18 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект постанови КМУ "Про затвердження державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року"

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови КМУ "Про затвердження державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року"

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року"

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України "Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року".

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" розроблений на виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року № 206-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" та доручення Прем'єр-міністра України від 16 квітня 2013 року № 16116/0/1-13 щодо розроблення Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, з метою розвитку допомоги хворим на вірусні гепатити В та С в усіх напрямках – діагностичному, лікувальному, науковому та профілактичному, вивчення потреб у діагностичному і терапевтичному обладнанні, необхідному для діагностики вірусних гепатитів, визначення стадії захворювання та категорії хворих, що потребують лікування, наслідком чого стане широке запровадження останніх досягнень світової та вітчизняної науки з питань вірусних гепатитів у медичну практику, що призведе до зниження розповсюдженості цих хвороб, смертності, підвищення тривалості життя хворих та його якості.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проект наказу надсилати на адресу: Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактні особи: Боднарук Наталія Миколаївна, тел. (044) 253-42-88, e-mail: bodnaruk@moz.gov.ua та Романів Марія Павлівна, тел. 253 62 14 e-mail: denisenko@moz.gov.ua

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:mail@dkrp.gov.ua

 

 


Проект

 

Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період

до 2016 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року (далі – Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів та Міністерству охорони здоров'я щороку передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України кошти для розв'язання завдань та здійснення заходів, визначених Програмою з урахуванням фінансових можливостей держави.

3. Територіальним органам виконавчої влади, Національній академії медичних наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям – відповідальним за реалізацію виконання Програми, затвердити у тримісячний строк комплекс галузевих та регіональних заходів, розроблених з урахуванням Програми, і забезпечити їх фінансування.

Щороку до 1 лютого та до 1 липня інформувати Міністерство охорони здоров'я про стан роботи.

4. Міністерству охорони здоров'я подавати узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України щороку до 1 квітня.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" (далі – проект постанови) розроблений на виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року №206-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" та доручення Прем'єр-міністра України від 16 квітня 2013 року № 16116/0/1-13 щодо розроблення Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року (далі – програма).

Актуальність розроблення програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В та С з урахуванням положень резолюції WHA63.18, прийнятої 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (травень 2010 року).

Відсутність невідкладних комплексних заходів спрямованих на боротьбу з вірусними гепатитами В і С в Україні неминуче призведе до значного зростання рівня захворюваності через 3-5 років і підвищення рівня смертності та рівня інвалідності населення через 5-10 років. Попри наявність потужного кадрового та науково-технічного потенціалу, достатнього для надання висококваліфікованої допомоги хворим на вірусні гепатити В та С, діагностика цих захворювань та лікування хворих здійснюється неконтрольовано, що знижує її якість.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом затвердження заходів програми направлених на профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Програма визначає основні завдання щодо створення матеріальної бази для діагностики та лікування хворих на вірусні гепатити В та С і підтримки розвитку служби допомоги хворим на ці захворювання.

Метою програми є розвиток допомоги хворим на вірусні гепатити В та С в усіх напрямках – діагностичному, лікувальному, науковому та профілактичному, вивчення потреб у діагностичному і терапевтичному обладнанні, необхідному для діагностики вірусних гепатитів, визначення стадії захворювання та категорії хворих, що потребують лікування, наслідком чого стане широке запровадження останніх досягнень світової та вітчизняної науки з питань вірусних гепатитів у медичну практику, що призведе до зниження розповсюдженості цих хвороб, смертності, підвищення тривалості життя хворих та його якості.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у зазначеній сфері суспільних відносин є:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року № 206-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року",

Закон України від 06 грудня 2012 року № 5515-VI "Про Державний бюджет України на 2013 рік",

Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року",

Закон України від 21 жовтня 2009 року № 1658-VI " Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування реалізації програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інвестицій національних та зарубіжних інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації програми, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Національною академією медичних наук України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом, оскільки не спрямований на регулювання ринкових відносин.

11. Прогноз результатів

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" сприятиме підвищенню якості діагностування вірусних гепатитів В і С на різних стадіях, зниженню рівня захворюваності на вірусні гепатити В і С, інвалідності та смертності, внаслідок забезпечення надання високоякісної медичної допомоги особам, що страждають на хронічні вірусні гепатити В і С та проведення противірусної терапії, запровадженню регулярному розміщенню у засобах масової інформації соціальної реклами з метою підвищення рівня знань населення про методи профілактики та раннього виявлення вірусних гепатитів В і С та здоровий спосіб життя. Буде знижено ризик інфікування вірусними гепатитами В і С під час переливання крові у результаті вдосконалення моніторингу з використанням сучасних методів діагностики, матеріально-технічної бази закладів служби крові. Будуть переглянуті навчальні програми для підготовки та перепідготовки спеціалістів, підвищення рівня знань лікарів та молодшого медичного персоналу різних спеціалізацій щодо вірусних гепатитів В і С, буде зміцнена матеріально-технічна база установ та лікувально-профілактичний закладів, що надають медичну і соціальну допомогу хворим на хронічні вірусні гепатити.

У період виконання програми очікується покращення демографічного та соціально-економічного розвитку держави за рахунок зниження наслідків вірусних гепатитів.

Міністр Р. Богатирьова
____ _____________ 2013 р.    

 

 

 


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження державної цільової соціальної програми

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

на період до 2016 року"

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Актуальність розроблення програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В та С з урахуванням положень резолюції WHA63.18, прийнятої 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (травень 2010 року).

Відсутність невідкладних комплексних заходів спрямованих на боротьбу з вірусними гепатитами В і С в Україні неминуче призведе до значного зростання рівня захворюваності через 3-5 років і підвищення рівня смертності та рівня інвалідності населення через 5-10 років. Попри наявність потужного кадрового та науково-технічного потенціалу, достатнього для надання висококваліфікованої допомоги хворим на вірусні гепатити В та С, діагностика цих захворювань та лікування хворих здійснюється неконтрольовано, що знижує її якість.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом затвердження заходів програми направлених на профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою програми є розвиток допомоги хворим на вірусні гепатити В та С в усіх напрямках – діагностичному, лікувальному, науковому та профілактичному, вивчення потреб у діагностичному і терапевтичному обладнанні, необхідному для діагностики вірусних гепатитів, визначення стадії захворювання та категорії хворих, що потребують лікування, наслідком чого стане широке запровадження останніх досягнень світової та вітчизняної науки з питань вірусних гепатитів у медичну практику, що призведе до зниження розповсюдженості цих хвороб, смертності, підвищення тривалості життя хворих та його якості.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Розв'язання цієї проблеми необхідно вести у трьох напрямах розвитку ядерної медицини.

1. Діагностичний напрям.

2. Лікувальний напрям.

3. Виробництво препаратів.

4. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Виконання Програми дасть змогу:

визначення реального рівня захворюваності шляхом підвищення якості своєчасної діагностики;

здійснювати постійний моніторинг рівня поширеності вірусних гепатитів В і С в Україні;

забезпечити проведення консультування і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показами та з профілактичною метою з метою виявлення інфікованих вірусними гепатитами В і С до 70 відсотків;

охопити вакцинацією проти вірусного гепатиту В не менше, ніж 30 відсотків осіб із групи ризику;

підвищити рівень обізнаності населення з питань профілактики інфікування вірусними гепатитами до 70 відсотків;

охопити лікуванням не менш 30 відсотків хворих на вірусні гепатити В і С, які його потребують;

удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити;

зниження інвалідності від наслідків вірусних гепатитів у хворих з термінальними стадіями фіброзу печінки та показника смертності від наслідків вірусних гепатитів на 20 відсотків;

проводити щорічні інформаційно-просвітницькі кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів, 4 рази на рік.

5. Очікувані результати та прогнозні значення показників результативності

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" сприятиме підвищенню якості діагностування вірусних гепатитів В і С на різних стадіях, зниженню рівня захворюваності на вірусні гепатити В і С, інвалідності та смертності, внаслідок забезпечення надання високоякісної медичної допомоги особам, що страждають на хронічні вірусні гепатити В і С та проведення противірусної терапії, запровадженню регулярному розміщенню у засобах масової інформації соціальної реклами з метою підвищення рівня знань населення про методи профілактики та раннього виявлення вірусних гепатитів В і С та здоровий спосіб життя. Буде знижено ризик інфікування вірусними гепатитами В і С під час переливання крові у результаті вдосконалення моніторингу з використанням сучасних методів діагностики, матеріально-технічної бази закладів служби крові. Будуть переглянуті навчальні програми для підготовки та перепідготовки спеціалістів, підвищення рівня знань лікарів та молодшого медичного персоналу різних спеціалізацій щодо вірусних гепатитів В і С, буде зміцнена матеріально-технічна база установ та лікувально-профілактичний закладів, що надають медичну і соціальну допомогу хворим на хронічні вірусні гепатити.

У період виконання програми очікується покращення демографічного та соціально-економічного розвитку держави за рахунок зниження наслідків вірусних гепатитів.

6. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії проекту акту необмежений (безтерміновий).

7. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Строк виконання заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта не більше ніж сорок п'ять робочих днів.Завантажити: Dod__proect_05072013.pdf ( 140.5 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка