19 вересня 2017 року

Публічна інформація
Наказ від 30.10.2003 № 503 "Про порядок направлення громадян на лікування за кордон"

Версія для друку
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2003 N 503
м.Київ
Про порядок направлення громадян на лікування за кордон

З метою удосконалення роботи щодо визначення необхідності направлення на лікування за кордон громадян України, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.95 № 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон" та у зв'язку з кадровими змінами в апараті МОЗ України

НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

1.1. Забезпечити безумовне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.95 № 991"Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".

1.2. У місячний термін після повернення хворого, якого направлено комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон (далі Комісія) на лікування за кордон, на підставі документів зарубіжної клініки інформувати МОЗ України про обсяги та результати лікування.

2. Директору Департаменту організації медичної допомоги населенню Ждановій М. П., начальнику Управління організації медичної допомоги дітям і матерям Моісеєнко Р. О., начальнику Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС Піщикову В.А.забезпечувати контроль за оформленням усіх документів зазначених у Положенні про порядок направлення громадян на лікування за кордон.

3. Начальнику Відділу міжнародних зв'язків Ценіловій Ж. В.:

3.1. За рекомендацією головного позаштатного спеціаліста МОЗ України відповідного профілю по кожному конкретному хворому оперативно вирішувати питання обміну інформацією МОЗ України із закордонними клініками та забезпечувати переклад отриманої документації.

3.2. Сприяти оформленню виїзних документів на хворого, якого направлено Комісією на лікування за кордон та особу, що його супроводжує.

4. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л. І.:

4.1. Щороку передбачати асигнування для направлення громадян на лікування за кордон та виділяти їх окремим рядком по функції "Інші кошти".

4.2. Забезпечити:

4.2.1. облік хворих, які направлені на лікування за кордон Комісією, згідно з черговістю;
4.2.2. облік коштів виділених для направлення громадян на лікування за кордон;
4.2.3. підготовку відповідних наказів МОЗ України про направлення на лікування хворого;
4.2.4. підготовку інформації про стан використання коштів, у тому числі валютних, виділених для направлення на лікування громадян за кордоном, та подання її Мінфіну.

5. Затвердити склад Комісії, що додається.

Комісії надати право залучати до своєї роботи, у разі потреби, інших головних спеціалістів відповідного профілю.

При відсутності одного з членів Комісії-керівника підрозділу МОЗ на черговому засіданні повинен бути заступник начальника відповідного підрозділу.

6. Призначити секретарем Комісії Лупей-Ткач С. І.- головного спеціаліста відділу організації стаціонарної медичної допомоги Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту організації медичної допомоги населенню. Покласти на секретаря оформлення протоколів засідань Комісії, виписок з протоколу засідань Комісії, та направлення їх для подальшої роботи зацікавленим підрозділам та Департаменту економіки та фінансів.

7. Накази МОЗ України від 06.10.99 № 245 "Про порядок направлення громадян на лікування за кордон", від 29.11.02 № 435 "Про зміни у складі комісії МОЗ України з питань направлення громадян на лікування за кордон", від 08.05.03 № 204 "Про зміни у складі комісії МОЗ України з питань направлення громадян на лікування за кордон" вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Орду О. М.

Міністр А.В.Підаєв

  Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
від 30.10.2003 № 503

СКЛАД КОМІСІЇ МОЗ УКРАЇНИ
з питань направлення громадян на лікування за кордон

Орда О. М. Заступник Міністра, голова.
 
Жданова М. П. Директор Департаменту організації медичної допомоги населенню, заступник голови.
 
  Члени комісії:
 
Алешко Д. В. Начальник Юридичного управління МОЗ України;
 
Бережний В. В. головний позаштатний педіатр МОЗ України;
 
Венцковський Б. М. головний позаштатний акушер-гінеколог МОЗ України;
 
Зозуля Ю. А. Віце-президент АМН України (за згодою);
 
Карамушка Л. І. Директор Департаменту економіки та фінансів МОЗ України;
 
Коваленко В. М. головний позаштатний терапевт МОЗ України;
 
Моісеєнко Р. О. начальник Управління організації медичної допомоги дітям і матерям
МОЗ України;
 
Тураєва Н. М. В.о. начальника лікувально-організаційного управління АМН України
(за згодою);
 
Піщиков В. А. начальник Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України;
 
Ценілова Ж. В. начальник Відділу міжнародних зв'язків МОЗ України;
 
Шалімов О. О. головний позаштатний хірург МОЗ України.


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка