20 листопада 2017 року

Публікації
ОГОЛОШЕННЯ

06.11.2017

Міністерство охорони здоров‘я України
оголошує конкурсний відбір на зайняття посади Генерального директора Державної установи
"Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України"

Поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

Основні напрями діяльностіДержавної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України":

  - забезпечення збереження і укріплення здоров’я населення;

  - забезпечення проведення оцінки епідеміологічних ризиків, епідеміологічного нагляду та моніторингу захворювань, заходів з організації біологічної безпеки та біологічного захисту, проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань та епідемій, у тому числі пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними захворюваннями;

  - здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності інфекційними та неінфекційними хворобами;

  - збір та аналіз стратегічної інформації, необхідної для формування державної політики і стратегічного управління з питань громадського здоров’я, здійснення міжрегіональної координації щодо їх впровадження;

  - проведення наукових досліджень та виконання наукових розробок з питань громадського здоров’я, утому числі з питань епідеміологічного нагляду та моніторингу, біобезпеки, вивчення впливу факторів ризику і соціальних детермінант на здоров’я населення;

  - забезпечення медичного обслуговування населення, тощо.

Кваліфікаційні вимогидо кандидатів на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України":

  - повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина".

Вітається наявність наукового ступеню за напрямком діяльності установи, освіта у сфері громадського здоров’я та високий рівень досягнень, досвіду, знань у сфері громадського здоров’я;

  - підтверджений управлінський досвід у визначенні ідеології та стратегії розвитку організацій, включаючи управління персоналом не менше 5 років на керівних посадах (відбір, розвиток, управлінська дисципліна, заохочення); досвід розробки стратегічних планів діяльності, бюджету організації, визначення пріоритетності заходів, забезпечення координації взаємодії з партнерами і організація оцінки програмних досягнень;

  - не менше 5 років досвіду на керівних посадах на національному та/або міжнародному рівні у сфері охорони здоров’я (відповідно до десяти основних оперативних функцій громадського здоров’я, рекомендованих ВООЗ);

  - вітається досвід управління групами або командами у сфері громадського здоров’я підчас надзвичайних ситуацій і реагування на них;

  - вітається досвід ефективного спілкування з високопоставленими офіційними особами, представниками наукових і академічних кіл, міжнародних організацій, приватного сектора, громадянського суспільства, засобів масової інформації та громадськості в цілому;

  - вітається наявність сильних комунікаційних навичок, зокрема, здатність ефективно доносити проблематику громадського здоров’я до різних аудиторій;

  - вітається участь у реформуванні інститутів або державних політик або у впровадженні нових підходів, орієнтованих на громадське здоров’я;

  - вільне володіння українською мовою;

  - вітається здатність розуміти і розмовляти англійською мовою;

  - володіння комп’ютером.

Перелік документів, які подає особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсного відбору на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", подає (особисто або поштою) Комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" такі документи:

  - письмову заяву на ім’я Голови Комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" щодо участі у конкурсному відборі кандидатів на зайняття посади Генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" (написана власноруч) за формою згідно з додатком 1;

  - резюме;

  - копії заповнених сторінок паспорта, що засвідчуються особистим підписом;

  - копії документів про вищу освіту з додатками, вчену ступінь та вчене звання;

  - копію трудової книжки;

  - копії документів про наявність пільг;

  - згоду на обробку персональних даних;

  - довідку МВС про відсутність судимості;

  - медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

  - попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 2;

  - письмову згоду встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчену підписом керівника кадрової служби і скріплену печаткою копію довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки;

  - заяву про відсутність конфлікту інтересів, за формою згідно з додатком 3;

  - декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" 1 січня 2017 року декларація за 2016 рік подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за затвердженою формою;

  - конкурсну пропозицію розвитку Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях у форматі ПДФ;

  - згоду на здійснення відеофіксації процедури проведення конкурсного відбору, за формою згідно з додатком 4.

Дата проведення конкурсного відбору – 05 грудня 2017 року.

Час та місце його проведення буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті МОЗ України. 

Строк подання документів - до 24 листопада 2017 року.

Заяви претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, Управління організаційного забезпечення роботи апарату - кім. 46.

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 16, телефон 253-82-63,

e-mail: l.medvedenko@moz.gov.ua, секретар комісії – Медведенко Людмила Вікторівна.
Завантажити: an_20171106_0.pdf ( 172.1 Kb )
 Президент України Верховна Рада України Урядовий портал Головна сторінка