20 листопада 2017 року

Публічна інформація
Проект Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки"

Версія для друку

Статус: Проект - архів


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки. (далі - проект Концепції), що додається.

Проект Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки розроблено Міністерством охорони здоров'я на виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року №504/2011 "Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Необхідність прийняття Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки спрямована на реалізацію в Україні державної політики у сфері охорони здоров'я стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров'я середовища, створення системи охорони здоров'я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами, формування культури здоров'я, мотивації населення до здорового способу життя.

Проект Концепції, пояснювальна записка розміщені на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та електронному вигляді до 04.08.2011 р. на адресу:

Міністерство охорони здоров'я України, вул. М. Грушевського, 7 , м. Київ, 01601, тел. (044) 253-82-92, E-mail: ostropolets@moz.gov.ua, контактна особа: Острополець Н. А.;

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень" МОЗ України, пров. Волго -Донський, 3, м. Київ, 02099,

Тел. (044) 576-41-19, E-mail: g.slabkiy@mail.ru, контактна особа: Слабкий Г. О.

В.о. директора Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

Є.Д.Мороз


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 рр.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року №504/2011 "Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" розроблено проект Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки.

Необхідність прийняття Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки спрямована на реалізацію в Україні державної політики у сфері охорони здоров'я стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров'я середовища, створення системи охорони здоров'я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами, формування культури здоров'я, мотивації населення до здорового способу життя.

Розробка і прийняття даної програми обумовлено необхідністю змін до підходу організації та планування медико-санітарної допомоги, яка має бути спрямована на детермінанти здоров'я і відповідати сучасним підходам, викладених у Новій європейській політиці в охороні здоров'я "Здоров'я 2020".

Розробка цієї програми також пов'язана з критичною медико-демографічною ситуацією, яка склалась останнім часом в Україні, зокрема, незадовільним станом здоров'я населення, високим рівнем смертності, особливо серед чоловіків працездатного віку, скороченні середньої очікуваної тривалості життя, високим рівнем і поширеністю хронічних неінфекційних захворювань, на які страждає до 60% дорослого та майже 20% дитячого населення. Наслідком цих негативних тенденцій стало скорочення середньої очікуваної тривалості життя - важливого індикатора здоров'я населення, за яким Україна посідає 25-е місце серед країн Європейського регіону, що створює загрозу національній безпеці державі та подальшому формуванню економічного потенціалу в країні.

Зберігається негативна тенденція щодо споживчого ставлення населення до власного здоров'я, практично відсутня відповідальність і мотивація щодо його збереження та зміцнення.

Сьогодні провідну роль у формуванні показників захворюваності відіграють хронічні неінфекційні хвороби, рівень яких за останні роки значно зріс. При цьому значну частку смертей від найбільш поширених хвороб та знизити рівень захворюваності населення можна за рахунок усунення факторів негативного впливу соціальних детермінант.

Реформи, які проводилися на цього часу в системі не дали бажаного результату внаслідок чого, існуюча система охорони здоров'я не в змозі забезпечити потреби населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі в повному обсязі та має перешкоди адаптації системи до діяльності в ринкових умовах.

Виникла нагальна потреба щодо об'єднання заходів, які викладено у численних існуючих загальнодержавних та державних цільових програмах та концепціях програм, які затверджені та розробляються для подолання розпорошеності ресурсів галузі.

Все це потребує міжсекторального підходу при проведенні профілактичних заходів з метою усунення негативного впливу соціальних детермінант здоров'я, створення системи охорони здоров'я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами, створення умов формування відповідального ставлення кожної людини до особистого здоров'я, а також формування системи громадського здоров'я населення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета Програми полягає у збереженні та зміцненні здоров'я населення шляхом профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створенні сприятливого для здоров'я середовища, формуванні культури здоров'я, мотивації населення до здорового способу життя, створенні системи охорони здоров'я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами.

3. Правові аспекти

Правове урегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань визначено:

Конституцією України;

Законами України:

Основи законодавства України про охорону здоров'я вiд 19.11.1992  № 2801-XII;

Про державні цільові програми від 18.03.04 № 1621-IV;

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року від 11.07.01 №2623-ІІІ

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 р. від 23.12.09 р. № 1494-VI

Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби онкологічними захворюваннями на період до 2016 р. від 22.01.10 р. № 1841-VI

Про затвердження Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 р. від 20.05.10 р. № 2278-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв від 21.0110 №1824-VI

Указами Президента України:

Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" від 27.01.2010 №70/2010

Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 27.05.11 №504/2011

Постановами Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року від 03.09.09 №940

Про затвердження Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009 - 2013 роки від 19 серпня 2009 р. №877

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року від 8 жовтня 2008 р. №894

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки від 8.01.1009 р. №41

Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року від 27.12.06 р. N 1849

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки від 13.09.10 №1808-р

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки від 22.11.10 №2140-р

Міністерством охорони здоров'я України розроблено проекти концепцій, основні положення яких пропонується включити до Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір", а саме:

Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2016 року;

Державної цільової програми підвищення ефективності діяльності судово-медичної експертизи на період до 2015 року;

Державної цільової соціальної програми "Медична реабілітація" на 2012-2016 рр.

4. Фінансово - економічне обґрунтування

Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів програми рекомендується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших джерел.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект Концепції Програми потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством соціальної політики, Міністерством культури, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Національною Академією медичних наук України.

6. Регіональний аспект

Проект Концепції Програми потребує погодження з регіональними органами виконавчої влади.

7. Запобігання корупції

Концепція Програми не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Концепції Програми було обговорено на науково-практичній конференції "Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій" 26-27 травня 2011 у м. Херсоні,

Проект Концепції Програми розміщено на офіційному сайті ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Концепції Програми не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 рр. надасть змогу знизити негативний вплив соціальних детермінант на розвиток хронічних неінфекційних захворювань та розширити мережу інфраструктури здоров'я шляхом створення мережі "Здорових міст"; впровадити міжсекторальний підхід із залученням різних галузей економіки України на підставі прийнятих законодавчих та підзаконних актів стандартів, правил та заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я працюючих та формування ЗСЖ; підвищити тривалість та якість життя в першу чергу працездатного населення; знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладнень неінфекційних захворювань (на 10 000 осіб) серед населення працездатного віку з 57 до 53 осіб, дітей - з 22,4 до 21,6 осіб, всього дорослого населення - з 54 до 50 осіб; знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров'я до 17%; провести оптимізацію системи надання медичної допомоги населенню з пріоритетним розвитком первинної та екстреної медичної допомоги, диференціацією стаціонарної медичної допомоги за інтенсивністю її надання з розвитком системи відновного лікування, паліативної та медико-соціальної допомоги, . стабілізувати епідемію куріння, наркоманії, алкоголізму в Україні; перетворення гігієнічного навчання та виховання населення в державну систему безперервного медико-гігієнічного навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання, інші соціальні інститути та ЗМІ.

В результаті виконання програми будуть закладені основи для створення системи громадського здоров'я, науково-методичний центр та мережа регіональних Центрів здоров'я, розроблені та впроваджені прогресивні методики збереження та зміцнення здоров'я населення, покращені показники функціонування системи охорони здоров'я України та знижені витрати шляхом збільшення обсягу інвестицій в зміцнення здоров'я та профілактику захворювань, а також підвищено ефективність лікування та реабілітації тих, кого вразила хвороба.

Міністр О.В.АніщенкоЗавантажити: dodatok_Pro_20110706_1.rar ( 14.6 Kb )
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка