18 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

Пояснювальна записка

Ааліз регуляторного впливу

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, дотримання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, на офіційному веб-сайті МОЗ України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (далі – Проект постанови).

Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Проектом постанови передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), заява про одержання ліцензії, переоформлення, вичерпний перелік документів, які подаються до заяви про одержання ліцензії.

Крім того, Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні, спеціальні вимоги, що поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності та провадять господарську діяльність з медичної практики.

Таким чином, прийняття Проекту постанови надасть можливість МОЗ України врегулювати відносини між здобувачем ліцензії та ліцензіатом щодо одержання ліцензії, а також провадження зазначеного виду діяльності.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров'я України за адресою – 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7 , E-mail: inspektor@moz.gov.ua; (044) 254-04-11 Торовець Леонід Юрійович.

Проект постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.

 

 


ПРОЕКТ

 

Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики.

Прем'єр-міністр України   А. ЯЦЕНЮК

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (далі – Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Проектом постанови передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), заява про одержання ліцензії, переоформлення, вичерпний перелік документів, які подаються до заяви про одержання ліцензії.

Крім того, Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні, спеціальні вимоги, що поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності та провадять господарську діяльність з медичної практики.

Таким чином, прийняття Проекту постанови надасть можливість МОЗ України врегулювати відносини між здобувачем ліцензії та ліцензіатом щодо одержання ліцензії, а також провадження зазначеного виду діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту постанови є забезпечення прав громадян на якісне надання медичної допомоги та медичне обслуговування.

Також Проектом постанови передбачається створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи органу ліцензування щодо оцінки відповідності осіб, які звертаються із заявами про одержання ліцензії та проваджують господарську діяльність з медичної практики.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

Конституція України;

Господарський кодекс України;

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

Закон України "Про лікарські засоби";

"Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про екстрену медичну допомогу";

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання";

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ";

Закон України "Про лікарські засоби";

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";

Закон України "Про донорство крові та її компонентів";

Закон України "Про освіту".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У Проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не вливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови врегулює відносини між МОЗ України та суб'єктом господарювання незалежно від форми власності щодо одержання ліцензії, а також провадження господарської діяльності з медичної практики.

Міністр охорони здоров'я України Олександр КВІТАШВІЛІ

 

 

 

"____" _______________ 2015 р.

 


 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" (далі – Проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Проектом постанови передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), заява про одержання ліцензії, переоформлення, вичерпний перелік документів, які подаються до заяви про одержання ліцензії.

Прийняття Проекту постанови надасть можливість МОЗ України врегулювати відносини між здобувачем ліцензії та ліцензіатом щодо одержання ліцензії, а також провадження зазначеного виду діяльності.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Проектом постанови передбачається врегулювання відносин між МОЗ України та суб'єктом господарювання щодо одержання ліцензії.

Також Проектом постанови передбачається створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом підвищення ефективності роботи органу ліцензування щодо оцінки відповідності осіб, які звертаються із заявами про одержання ліцензії та проваджують господарську діяльність з медичної практики.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перший варіант. Залишити ситуацію, що склалась, без змін. Це не забезпечить досягнення поставленої мети, що є неприйнятним.

Другий варіант (нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція). Застосування цього способу також не приведе до досягнення поставленої цілі, оскільки Ліцензійні умови відповідно частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", розробляються органом ліцензування, погоджуються спеціальним органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Третій варіант (оптимальний). Затвердження Ліцензійних умов, якими встановлюється форми заяв про одержання ліцензії, переоформлення, вичерпний перелік документів, які подаються до заяви про одержання ліцензії.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Проектом постанови передбачається затвердити Ліцензійні умови, якими встановлюється форма заяви про одержання ліцензії, переоформлення, вичерпний перелік документів, які подаються до заяви про одержання ліцензії.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

Прийняття Проекту постанови надасть можливість МОЗ України врегулювати відносини між здобувачем ліцензії та ліцензіатом щодо одержання ліцензії, а також провадження зазначеного виду діяльності.

Внаслідок прийняття Проекту постанови не передбачається заподіяння шкоди.

Запровадження Проекту постанови забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження Проекту постанови дозволить поліпшити ситуацію з надання медичної допомоги населенню юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, а також врегулює відносини між МОЗ України та суб'єктом господарювання.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності Проекту постанови буде досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Показником результативності проекту постанови є виконання частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження показників результативності буде здійснюватися за показниками результативності діяльності Міністерства охорони здоров'я.

Види та строки відстеження результативності Проекту постанови

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове після набрання чинності статистичні дані 
Повторне через 1 рік після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта показники результативності

Міністр охорони здоров'я України Олександр КВІТАШВІЛІЗавантажити: dod1.pdf ( 92.3 Kb ), dod2.pdf ( 110.8 Kb ), dod6.pdf ( 148.7 Kb ), dod.pdf ( 167.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка