних захворювань;

для лікування радоновими ваннами екстрагенітальних захворювань;

осіб, які проживають на рівнинах, на гірські курорти, розташовані на висоті понад 1000 м над рівнем моря.

13. Всі форми туберкульозу в активній стадії для будь-яких курортів і санаторіїв нетуберкульозного профілю.

 


П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

до Наказу МОЗ України " Про організацію санаторно-курортного лікування "

1. Обґрунтування необхідності затвердження проекту наказу.

У відповідності до Конституції України, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права - невід'ємним правом кожної особи є право на охорону здоров'я. Система охорони здоров'я тісно пов'язана з санаторно-курортним забезпеченням населення. Мета державної політики - ефективне використання курортного потенціалу країни задля оздоровлення населення, збереження генофонду та відтворення трудових ресурсів. На сьогодні потреба в санаторно-курортній допомозі значна та зумовлена високим рівнем захворюваності усіх категорій населення, але, разом з тим, її висока ефективність щедро примножує віддачу вкладених в неї коштів. Численними науковими дослідженнями та багаторічним практичним досвідом доведено, що в результаті санаторно-курортного лікування в 2-3 рази зменшується число загострень основного захворювання, хворі у 3-4 раза частіше та в 1,5-2,5 рази швидше повертаються до продуктивної праці, у 2-4 рази знижується рівень подальших працевтрат.

Наявні різноманітні оздоровчі ресурси сприяли створенню багатогранної системи санаторно-курортної допомоги в нашій країні.

Прийнятий в 2000 році, Закон України "Про курорти" визначив правові, організаційні, економічні та соціальні положення щодо розвитку курортів в Україні з метою повноцінного використання природних лікувальних ресурсів для потреб лікування та оздоровлення населення. В умовах значного погіршення стану оточуючого середовища, курортні території є природними екологічно чистими нішами, котрі слугують розв'язанню важливих задач реабілітації, профілактики та зміцнення здоров'я, відновлення працездатності населення. Медична та економічна ефективність, стійкість результатів санаторно-курортного лікування в значній мірі залежить від правильного відбору та направлення хворих в санаторно-курортні заклади.

Лікування та оздоровлення в санаторно-курортних закладах базується на науково-теоретичних та практичних розробках використання природних лікувальних ресурсів. Освоєння нових природних лікувальних чинників, розвиток науки, втілення нових науково-практичних досягнень медицини в області курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації зумовлює необхідність систематичного перегляду діючих показань та протипоказань до санаторно-курортного лікування з урахуванням нових уявлень про патогенез захворювань та механізм дії курортних факторів. Це дозволяє вносити істотні зміни та уточнення в показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування, розширяти показання та більш раціонально використовувати можливості природних та префомованих фізичних засобів з метою лікування та оздоровлення.

Створення нормативного документу щодо показань та протипоказань до санаторно-курортного лікування сприятиме уникненню помилок при направленні хворих до санаторно-курортного закладу, що підвищить ефективність санаторно-курортного лікування.

2. Цілі та завдання затвердження наказу.

Головною метою затвердження наказу є удосконалення організації санаторно-курортного лікування та підвищення якості медичної допомоги населенню України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту наказу.

Медична та економічна ефективність, стійкість результатів санаторно-курортного лікування в значній мірі залежить від правильного відбору та направлення хворих в санаторно-курортні заклади. В проекті наказу показання та протипоказання на санаторно-курортне лікування удосконалені, внесені зміни та доповнення, які мають принципове значення, та стосуються як номенклатури, так і переліку захворювань, при яких показане санаторно-курортне лікування. Назви хвороб приведені до відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб Десятого перегляду (1998 р.), яка прийнята 43-ю сесією Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я, що забезпечує єдину уніфіковану термінологію. Уточнено форми, стадії та ступені розвитку захворювань. Включено інструкцію щодо про направлення дорослих на санаторно-курортне лікування, загальні протипоказання щодо направлення на санаторно-курортне лікування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Правове урегулювання у даній сфері визначається Конституцією України, Законом України № 2801-XII від 19.11.1992 р. "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Законом "Про курорти" № 2026 - III від 05.11.2000 р., Постанови КМ за № 805 від 11.07.2001 "Загальне положення про санаторно-курортний заклад" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1510 від 11.10.02, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" №2240-14 від 22.07.2005 ст.47. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення, п.1, 2 (за наявності медичних показань).

5. Фінансово-економічне обгрунтування.

Втілення наказу не потребує додаткового фінансування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.

Затвердження наказу удосконалить організацію санаторно-курортного лікування, покращить санаторно-курортний відбір та ефективність санаторно-курортного лікування, що, в цілому, підвищить якість надання медичної допомоги населення України та сприятиме відновленню працездатності, зміцненню і збереженню здоров'я трудового потенціалу країни.

 

Міністр Ю.В.Поляченко

 


А Н А Л І З
регуляторного впливу проекту наказу
МОЗ України "Про організацію санаторно-курортного лікування"

1. Обґрунтування необхідності затвердження проекту наказу.

У відповідності до Конституції України, Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права - невідємним правом кожної особи є право на охорону здоров'я. Система охорони здоров'я тісно пов'язана з санаторно-курортним забезпеченням населення. Мета державної політики - ефективне використання курортного потенціалу країни задля оздоровлення населення, збереження генофонду та відтворення трудових ресурсів. На сьогодні потреба в санаторно-курортній допомозі значна та зумовлена високим рівнем захворюваності усіх категорій населення, але, разом із тим, її висока ефективність щедро примножує віддачу вкладених в неї коштів. Численними науковими дослідженнями та багаторічним практичним досвідом доведено, що в результаті санаторно-курортного лікування в 2-3 рази зменшується число загострень основного захворювання, хворі у 3-4 раза частіше та в 1,5-2,5 рази швидше повертаються до продуктивної праці, у 2-4 рази знижується рівень подальших працевтрат.

Наявні різноманітні оздоровчі ресурси сприяли створенню багатогранної системи санаторно-курортної допомоги в нашій країні.

Прийнятий в 2000 році, Закон України "Про курорти" визначив правові, організаційні, економічні та соціальні положення щодо розвитку курортів в Україні з метою повноцінного використання природних лікувальних ресурсів для потреб реабілітації та оздоровлення населення. В умовах значного погіршення стану оточуючого середовища, курортні території є природними екологічно чистими просторами, котрі слугують розв'язанню важливих задач реабілітації, профілактики та зміцнення здоров'я, відновлення працездатності населення. Медична та економічна ефективність, стійкість результатів санаторно-курортного лікування в значній мірі залежить від правильного відбору та направлення хворих в санаторно-курортні заклади.

Лікування та оздоровлення в санаторно-курортних закладах базується на науково-теоретичних та практичних розробках використання природних лікувальних ресурсів. Освоєння нових природних лікувальних чинників, розвиток науки, втілення нових науково-практичних досягнень медицини в області курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації зумовлює необхідність систематичного перегляду діючих показань та протипоказань до санаторно-курортного лікування з урахуванням нових уявлень про патогенез захворювань та механізм дії курортних факторів. Це дозволяє вносити істотні зміни та уточнення в показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування, розширяти показання та більш раціонально використовувати можливості природних та префомованих фізичних засобів з метою лікування та оздоровлення.

Створення нормативного документу щодо показань та протипоказань до санаторно-курортного лікування сприятиме уникненню помилок при направленні хворих до санаторно-курортного закладу, що підвищить ефективність санаторно-курортного лікування.

2. Мета затвердження акту.

Головною метою затвердження наказу є удосконалення організації санаторно-курортного лікування та підвищення якості медичної допомоги населенню України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту наказу.

Медична та економічна ефективність, стійкість результатів санаторно-курортного лікування в значній мірі залежить від правильного відбору та направлення хворих в санаторно-курортні заклади. В проекті наказу показання та протипоказання на санаторно-курортне лікування удосконалені, внесені зміни та доповнення, які мають принципове значення, та стосуються як номенклатури, так і переліку захворювань, при яких показане санаторно-курортне лікування. Назви хвороб приведені до відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб Десятого перегляду (1998 р.), яка прийнята 43-ю сесією Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я, що забезпечує єдину уніфіковану термінологію. Уточнено форми, стадії та ступені розвитку захворювань. Включено інструкцію щодо про направлення дорослих на санаторно-курортне лікування, загальні протипоказання щодо направлення на санаторно-курортне лікування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Правове урегулювання у даній сфері визначається Конституцією України, Законом України № 2801-XII від 19.11.1992 р. "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Законом "Про курорти" № 2026 - III від 05.11.2000 р., Постанови КМ за № 805 від 11.07.2001 "Загальне положення про санаторно-курортний заклад" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1510 від 11.10.02, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" №2240-14 від 22.07.2005 ст.47. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення, п.1, 2 (за наявності медичних показань).

5. Обгрунтування можливості і переваг обраного способу досягнення поставлених цілей, механізми і заходи вирішення проблеми

В результаті затвердження наказу Наказу МОЗ України " Про організацію санаторно-курортного лікування" передбачається удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує функціонування системи санаторно-курортного лікування, забезпечення правильного відбору дорослих до санаторно-курортних закладів, підвищення ефективності санаторно-курортного лікування.

Втілення наказу не потребує додаткового фінансування.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Затвердження цього наказу удосконалить організацію санаторно-курортного лікування дасть можливість урегулювати надання кваліфікованого санаторно-курортного лікування, підвищити якість надання медичної допомоги, що сприятиме відновленню працездатності, зміцненню та збереженню здоров'я трудового потенціалу країни.

7. Визначення результативності введення регуляторного Акту

Основним критерієм ефективності впровадження наказу є удосконалення нормативно-правової бази системи санаторно-курортного лікування, що забезпечить правильний відбір дорослих до санаторно-курортних закладів та дотримання вимог законодавства з охорони здоров'я, що дозволить зміцнити здоров'я населення і зберегти трудовий потенціал країни.


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка