19 листопада 2017 року

Публічна інформація
Аналіз регуляторного впливу "Порядку добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію (протоколу)" на стан розвитку...

Версія для друку

Статус: Проект - архів


Пропозиції та зауваження надавати до відділу інфекційних соціально-небезпечних хвороб aids@moz.gov.ua

 

Аналіз регуляторного впливу
"Порядку добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію (протоколу)"
на стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

Сучасна світова стратегія подолання ВІЛ-інфекції/СНІДу, яка була визначена на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ-інфекції/СНІДу в червні 2001 року, передбачає концентрацію зусиль урядів на програмах первинної профілактики - інформування, консультування перед- та після тесту на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) як базового компоненту подолання епідемії та підвищення якості життя ВІЛ-позитивних осіб.

Розширення можливостей доступу різних категорій населення до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію є одним із пріоритетних напрямків стратегії дій Уряду України щодо подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, передбачених постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від 4 березня 2004 р. № 264 "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки".

Забезпечення вільного доступу всього населення до послуг добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (ДКТ) визнано найбільш ефективним та найменш затратним заходом подолання епідемії, що підтверджується досвідом країн Західної Європи та США. Послуги з добровільного консультування в цих країнах, як правило, надаються підготовленими консультантами - частіше не медичними працівниками, а персоналом соціальних служб, приватних медичних закладів, неурядових організацій (НУО) із залученням найбільш уразливих до ВІЛ-інфікування груп населення: споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), працівників комерційного сексу (ПКС), чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ) тощо; людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), що дає можливість за принципом "рівний - рівному" розширити вплив профілактичних програм на населення в цілому та важкодоступні групи підвищеного ризику інфікування ВІЛ зокрема.

В Україні основна відповідальність за проведення консультування у зв'язку з проходженням тесту на ВІЛ-інфекцію покладена на медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я, але обмежена кількість консультантів-медиків та недостатнє залучення ресурсів медичних закладів різних форм власності, НУО до виконання стратегії дій Уряду суттєво ускладнює реалізацію цього завдання.

Найбільш ураженими щодо інфікування ВІЛ в Україні, як і раніше, залишаються важкодоступні групи (СІН, ПКС та інші). Саме тому ступінь охоплення цих груп профілактичними програмами, в тому числі консультуванням у зв'язку з тестом на ВІЛ, буде визначати подальший розвиток епідемії та успішність боротьби з нею. Треба визнати, що сьогодні переважно НУО мають реальний доступ до найбільш уразливих груп населення та ефективно впроваджують серед них профілактичні програми.

Активне залучення ресурсів недержавного сектору, НУО дозволить розробити раціональний план спільних дій у кожному регіоні. Така співпраця переконливо продемонструє не лише успішність взаємодії державного та недержавного секторів, але й ефективність використання наявних у країні ресурсів для забезпечення контролю над ситуацією щодо поширення ВІЛ-інфекції у кожному адміністративному регіоні.

Подолання епідемії стане можливим, коли кожен житель України усвідомить реальність загрози інфікування ВІЛ та зможе захистити себе та своїх близьких шляхом отримання достовірної та повної інформації, в т.ч. і завдяки можливості в будь-який час безперешкодно пройти консультування у зв'язку з тестом на ВІЛ.

Розширення можливості отримання такого консультування шляхом залучення до його проведення фахівців підприємств, закладів та організацій всіх форм власності є виконанням п.9 Заходів з виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2004-2008р.р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 04.03.2004р..

Порядок добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) (далі - Порядок) передбачає регулювання адміністративних відносин між державними закладами (медичними та немедичними), неурядовими організаціями та закладами всіх форм власності, що не потребують додаткових витрат суб'єктів господарювання, громадян та держави. А саме, передбачається інформування про заклади та організації всіх форм власності, в яких можна отримати консультативні та інші послуги, пов'язані з проходженням тесту на ВІЛ-інфекцію, пропонується система взаємовідносин між ними (укладення договорів про співпрацю, система направлень осіб, що звернулись за послугами консультування та тестування, вимоги до консультантів, система їх підготовки тощо).

Розділ "Супервізія, моніторинг та оцінка" Порядку визначає показники, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності його втілення.

Проект цього документу розроблений робочою групою МОЗ України, створеною на виконання наказу МОЗ України від 13.04.2004р. №104-Адм. До складу групи були включені провідні вітчизняні фахівці з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (як з державних, так і недержавних установ та організацій) та представники міжнародних організацій, які працюють в Україні з напрямку попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу. Розроблений цією групою документ узагальнює сучасний вітчизняний та світовий досвід роботи організацій різних форм власності з питань консультування перед- та після тесту на ВІЛ.

Проведення консультування у зв'язку з проходженням тесту на ВІЛ-інфекцію фахівцями закладів та організацій всіх форм власності дозволить отримати ці послуги всім верствам населення, в тому числі тим, хто з якихось причин не може або не бажає отримати консультування в державних або комунальних закладах охорони здоров'я. Таким чином, вони будуть мати можливість отримати інформації про можливість своєчасного виявлення факту інфікування ВІЛ, отримання при необхідності лікування проти цієї хвороби, яка на даний час вже не є смертельною. Знання про заходи профілактики ВІЛ-інфекції, отримані особами під час такого консультування, реально вплинуть на попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.

Заступник Міністра охорони здоров'я України Рибчук


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка