17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Наказ від 07.07.2004 № 345/51 Про затвердження спільного Плану заходів МОЗ та АМН України щодо виконання Національної програми .

Версія для друку
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2004 N 345/51
м.Київ
Про затвердження спільного Плану заходів МОЗ та АМН України щодо виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 264 "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити спільний План заходів МОЗ та АМН України щодо виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки (додаток № 1).

2. Затвердити склад Координаційної ради з керівництва виконання наукової частини "Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки" та положення про Координаційну раду (додатки № 2 та 3).

3. Покласти на Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України наукове та організаційно-методичне керівництво роботою щодо реалізації наукової частини "Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки".

4. Директорам Департаментів державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Бережнов С. П.), організації медичної допомоги населенню (Жданова М. П.), директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом (Щербінська А. М.) забезпечити організаційно-методичне керівництво реалізації виконання спільного Плану заходів.

5. Керівнику прес-центру МОЗ України (Лозан У. І.), директорам Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом (Щербінська А. М.), Українського інституту громадського здоров'я (Пономаренко В. М.), Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського (Сельнікова О. П.) забезпечити підготовку інформаційних матеріалів з питань профілактики поширення ВІЛ-інфекції в Україні для щомісячного подання в Державний комітет телебачення і радіомовлення.

6. Голові Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення (Пасічник М. Ф.), директорам департаментів державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Бережнов С. П.), організації медичної допомоги населенню (Жданова М. П.), економіки та фінансів (Карамушка Л. І.), начальникам управлінь організації медичної допомоги дітям і матерям (Моісеєнко Р. О.), освіти та науки (Волосовець О. П.), відділу профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб (Александріна Т. А.), Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М. В.), директорам Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України (Щербінська А. М.), Українського інституту громадського здоров'я (Пономаренко В. М.), Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України (Сельнікова О. П.), Інституту гематології і трансфузіології АМН України (Перехрестенко П. М.), Інституту дерматології та венерології АМН України (Мавров І. І.), керівнику прес-центру МОЗ України (Лозан У. І.), Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити виконання зазначеного Плану заходів та подавати інформацію щодо його реалізації до відділу профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб щокварталу до 10-го числа, наступного за звітним місяця та за рік до 1 лютого.

7. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

7.1. На підставі даного плану заходів розробити та затвердити регіональні плани заходів щодо виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки.

7.2. Організувати роботу щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних донорських організацій, благодійних фондів для реалізації планів заходів.

7.3. Заслуховувати на колегіях органів охорони здоров'я питання про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 264.

8. Щороку заслуховувати на засіданні Координаційної Ради інформацію про хід виконання спільного Плану заходів.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра, Головного державного санітарного лікаря України Лапушенко О.В.та Віце-президента АМН України Розенфельда Л. Г.

 

Міністр охорони здоров'я України Президент Академії медичних наук України
А.В.Підаєв О.Ф.Возіанов

 

 

 

  Затверджено
наказ МОЗ та АМН України
від 07.07.2004 № 345/51

Спільний План заходів МОЗ та АМН України
щодо виконання Національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2004 - 2008 роки

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавці
Посилення діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом    
  Установити контроль за досягненням цілей Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, прийнятої 26-ю спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу у червні 2001 р., та підготувати звіт 2005, 2007 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
  Регулярно аналізувати на засіданнях Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом стан виконання Програми 2004 - 2008  
2.1. Провести перевірки регіонів щодо стану виконання Програми 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
2.2. Підготувати матеріали про стан виконання Програми для розгляду на засіданні Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
  Установити контроль за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою подолання всіх форм дискримінації у сфері праці та трудових відносин, а також створення безпечних умов праці 2004 - 2008  
3.1. Забезпечити контроль за дотриманням трудового законодавства в закладах охорони здоров'я, призначених для діагностики ВІЛ-інфекції та лікування хворих на СНІД (оплата праці, тривалість робочого тижня, тривалість додаткової відпустки) 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки та фінансів, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Ініціювати проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання "Про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні" 2007  
4.1. Підготувати матеріали до проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання "Про стан боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні" 2006 - 2007 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки та фінансів, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
  Сприяти розширенню партнерства між урядовими, громадськими та міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, управління освіти та науки, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Інформаційно-просвітницька робота    
  Спільно з Міністерством освіти і науки України забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ у навчальних та позашкільних закладах, на підприємствах та в установах 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, управління освіти та науки, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Спільно з Міністерством у справах сім'ї та молоді забезпечити доступ різних категорій населення (передусім молоді, що не навчається і не працює, батьків, військовослужбовців строкової служби) до інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зменшення поширеності ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки та пропаганду здорового способу життя 2004 - 2008  
7.1. Забезпечити інформаційно-методичне супроводження поточної роботи медичних працівників, соціальних робітників, волонтерів, які працюють з населенням в напрямі пропаганди здорового способу життя шляхом видання для різних груп населення (молодь, представники уразливих груп населення) просвітницьких матеріалів: буклетів, пам'яток, листівок 2004 - 2008 Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
7.2. Проводити скоординовані та гендерно-орієнтовані інформаційні кампанії з питань активної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та пов'язаних з ним проблем 2004 - 2008 Український інститут громадського здоров'я, прес-центр МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
7.3. Забезпечити доступ різних категорій населення (передусім молоді, що не навчається і не працює, батьків, військовослужбовців строкової служби) до інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зменшення поширеності ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки та пропаганду здорового способу життя 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Український інститут громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Спільно з міністерствами освіти і науки та у справах сім'ї та молоді забезпечити підготовку, підвищення рівня кваліфікації та перепідготовку педагогічних, медичних і соціальних працівників з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед шкільної та студентської молоді, курсантів, військовослужбовців строкової служби, молоді, що не навчається і не працює 2004 - 2008  
8.1. Організувати проведення моніторингу якості навчальних програм, посібників з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, методики профілактичної роботи за цим напрямом з учнями, студентами, дорослими, представниками уразливих груп населення 2004 - 2007 Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, управління освіти і науки  
8.2. Забезпечити розповсюдження та впровадження кращого досвіду організації навчально-виховного процесу з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 2004 - 2008 Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом
8.3. Забезпечити підготовку, підвищення рівня кваліфікації та перепідготовку педагогічних, науково-педадогічних, медичних і соціальних працівників з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед шкільної та студентської молоді, курсантів, військовослужбовців строкової служби, молоді, що не навчається і не працює 2004 - 2008 Управління освіти та науки, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
8.4. Проводити широку роз'яснювальну роботу в педагогічних колективах дошкільних та шкільних навчальних закладів серед учнівської та студентської молоді щодо дотримання чинного законодавства та прав дитини з ВІЛ/СНІД 2004 - 2008 Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом, Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
9. Розширити можливість доступу різних категорій населення до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію/СНІД 2004 - 2008  
9.1. Розробити і затвердити національний протокол "Добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію/СНІД" 2004 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
9.2. Запровадити постійно діючу програму навчання медичних працівників (лікарів, медичних сестер) з питань проведення до- та післятестового консультування щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу 2004-2008 Управління освіти та науки МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
9.3. Вжити заходів до розвитку мережі кабінетів довіри в містах обласного підпорядкування та районних центрах з підвищеним рівнем інфікованості ВІЛ 2004-2008 Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Профілактична робота серед уразливих груп населення    
10. Спільно з міністерствами у справах сім'ї та молоді та освіти і науки забезпечити доступ уразливих груп населення до цільових заходів і програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом 2004 - 2008 Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
11. Впровадити метод замісної терапії з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ споживачів ін'єкційних наркотиків 2004 - 2008  
11.1 Розробити та направити на місця методичні рекомендації щодо використання в лікувальній практиці наркологічних закладів та центрів боротьби зі СНІДом різних препаратів замісної дії 2004 - 2005 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, управління освіти та науки
11.2 Організувати спеціальну професійну підготовку фахівців наркологічних закладів та центрів профілактики та боротьби зі СНІДом необхідну для ефективного впровадження програм замісної терапії 2004 - 2008 Управління освіти та науки, Департамент організації медичної допомоги населенню
11.3 Забезпечити впровадження пілотних програм замісної терапії для лікування та соціальної реабілітації осіб з наркотичною залежністю 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню
12. Розширити практику застосування різних методів у роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед уразливих груп населення („соціальна робота на вулиці" та „рівний-рівному") 2004 - 2008 Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
13. Створити умови для надання психологічних, соціальних, юридичних, медичних та консультаційних послуг з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, у тому числі у сфері праці 2004 - 2008 Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
14. Розробити систему синдромного підходу до лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, серед уразливих груп населення та забезпечити впровадження її в практику 2005 - 2007 Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут дерматології та венерології АМН України
  Безпека донорства    
15. Здійснити централізоване забезпечення тест-системами для тестування в повному обсязі донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію 2004 - 2008  
15.1. Здійснити централізоване забезпечення установ та закладів служби крові скринінговими тест-системами для тестування в повному обсязі донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів
15.2. Здійснити централізоване забезпечення установ та закладів служби крові тест-системами для тестування препаратів донорської крові на ВІЛ-інфекцію 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів
16. Забезпечити вдосконалення технологій безпеки донорської крові та її компонентів 2004 - 2008  
16.1. Розробити, видати та впровадити для практичної діяльності нормативні документи щодо гарантії безпеки донорської крові, компонентів та препаратів 2004 - 2005 Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут гематології і трансфузіології АМН України
16.2. Здійснити переоснащення матеріально-технічної бази лабораторних відділів діагностики СНІДу установ та закладів служби крові 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.3. Придбання для установ служби крові ПЛР-лабораторій 2005 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.4. Здійснити переоснащення матеріально-технічної бази регіональних центрів крові та забезпечити службу крові одноразовою пластиковою тарою типу „Гемакон" 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.5. Придбання та застосування установами служби крові та лікувально-профілактичними закладами лейкоцитарних фільтрів. 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.6. Забезпечити використання в закладах служби крові одноразового пластикового лабораторного посуду   Департамент організації медичної допомоги населенню, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.7. Обладнання для створення Національного реєстру донорів та баз даних лабораторій профілактики СНІДу установ служби крові 2004 - 2008 Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Інститут гематології і трансфузіології АМН України
16.8 Обладнання для користування мережею Інтернету для установ та закладів служб крові 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Інститут гематології і трансфузіології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.9 Впроваджувати в діяльність служби крові застосування методик повторного тестування крові кадрових донорів плазми (зберігання замороженої плазми протягом 6 місяців) на наявність антитіл до ВІЛ 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут гематології і трансфузіології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.10 Поширити застосування методу аутодонорства в закладах охорони здоров'я і забезпечити висвітлення його у засобах масової інформації 2004 - 2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут гематології і трансфузіології АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16.11 Проводити постійне навчання фахівців служби крові методикам консультування, пов'язаного з обстеженням на ВІЛ 2004 - 2008 Управління освіти та науки МОЗ України, Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут гематології і трансфузіології АМН України
  Профілактика вертикальної трансмісії    
17. Забезпечити можливість безперешкодного доступу до добровільного тестування на ВІЛ-інфекцію і консультування вагітних з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу 2004 - 2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
18. Забезпечити проведення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини 2004 - 2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
19. Забезпечити впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 2004 - 2008  
19.1 Впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 2004 - 2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Департамент санітарно-епідеміологічного нагляду, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
19.1 Забезпечити дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, адаптованими молочними сумішами на безоплатній основі 2004 - 2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
  Діагностика, лікування, догляд і підтримка людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом    
20. Забезпечити можливість добровільного безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення 2004 - 2008 Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
21. Забезпечити можливість доступу ВІЛ-інфікованих дорослих (зокрема вагітних жінок), підлітків, дітей до лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, а також антиретровірусної терапії 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Департамент економіки і фінансів, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
22. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на розв'язання проблеми супутньої патології ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
23. Установити контроль за якістю лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 2004 - 2008  
23.1 Розробити інструктивно-методичні документи з контролю якості лікування хворих на ВІЛ-інфекцію 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
23.2 Забезпечити контроль за якістю лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 2004-2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
23.3 Забезпечити диспансеризацію людей, що живуть з ВІЛ, згідно чинних нормативно-правових актів 2004-2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
23.4 Здійснити заходи щодо медико-соціального супроводу сімей з дітьми, які живуть з ВІЛ/СНІД 2004-2008 Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
24. Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази центрів профілактики і боротьби із СНІДом та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки та фінансів, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
25. Забезпечити з урахуванням рекомендацій ВООЗ удосконалення нормативних актів з питань надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
26. Створити референс-лабораторію з питань діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу і забезпечити її ефективне функціонування 2006 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
27. Забезпечити медичних працівників, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам і мають контакт з кров'ю людей та її компонентами, засобами профілактики інфікування ВІЛ 2004 -2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки і фінансів, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
28. Забезпечити високоякісний паліативний і психосоціальний догляд за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 2004 - 2008  
28.1 Створити умови для забезпечення високоякісного паліативного і психосоціального догляду за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД із залученням Товариства Червоного Хреста України, міжнародних донорських, громадських та благодійних організацій 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, Департамент економіки та фінансів, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
28.2 Забезпечити умови для перебування і виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в умовах будинків дитини системи МОЗ України 2004-2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
28.3 Сприяння впровадженню практики виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в будинках дитини сімейного типу, прийомних сім'ях, закладах інших форм сімейного виховання 2004-2008 Управління організації медичної допомоги дітям і матерям, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
29. Забезпечити проведення наукових досліджень з питань патогенезу, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та СНІД-індикаторних хвороб 2004 - 2008  
29.1. Забезпечення проведення науково-дослідної роботи „Клініко-імунологічні особливості ВІЛ-інфекції у дітей (динамічні дослідження)" 2005-2008 Управління освіти та науки МОЗ України, управління організації медичної допомоги дітям і матерям
29.2. Забезпечення проведення науково-дослідної роботи „Перинатальна ВІЛ-інфекція - нові підходи до профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ від інфікованої матері до дитини" 2005-2008 Управління освіти та науки МОЗ України, управління організації медичної допомоги дітям і матерям
29.3. Виконання науково-дослідної роботи „Розробка алгоритму моніторингу за активацією збудників персистентних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД" 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
29.4. Виконання науково-дослідної роботи „Вивчення молекулярно-біологічних властивостей популяції ВІЛ, що циркулює в Україні" 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
29.5. Виконання науково-дослідної роботи „Розробка методологічних та методичних підходів до створення системи зовнішнього контролю якості специфічних досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ" 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
29.6. Виконання науково-дослідної роботи „Розробка системи контролю ефективності комбінованої антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
29.7. Виконання науково-дослідної роботи „Визначити сучасні медико-соціальні фактори ризику та розробити методи профілактики поширення ВІЛ-інфекції у жінок фертильного віку" 2004-2008 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України
30. Забезпечити проведення наукових досліджень з питань профілактики ВІЛ-інфікування та оцінки соціально-економічних наслідків поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні 2004 - 2008  
30.1. Забезпечення проведення науково-дослідної роботи „Розробка системи профілактичних протиепідемічних заходів на базі моніторингу розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в південному регіоні України" 2005-2008 Управління освіти та науки МОЗ України
31. Забезпечити удосконалення системи обліку та звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до міжнародних стандартів 2004 - 2005 Центр медичної статистики МОЗ України, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
32. Проводити моніторинг ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки різних категорій населення 2004 - 2007 Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
33. Забезпечити постійний моніторинг виконання Програми 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Департамент організації медичної допомоги населенню, управління організації медичної допомоги дітям і матерям, управління освіти та науки, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
34. Створити інформаційну систему моніторингу та оцінки виконання Програми 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
35. Забезпечити контроль епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу з використанням сучасних технологій епідеміологічного нагляду 2004 - 2008 Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб, Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка