24 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів"

Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів"

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів" (далі – проект Розпорядження), яким пропонується реалізувати заходи, спрямовані на розв'язання проблематики у сфері своєчасного забезпечення пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами, а також заходи спрямовані на подолання корупції та обмеженої конкуренції, що призводить до закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за завищеними цінами.

Концепція визначає напрями, механізми та строки трансформації системи публічних закупівель у сфері охорони здоров'я України шляхом створення сучасної зручної системи, спрямованої на формування конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у цій сфері. Прийняття проекту розпорядження дозволить розпочати процес створення професійних централізованих закупівельних організацій в Україні, що вимагатиме часу та передбачається як покроковий процес. Реалізація концепції дасть змогу сформувати функціональну та ефективну систему публічних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, посилити міжнародну співпрацю із центральними закупівельними організаціями світу та країн членів ЄС, підвищити імідж України на міжнародній арені як держави із сучасною системою публічних закупівель.

Проект Розпорядження та Концепція реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів, пояснювальна записка до нього та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді до 04.05.2016 року на адресу:

Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ,
вул. М. Грушевского, 7 тел. (044) 253-26-08, контактна особа: Осадчий І. М., e-mail: tender@moz.gov.ua.

 

 


 

ПРОЕКТ

 

 

Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів

 

1. Схвалити Концепцію реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я протягом місяця розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України план заходів щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Концепції.

Премє'р-міністр України А. Яценюк

 

 


 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про схвалення Концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Ситуація, що склалась в Україні навколо публічних закупівель в сфері охорони здоров'я, становить загрозу для своєчасного забезпечення пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами, що, в свою чергу, призводить до погіршення здоров'я населення та зростання показників смертності.

Загальновідомими проблемами у сфері закупівель лікарських засобів та медичних виробів є корупція та обмежена конкуренція, що призводить до закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за завищеними цінами. За останні декілька років на різних рівнях прийняття рішень накопичилось багато проблем, що призвело до виникнення кризи, порушення принципу рівності доступу, до ситуації, коли пацієнти залишаються без лікування та виникають епідемії, що можуть бути попереджені за допомогою вакцинації.

Численні рішення Антимонопольного комітету України щодо розгляду скарг по процедурам державних закупівель у сфері охорони здоров'я із констатацією наявності дискримінаційних умов свідчать про потенційну заангажованість замовників через низьку мотивацію та/або недостатній рівень кваліфікації спеціалістів, що формують технічні завдання та проводять процедури закупівель.

Система центральних закупівель Міністерства охорони здоров'я України та закупівлі на регіональному рівні були неефективними протягом багатьох років (неприйнятно високі ціни, затягування тендерів, небажання компаній брати участь у торгах, що призвело до зниження конкуренції, нестачі лікарських засобів), крім того, загальновідомою є проблема корупції.

Проблеми публічних закупівель виникають на етапах:

– формування галузевих стандартів в сфері охорони здоров'я;

– формування переліку лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, що підлягають закупівлі;

– відбору лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів для закупівлі;

– формування інформації про предмет закупівлі та документації конкурсних торгів, яка може містити дискримінаційні умови, що на практиці означає, що документація готується під конкретного учасника;

– діяльності комітету з конкурсних торгів МОЗ, що має повноваження на внесення змін до інформації про предмет закупівель;

– етапі закупівлі лікарських засобів та медичних виробів.

Разом із тим, загальновідомою є проблема недофінансування, значного впливу коливання курсу валют на обсяги закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів іноземного виробництва, та відсутність довгострокового багаторічного планування закупівель.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту розпорядження Кабінету Міністрів України є затвердження концепції реформування механізмів закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України "Про здійснення державних закупівель", Законом України "Про публічні закупівлі", Законом України "Про лікарські засоби", Податковим кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787 "Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі", постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету", постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 "Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів", постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі", постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів з реалізації Концепції у 2016 році здійснюється за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, та не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

Для визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для реалізації концепції у 2017—2018 роках, буде проведено стратегічне планування, за результатами якого визначатимуться витрати, покриття яких здійснюватиметься у межах поточних обсягів фінансування, а також за рахунок додаткових бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки передбачає концепцію реформування децентралізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України для отримання пропозицій та зауважень громадськості, суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження дозволить розпочати процес створення професійних централізованих закупівельних організацій, що вимагатиме часу та передбачається як покроковий процес. Для забезпечення успіху цього процесу необхідне буде залучення технічної допомоги донорів та міжнародних організацій.

Реалізація концепції дасть змогу сформувати функціональну та ефективну систему публічних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, посилити міжнародну співпрацю із центральними закупівельними організаціями світу та країн членів ЄС, підвищити імідж України на міжнародній арені як держави із сучасною системою публічних закупівель.

За результатами виконання завдань та цілей, визначених цією концепцією та розробленою на їх підставі планом заходів щодо її реалізації, буде досягнуто:

– формування якісно нового підходу до публічних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, спрямованого на максимальне забезпечення пацієнтів;

– побудова якісної системи звітності, контролю та відповідальності перед суспільством;

– відповідність національного законодавства у сфері публічних закупівель директивам ЄС та Угоді СОТ;

– максимальне зниження рівня корупції у сфері публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів;

– підвищення рівня довіри бізнесу і суспільства до системи публічних закупівель у сфері охорони здоров'я;

– оптимізація витрат у системі публічних закупівель на основі централізації та збалансованого підходу до децентралізації системи закупівель;

– раціональне використання бюджетних коштів;

– зниження бюрократичного навантаження;

– застосування найбільш прогресивних та ефективних міжнародних практик;

– підвищення прозорості та обґрунтованості прийняття рішень, залучення громадськості.

Міністр Олександр  КвіташвіліЗавантажити: Pro_20160404_0dod.pdf ( 175.8 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка