17 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Проект "Концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект "Концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні"

Пояснювальна записка

 

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту

КОНЦЕПЦІЇ
розвитку системи громадського здоров'я в Україні

Збереження здоров'я та повноцінного життя громадян є однією із найважливіших цілей світової спільноти, відображених у засадах європейської політики "Здоров'я-2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя".

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (глава 22 Громадське здоров'я), Україна взяла зобов'язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров'я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, у тому числі керуючись підходом "охорона здоров'я у всіх політиках" держави".

У цьому контексті, особливо нагальною потребою є проведення комплексної реформи сфери громадського здоров'я, яка передбачає заходи, що вживає держава для попередження захворювань та збереження здоров'я своїх громадян.

Проект Концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Департаменту громадського здоров'я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: начальник відділу законодавчих ініціатив Департаменту громадського здоров'я МОЗ України Н. В. Півень (e-mail: nataly@moz.gov.ua), тел. 253-82-66.

 

 


ПРОЕКТ

 

Про схвалення Концепції розвитку

системи громадського здоров'я в Україні

 

1. Схвалити  Концепцію розвитку системи громадського здоров'я в Україні, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про схвалення Концепції розвитку системи громадського

здоров'я в Україні"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої (глава 22. Громадське здоров'я), Україна взяла зобов'язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров'я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання, у тому числі керуючись підходом "охорона здоров'я у всіх політиках держави".

В цьому контексті, особливо нагальною потребою є проведення комплексної реформи сфери громадського здоров'я, яка передбачає заходи, що вживає держава для попередження захворювань та збереження здоров'я своїх громадян. Iснуючі поодинокі елементи системи громадського здоров'я ігнорують потреби здорового населення та не можуть відповісти належним чином на зростаючии тягар неінфекціи них захворювань.

Це призводить до того, що Украі на посідає друге місце в європеи ському регіоні за рівнем смертності, яка збільшилась на 12,7% у період із 1991 по 2012 рр., тоді як у Європеи ському Союзі цеи показник знизився на 6,7%. До того ж, одну чверть від загальноі смертності складає смертність серед працездатного населення (а для чоловіків це третина всіх смертеи ; вони мають у три-чотири рази вищу и мовірність смерті, ніж жінки у всіх вікових групах від 16 до 60 років).

При цьому основними причинами смертності є неінфекціи ні захворювання, такі як серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, рак, хвороби обміну речовин тощо. Ці показники залишаються незмінними за останні роки. В останні роки серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності (66,5%), далі и дуть новоутворення (13,9%), а зовнішні причини смертності знаходяться на третьому місці (6%).

Ці тривожні цифри теж підтверджують факт, що переважна більшість украі нців є незахищеними від факторів ризику, таких як куріння, надмірне вживання алкоголю, нездорове харчування, брак фізичноі активності, забруднення тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я" є визначення напрямів, механізмів і строків формування системи громадського здоров'я, з метою розроблення та реалізації ефективної державної політики для зміцнення здоров'я, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі законодавчі акти:

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров'я;

закони України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про місцеве самоврядування" та інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах, а також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки передбачає передачу органам місцевого самоврядування частини повноважень, які наразі виконуються центральними органами виконавчої влади, тому потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України для отримання пропозицій та зауважень громадськості, суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект цього розпорядження потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У разі прийняття цього розпорядження будуть створені узгоджені рамки (напрями, механізми і строки) формування системи громадського здоров'я. Це дозволить розробляти та реалізовувати ефективну державну політику для зміцнення здоров'я, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства.

Міністр охорони здоров'я України
Олександр КВІТАШВІЛІЗавантажити: Pro_20160309_0_dod.pdf ( 297.1 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка