23 квітня 2017 року

Публічна інформація
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я"

Версія для друку

Статус: Проект - громадське обговорення

Повідомлення про оприлюднення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я"

Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я"

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я".

Проекту розпорядження Кабінету Міністрів України оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: nka1@moz.gov.ua; та pmd@moz.gov.ua. Консультант: Надутий Костянтин Олександрович (044) 253-80-51.


ПРОЕКТ

Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я

1. Схвалити Концепцію нової системи охорони здоров'я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади у тримісячний строк розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

"Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я" підготовлено за ініціативою Міністерства охорони здоров'я.

До основних проблем системи охорони здоров'я в Україні, що обумовлюють необхідність оновлення існуючої нормативної бази належать значно нижча порівняно з іншими європейськими країнами середня тривалість життя та високий рівень інвалідізації населення зумовлені високим рівнем захворюваності на серцево-судинні, судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД тощо, неефективна структура управління системи охорони здоров'я та недосконалість сучасних механізмів фінансування, розпорошеність та нераціональне використання наявних у ній ресурсів, дефіцит кадрів внаслідок знищення соціального престижу медичної професії, відсутність мотивацій до поліпшення якості та підвищення ефективності медичної допомоги.

На вирішення цих проблем спрямована реалізація положень Концепції нової системи охорони здоров'я в Україні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект підготовлено з метою визначення напрямів і механізмів формування нової системи охорони здоров'я, реалізація яких сприятиме збереженню та зміцненню системи громадського здоров'я, пріоритетності профілактичного напрямку діяльності сфери охорони здоров'я з акцентом на неінфекційних захворювань, зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, запровадженню ефективних організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, підвищенню соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

3. Правові аспекти

На сьогодні суспільні відносини, що належать до предмета правового регулювання проекту врегульовані нормами, що містяться у наступних актах законодавства України:

Конституція України; Основи законодавства України про охорону здоров'я, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та інших законодавчих актах України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів з реалізації Концепції потребує додаткових коштів для запровадження системи загальнообов'язкового медичного страхування. Для виконання заходів Концепції також можуть залучатися міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження Мінекономрозвитку, Мінфіном та Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проектом не передбачено зміни у правовому регулюванні соціально-трудової сфери. Проект не стосується прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект за предметом правового регулювання не належить до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Реалізація Концепції нової системи охорони здоров'я сприятиме:

- удосконаленню механізмів управління та фінансування охорони здоров'я, системи кадрового забезпечення галузі;

- впровадженню в Україні системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

- створенню єдиного медичного простору;

- поліпшенню фізичної доступності ПМД шляхом розвитку мережі амбулаторій у сільській місцевості і у містах;

- поліпшенню доступності ЕМД шляхом розширення мережі пунктів базування, оновлення автопарку та впровадження централізованої (на рівні регіону) диспетчеризації і маршрутизації;

- впровадженню стаціонарозамінних технологій, залученню інвестицій на технічне переоснащення та реконструкцію закладів ВМД/ТМД;

- забезпеченню ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

- формуванню системи електронної охорони здоров'я;

- удосконаленню системи управління якістю медичної допомоги;

- формуванню ефективної фармацевтичної політики.

Міністр охорони здоров'я України О.С.Мусій

"_____"___________2014 р.Завантажити: Pro_20140527_0_dod.pdf ( 154.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка