17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Наказ від 02.09.2003 №407 "Про заходи щодо виконання рекомендацій парламентських слухань на тему: "Епідемія туберкульозу в ...""

Версія для друку

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.09.2003 N 407
м.Київ
Про заходи щодо виконання рекомендацій парламентських слухань на тему: "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання"

На виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання", схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. № 989-IV,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання", схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. № 989-IV (далі - План заходів), що додається.

2. Начальнику відділу профілактики інфекційних соціально- небезпечних хвороб Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Александріна Т. А.), Головному фтизіатру і пульмонологу МОЗ України (Фещенко Ю. І.) забезпечити організаційно-методичне керівництво реалізації виконання Рекомендацій парламентських слухань.

3. Директорам Департаментів державного санітарно- епідеміологічного нагляду (Бережнов С. П.), організації медичної допомоги населенню (Жданова М. П.), економіки та фінансів (Карамушка Л. І.), начальникам управлінь організації санаторно-курортного лікування (Дишловий І. М.), освіти та науки (Волосовець О. П.), стратегічних ініціатив та нових медичних технологій (Григорович В. Р.), медичних кадрів та державної служби (Мельник Ю. В.), Головному фтизіатру і пульмонологу МОЗ України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської, управління охорони Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання зазначеного Плану заходів та подавати інформацію щодо його реалізації до відділу профілактики інфекційних соціально-небезпечних хвороб щокварталу до 5-го числа наступного за звітним місяцем.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації:

4.1. На підставі даного плану заходів розробити та затвердити плани заходів щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання".

4.2. Організувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних фінансових організацій, благодійних фондів для реалізації планів заходів.

4.3. Заслухати на колегіях органів охорони здоров'я питання про виконання Рекомендацій парламентських слухань до 01.01.2004 р.

5. Секретарю колегії МОЗ (Черкашина Л. В.) запланувати розгляд питання на засіданні апаратної наради МОЗ про хід виконання Рекомендацій парламентських слухань.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров'я України Лапушенко О. В.

В.о. Міністра В.В.Загородній

  Додаток

План заходів Міністерства охорони здоров'я
щодо виконання рекомендацій парламентських слухань на тему:
"Епідемія туберкульозу в країні та шляхи її подолання".

№ п/п Заходи Термін Виконавці
У сфері вдосконалення нормативно-правової бази
1 Підготувати і подати на розгляд до МЗС проект закону України про ратифікацію Угоди про позику (проект "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні") за угодою між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 2003 р. ІІІ кв. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб Міністерства охорони здоров'я України
2 При розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік сприяти віднесенню до захищених статей видатки загального фонду Державного бюджету України на фінансування Національної програми, інших заходів, спрямованих на боротьбу з туберкульозом, а також видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для протитуберкульозних закладів і звільненню протитуберкульозні санаторії від сплати податку на землю 2003 р. ІІІ кв. Департамент економіки та фінансів Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб Управління економіки та фінансів
Посилення заходів протидії епідемії туберкульозу
3 При плануванні засідань Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 року урахувати Рекомендації парламентських слухань. 2003р.-2004р.. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб
4 Подати пропозиції до Міністерства фінансів щодо внесення корективів до Національної пограми в частині збільшення асигнувань на зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення медичним обладнанням. 2003 р. ІІІ кв Департамент економіки та фінансів Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб
5 Спільно з Академією Медичних Наук України у рамках виконання Національної програми передбачити розширення наукових досліджень з питань епідеміології туберкульозу, регіональних особливостей його поширення, міграції резистентних збудників тощо, розробити науково обґрунтовану концепцію подолання епідемії туберкульозу в Україні з урахуванням соціально-економічних перетворень у суспільстві, основних напрямів реформування систем охорони здоров'я та соціального захисту населення, економічної, медичної та соціальної ефективності діяльності протитуберкульозної служби тощо 2004 р. Управління освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб Відділ медичної науки Головний фтизіатр МОЗ Референс-центр з мікробіоло-гічної діагностики туберкульозу МОЗ України
6 Поширити на всі регіони України застосування рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я принципів стратегії боротьби з туберкульозом (DOTS), адаптованих до національних умов. 2004 р. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб, Референс-центр з мікробіоло-гічної діагностики туберкульозу МОЗ України Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
Інформаційно-освітня робота та підготовка кадрів
7 Посилити санітарну освіту з питань профілактики туберкульозу серед найбільш уразливих груп населення, а також серед учнівської та студентської молоді 2004 р. Український інститут громадського здоров'я Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб
8 Переглянути навчальні програми вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, розширивши вивчення фтизіатрії 2004 р. Управління освіти і науки, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ, головний фтизіатр МОЗ.
9 Забезпечити підготовку лікарів в інтернатурі та на курсах спеціалізації за спеціальностями "фтизіатрія" та "бактеріологія" для повного укомплектування зазначеними фахівцями протитуберкульозних закладів відповідно до заявок регіонів 2003р.-2004р. Управління медичних кадрів та державної служби Управління освіти і науки
Покращення матеріально-технічної бази та оптимізація діяльності ліжкового фонду
10 Забезпечити збереження мережі та ефективне використання ліжкового фонду протитуберкульозних санаторіїв 2004 р. Управління організації санаторно-курортного лікування МОЗ України Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
11 Забезпечити формування групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, налагодити моніторинг їх обстеження за соціальними та медичними показаннями До 25 грудня 2003 р. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб
12 Вивчити реальну потребу в ліжковому фонді для стаціонарного лікування хворих на туберкульоз та провести відповідну його реструктуризацію 2004 р. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб
13 Підготувати та подати на затвердження МОЗ України проект наказу про затвердження положень лабораторій 3-х рівнів з діагностики туберкульозу 2003 р. ІІІкв. Референс-центр з мікробіоло-гічної діагностики туберкульозу МОЗ України
14 Вжити заходів для покращення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів, провести їх ремонт, забезпечити планомірне створення бактеріологічних лабораторій та відповідність їх санітарним нормам 2003р.-2004р. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
15 Забезпечити впровадження в практику обстеження сучасними мікробіологічними методами хворих, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів загального профілю, з метою раннього виявлення туберкульозу. Налагодити обов'язкове лабораторне дослідження чутливості мікобактерій туберкульозу до початку застосування лікарських засобів 2003р-2004р. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
16 Визначити потребу та здійснити організаційні заходи для створення у протитуберкульозних стаціонарах відділень для лікування хворих на полірезистентні форми туберкульозу та окремо хворих на туберкульоз та ВІЛ-інфекції/СНІД 2003 р. ІІІкв.-ІVкв. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
17 Повніше використати місцеві фінансові можливості, у тому числі кошти благодійних організацій, для покращення харчування хворих на туберкульоз, які лікуються у протитуберкульозних стаціонарах, довівши у 2004 році витрати на харчування до нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів України 2003р.-2004р. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
18 Створити у кожному регіоні в структурі протитуберкульозних закладів стаціонари (відділення) для утримання і лікування хворих на туберкульоз із числа соціально дезадаптованих осіб, місцеві хоспіси для зазначеної категорії хворих 2003р.-2004р. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб, Головний фтизіатр МОЗ Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
19 Розробити, подати на затвердження та забезпечити виконання механізму амбулаторного лікування хворих на туберкульоз під безпосереднім контролем медичного працівника за кожним прийомом лікарських засобів 2003 р. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
20 Сприяти отриманню спеціалізованими санаторно-курортними закладами МОЗ, у тому числі протитуберкульозними санаторіями, Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, включаючи пляжну зону, а також контроль за передачею до комунальної власності об'єктів житлового фонду, що належать зазначеним закладам 2003р.-2004р. Відділ інвестиційної політики та охорони праці
Посилення соціального захисту хворих та працівників протитуберкульозних закладів
21 Надати пропозції до Міністерства праці і соціальної політики щодо внесення до Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", лікарів фтизіатрів 2003 р. ІVкв. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб, відділ організації та проведення санітарно-гігієнічного забезпе-чення населення нагляду, відділ інвестиційної політики та охорони праці Управління справами
22 Подати пропозиції до Міністерства фінансів щодо встановлення працівникам протитуберкульозних закладів, які безпосередньо обслуговують хворих на туберкульоз або працюють із матеріалом, що містить чи може містити мікобактерії туберкульозу, надбавку за шкідливі умови до заробітної плати не нижче 30% від розміру посадових окладів зазначених працівників 2004 р. Відділ профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб, відділ організації та проведення санітарно-гігієнічного забезпечення населення, відділ інвестиційної політики та охорони праці управління справами Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка