18 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів"

Пояснювальна записка

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження
механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів"

 

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів".

Проектом постанови передбачається впровадження з 1 січня 2017 року механізму реімбурсації лікарських засобів, що призначаються хворим для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу (інсулінонезалежний цукровий діабет), бронхіальної астми за відповідним переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (який затверджується додатком до постанови).

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця за адресою:

Міністерство охорони здоров'я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: taras.lyaskovsky@gmail.com, Лясковський Тарас Михайлович; dumenko@dec.gov.ua, Думенко Тетяна Михайлівна; gritsenko@moz.gov.ua, Гріценко Олександр Володимирович

Контактний телефон 200-06-68.

 


 

ПРОЕКТ

Про запровадження механізму повного / часткового
відшкодування вартості лікарських засобів

 

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я щодо запровадження з 1 січня 2017 р. повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, відповідно до порядку повного та часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

2. Затвердити:

1) порядок повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, що додається;

2) перелік лікарських засобів для повного / часткового відшкодування, що призначається за лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, що додається;

3. Установити, що:

1) дія постанови поширюється на перелік лікарських засобів, що зареєстровані в Україні в установленому порядку та внесені до Державного реєстру лікарських засобів затверджений цією постановою;

2) ціни на лікарські засоби для відшкодування не підлягають державному регулюванню, яке здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008р. № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) лікарські засоби для відшкодування виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та виду відшкодування (повне або часткове);

4) на лікарські засоби для відшкодування постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків від граничної оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та торговельних (роздрібних) надбавок не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни.

4. Внести до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2015 р., № 79, ст. 2642) такі зміни:

1) абзац третій викласти у такій редакції: "Діабет (цукровий I типу і нецукровий)";

2) абзац двадцять четвертий виключити.

5. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цієї постанови затвердити порядок розрахунку референтних цін на лікарські засоби для відшкодування (цін відшкодування);

2) у місячний строк з дня набрання чинності порядку розрахунку референтних цін лікарських засобів (цін відшкодування) установити та оприлюднити референтні ціни (ціни відшкодування) на лікарські засоби для відшкодування.

3) здійснювати контроль за реалізацією повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів для відшкодування та інформування Кабінету Міністрів України про стан справ.

6. Обсяги фінансування для запровадження повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів для відшкодування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження
механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основним викликом сьогодення є низька економічна доступність лікарських засобів, що складається з багатьох причин, в тому числі девальвація національної валюти, зменшення обсягів фінансування системи охорони, висока вартість лікарських засобів та інші.

На даний час питання забезпечення економічної доступності окремим групам населення передбачено нормою постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань". У чинній редакції постанови до переліку хвороб, пацієнти з якими підлягають пільговому забезпеченню лікарськими засобами, включено і такі, що забезпечуються за кошти державних програм.

Враховуючи обмежене фінансування необхідно оптимізувати перелік лікарських засобів для відшкодування, сфокусувавшись на першочерговому забезпеченні основними лікарськими засобами. З цією метою пропонується перелік лікарських засобів для відшкодування, сформований на основі 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізму повного / часткового відшкодування лікарських засобів" передбачається запровадження відшкодування вартості лікарських засобів, для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту постанови – запровадження механізму повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми.

Шляхами досягнення мети є прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України "Про лікарські засоби";

Закон України "Про ціни і ціноутворення";

постанови Кабінету Міністрів України:

від 17 серпня 1998 року № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";

від 17 жовтня 2008 року № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів та від суб'єктів господарювання.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики, Державною регуляторною службою, Антимонопольним комітетом та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не потребує погодження з обласними та Київською міською державними адміністраціями.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить запровадити механізм повного / часткового відшкодування вартості лікарських засобів, перелік міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії яких відповідає переліку міжнародних непатентованих назв, лікарських форм та сили дії лікарських засобів з 19 випуску Примірного переліку основних лікарських засобів ВООЗ, аптечним закладам для лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету ІІ типу, бронхіальної астми, а також підвищити доступність лікарських засобів для різних верст населення.

 

В.о. Міністра охорони здоров'я України Уляна СУПРУНЗавантажити: Pro_20160930_2_dod.pdf ( 154.7 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка