19 жовтня 2017 року

Публічна інформація
Проект Плану основних організаційних заходів МОЗ України на II квартал 2006 рік

Версія для друку

Статус: Проект - архів

Проект

ПЛАН
основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України
на II квартал 2006 рік

№ п/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці
1. підготовка законодавчих актів з питань охорони здоров'я
1.1. Підготувати проекти законів України з питань охорони здоров'я:
1.1.1. Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань" ІІ квартал Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
1.2. Підготувати пропозиції до проектів законів України, основними розробниками яких є інші міністерства, відомства та інші суб'єкти законодавчої ініціативи:
1.3. Підготувати проекти указів Президента України:
1.3.1 Про Концепцію (основи) державної політики України щодо алкоголю та наркотиків II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.4. Підготувати пропозиції до проектів указів та розпоряджень Президента України, основними розробниками яких є інші міністерства та відомства
1.4.1. Відповідно до компетенції в разі надходження Протягом року Структурні підрозділи міністерства Органи виконавчої влади при МОЗ
1.5. Підготувати проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України:
1.5.1. Про затвердження Положення про університетську клініку При надходженні Департамент кадрової політики, освіти і науки
1.5.2. Про затвердження державної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки До 14 квітня Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.5.3. Про затвердження державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2006-2010 роки До 1 травня Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.5.4. Про Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини Червень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.5.5. Про затвердження переліку обставин, що дозволяють штучне переривання вагітності у терміни від 12 до 22 тижнів II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.5.6. Про схвалення Концепції та Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки" II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.5.7. Про Програму розвитку медичної допомоги сільському населенню на 2006-2010 рр. ІІ квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню Український інститут громадського здоров'я МОЗ України
1.5.8. Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.92 № 83 "Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда" І півріччя Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
1.5.9. Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.94 № 221 "Про затвердження порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності" І півріччя Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
1.5.10. Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.99 №1197 "Про порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за його цільовим використанням" І півріччя Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
1.5.11. Про індивідуальну програму реабілітації інвалідів Після затвердження державної типової програми реабілітації інвалідів Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
1.6 Підготувати пропозиції до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші міністерства та відомства:
1.6.1. Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.92 р. № 83 "Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда" І півріччя Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
1.6.2. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 № 221 "Про затвердження порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності" І півріччя Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
1.7. Підготувати проекти наказів:
1.7.1. Про Стратегію безпечності ін'єкцій при імунізації та утилізацію ін'єкційних відходів Квітень - травень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
1.7.2. Про внесення змін до наказу МОЗ від 08.11.01 № 454/471/516 "Про затвердження медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей інвалідів віком до 16 років" До 1 травня Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.7.3. Про підготовку оздоровчого сезону влітку 2006 року Травень Відділ організації санаторно-курортного лікування
1.7.4. Про затвердження клінічного протоколу догляду за здоровою дитиною до 3-х років До 1 червня Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
1.7.5. Спільний наказ про затвердження Міжвідомчої інструкції "Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" Червень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
1.7.6. Спільний наказ про затвердження Міжвідомчої інструкції "Організація харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах" Червень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
1.7.7. Про затвердження методичних вказівок "Епідеміологія, профілактика та лабораторна діагностика легіонельозу" Червень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
1.7.8. Про затвердження переліку відомостей, що надаються до Кадастру природно-лікувальних ресурсів України ІІ квартал Відділ організації санаторно-курортного лікування
1.7.9. Про затвердження тимчасової Інструкції щодо динамічного диспансерного обліку та нагляду за пацієнтами з вадами психічного здоров'я ІІ квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
1.7.10. Про затвердження Допустимих рівнів вмісту цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді ІІ квартал Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
1.7.11. Про затвердження "Типової інструкції з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгенодіагностичних відділень і кабінетів" ІІ квартал Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
1.7.12. Про затвердження національного протоколу щодо лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами наркотиків ІІ квартал Відділ інфекційних соціально-небезпечних хвороб
1.7.13 Про затвердження національного протоколу щодо лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у дітей ІІ квартал Відділ інфекційних соціально-небезпечних хвороб
1.7.14. Про норму робочого часу медичних працівників II квартал Департамент економіки, фінансів та майнових відносин
1.7.15. Про внесення змін до національних протоколів: антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків; антиретровірусна терапія ВІЛ-інфекції у дітей; лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД; методичні рекомендації щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та проведенням антиретровірусної терапії ІІ квартал Відділ інфекційних соціально-небезпечних хвороб
1.7.16. Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 04.08.2005 № 393 "Про затвердження Переліку медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні" І півріччя Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
1.7.17. Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 19.07.05 № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень" І півріччя Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України
1.8. Підготувати проекти інших документів
1.8.1. Концепція поводження з високоактивними відходами від переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій Травень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
1.8.2. Інструкція "Про порядок забезпечення населення засобами медичної реабілітації" II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2. Заходи з забезпечення контролю за виконанням органами, закладами та установами охорони здоров'я законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я
2.1. Підготувати матеріали для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів:
2.1.1. Про стан виконання указів Президента України щодо розвитку сільської медицини ІІ квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню Український інститут громадського здоров'я МОЗ України Департамент економіки, фінансів та майнових відносин
2.2. Заслухати на засіданнях колегії питання:
2.2.1. Про діяльність обласних лікарень II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.2.2. Про стан надання спеціалізованої медичної допомоги в обласних лікарнях II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.2.3. Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених Квітень, вересень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
2.3. Розглянути на апаратних нарадах у Міністра питання:
2.3.1. Про результати реалізації Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводились у 2005 році Травень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки Вчена медична рада Структурні підрозділи міністерства Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України
2.3.2. Про організацію впровадження замісної підтримуючої терапії в Миколаївській, Дніпропетровській областях та в м. Києві Травень Відділ інфекційних соціально-небезпечних хвороб Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.3.3. Про стан медико-соціальної експертної допомоги населенню України (області за списком) II квартал Відділ медико-соціальної експертизи
2.3.4. Про організаційне забезпечення надання державними службовцями центрального апарату декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за 2005 рік II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
2.3.5. Про стан надання лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю у 2005 році та можливі шляхи його поліпшення II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.3.6. Про аналіз звернень громадян до МОЗ України за І квартал 2006 р. II квартал Управління справами
2.3.7. Про результати виконання плану працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медичних факультетів, які навчалися за державним замовленням II-III квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
2.3.8. Про заходи щодо підготовки участі МОЗ у виставкових заходах, присвячених 15-річчю Незалежності України, "Барвиста Україна". І півріччя Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
2.3.9. Про виконання актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України Щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом Сектор з контролю апарату Структурні підрозділи міністерства
2.4. Розглянути на нарадах у Перших заступників та заступників Міністра питання:
2.4.1. Звіти головних позаштатних спеціалістів (за списком) Протягом року Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.5. Розглянути на селекторних нарадах питання:
2.6. Провести з'їзд, конгрес, симпозіум, науково-практичну конференцію, науковий семінар:
2.6.1. Відповідно до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів на 2006 рік Протягом року Структурні підрозділи міністерства Органи управління при МОЗ
2.7. Провести виставку:
2.7.1. Відповідно до Реєстру виставок на 2006 рік Протягом року "Політехмед" Структурні підрозділи міністерства Органи виконавчої влади при МОЗ
2.8. Провести семінар, нараду:
2.8.1. Нараду директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з питань організації і проведення прийому у 2006 році Березень-квітень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
2.8.2. Семінар-нараду щодо діяльності санаторно-курортних закладів МОЗ у 2005 році та завдань на 2006 рік Березень-квітень Відділ організації санаторно-курортного лікування
2.8.3. Науково-практичні семінари в Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях з провадження нової Інструкції по встановленню груп інвалідності І-ІУ квартал Український державний НДІ реабілітації інвалідів МОЗ України
2.8.4. Семінар-нараду з відповідальними секретарями приймальних комісій щодо організації і проведення прийому студентів у 2006 році Квітень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
2.8.5 Семінар-нараду головних лікарів центрів СНІДу за підсумками роботи у 2005 році Квітень Відділ інфекційних соціально-небезпечних хвороб
2.8.6. Нараду головних лікарів обласних лікарень Квітень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.7. Семінар з питань імунопрофілактики Квітень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
2.8.8. Нараду для лікарів-епідеміологів СКВ на водному транспорті з питань особливо-небезпечних та інших захворювань з елементами суднової гігієни Квітень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду ЦСЕС на водному транспорті
2.8.9. Семінар-нараду головних позаштатних спеціалістів УОЗ областей України на тему "Сучасні вимоги до організації етапного лікування хворих з поширеними та глибокими опіками в Україні" Квітень - травень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.10. Семінар-нараду для працівників апарату щодо нормативних та методичних матеріалів з питань організації контролю Квітень жовтень Cектор з контролю апарату
2.8.11. Нараду головних лікарів будинків дитини Травень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.12. Нараду ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти Травень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
2.8.13. Нараду проректорів з міжнародних зв'язків вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації з питань розширення міжнародного співробітництва, удосконалення організації набору та навчання іноземних громадян Травень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
2.8.14. Семінар з питань здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за виробництвом та обігом харчових продуктів Травень - червень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
2.8.15. Нараду головних лікарів обласних лікарень Червень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.16. Нараду-семінар з актуальних питань запобіжного державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці та комунальної гігієни Червень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду ЦСЕС на водному транспорті
2.8.17. Підсумкову нараду з питань охорони материнства і дитинства за підсумками роботи у 2005 році ІІ квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.18. Семінар для фахівців радіологічних підрозділів СЕС з питань введення в дію наказу МОЗ "Про затвердження Комплексної програми забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за радіаційною безпекою населення України, здійснення радіологічного моніторингу довкілля Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України та науково-дослідними інститутами АМН України на 2006-2010 роки" ІІ квартал Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
2.8.19. Нараду про розподіл функцій і структур первинного та інших рівнів лікувально-профілактичної допомоги II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.20. Семінар-нараду за підсумками роботи за 2005 рік та завданням по вдосконаленню медико-соціальної експертної служби II квартал Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
2.8.21. Нараду головних спеціалістів зі спеціальності "алергологія та імунологія" УОЗ облдержадміністрацій України з аналізу стану алергологічної та імунологічної допомоги населенню за 2005 рік та вдосконалення організаційно - методичного забезпечення II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
2.8.22. Нараду головних спеціалістів зі спеціальності "сексопатологія" УОЗ облдержадміністрацій України з аналізу стану надання медичної допомоги населенню за 2005 рік та вдосконалення організаційно методичного забезпечення II квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
3. Заходи З удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню
3.1. Моніторинг впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я Лютий Серпень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
3.2. Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги працівникам підприємств з особливим режимом роботи: - у Харківській області (СМСЧ № 12 та № 13); - у Дніпропетровській області (СМСЧ № 6 та СМСЧ № 8) Лютий Жовтень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
3.3. Перевірка стану надання спеціалізованої медичної допомоги в обласних лікарнях (за списком) Березень - квітень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
3.4. Перевірка стану надання допомоги хворим з опіками у Луганській. Кіровоградській та Сумській областях Березень - квітень Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
3.5. Перевірка стану надання дерматовенерологічної допомоги населенню (області за списком) ІІ квартал Департамент організації та розвитку медичної допомоги населенню
3.6. Аналіз роботи санаторно-курортних закладів МОЗ за 2005 рік з організації надання санаторно-курортної допомоги та основних напрямів фінансово-господарської діяльності Квітень Відділ організації санаторно-курортного лікування
3.7. Аналіз стану диспансеризації та стану здоров'я постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Квітень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
3.8. Аналіз стану професійної захворюваності на підприємствах з особливими умовами праці, що обслуговуються СМСЧ Травень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
3.9. Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи: - у Житомирській та Хмельницькій областях; - у Львівській та Тернопільській областях Травень-червень, вересень - жовтень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
4. Заходи з удосконалення роботи щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
4.1. Аналіз даних моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ Березень, вересень Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
5. Заходи з удосконалення роботи щодо забезпечення радіаційної безпеки населення України
5.1. Перевірка стану організації та якості проведення експертизи встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС у: - Центральній міжвідомчій експертній комісії; - Львівській регіональній міжвідомчій експертній комісії Січень, вересень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
5.2. Аналіз результатів радіаційного моніторингу продуктів харчування та об'єктів довкілля (за Ф-Р1) Лютий, серпень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
5.3. Перевірка стану організації та якості проведення експертизи встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з впливом наслідків аварії на ЧАЕС: - у Київській облспецЛКК; - у Чернігівській облспецЛКК Березень, грудень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
5.4. Аналіз наповнення бази даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Квітень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
5.5. Підготовка прес-релізу до 20 річниці аварії на ЧАЕС Квітень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
5.6. Підготовка матеріалів до парламентських слухань (в межах компетенції) Квітень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
6. Заходи з удосконалення медико-соціальної експертизи
6.1. Перевірка стану медико-соціальної експертизи та реабілітації у окремих регіонах з метою надання методичної допомоги головним експертам областей України І-IV квартал Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України УДНДІ реабілітації інвалідів МОЗ України
6.2. Підготовка та видання аналітико-статистичного довідника "Основні показники інвалідності та діяльності МСЕК України за 2005 рік" Квітень-травень Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України
6.3. Встановити контроль щодо якості розробки у МСЕК та запровадження індивідуальних програм реабілітації та адаптації для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які працюють в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності Протягом року Відділ медико-соціальної експертизи Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України УДНДІ реабілітації інвалідів МОЗ України
7. Заходи з поліпшення організації наукових досліджень у галузі медицини та впровадження їх у практику охорони здоров'я
7.1. Узагальнити звіти підвідомчих наукових установ з виконання наукових частин державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини Протягом року Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки
7.2. Атестація науково-дослідних установ, підвідомчих МОЗ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 380 "Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави" Протягом року Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки Керівники науково-дослідних установ МОЗ України
8. Заходи з удосконалення професійної підготовки, підбору і використання медичних кадрів
8.1. Підвести підсумки роботи з нагородження працівників галузі державними нагородами та відомчою відзнакою МОЗ України у 2005 році. Аналітичні матеріали з пропозиціями щодо подальшого удосконалення цього розділу надіслати регіональним органам управління охорони здоров'я I-II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
8.2. Проаналізувати роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України у 2005 році. Визначити показники проатестованих відповідно до номенклатури закладів охорони здоров'я та у розрізі рівнів кваліфікаційних категорій і лікарських спеціальностей. Підготувати та затвердити графік роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України на 2006 рік I-II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
8.3. Проаналізувати забезпеченість медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів за підсумками роботи у 2005 році. Визначити рейтингові показники по регіонах та надіслати їх до МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, міст Києва і Севастополя. Підготувати аналітичні довідки кадрового забезпечення у розрізі областей I-II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
8.4. Проаналізувати стан справ з дотримання законодавства України при зарахуванні спеціалістів на посади медичного і фармацевтичного персоналу I-II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки
8.5. Провести атестацію педагогічних працівників закладів охорони здоров'я ІІ квартал Відділ організації санаторно-курортного лікування
8.6. Підготувати пропозиції щодо висунення кандидатів на здобуття премій Президента України для молодих вчених, премій Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави Березень-квітень Відділ освіти і науки Департаменту кадрової політики, освіти і науки Керівники науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів і закладів післядипломної освіти МОЗ України
9. Заходи з удосконалення діяльності у сфері народної та нетрадиційної медицини
9.2. Висвітлювати у засобах масової інформації та у періодичному видані "Фітотерапія. Часопис" питання діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини Протягом року Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини
9.5. Брати участь у роботі вітчизняних та зарубіжних з'їдів, конференцій, нарад, семінарів з висвітленням питань розвитку народної і нетрадиційної медицини. Протягом року Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини
10. Заходи з удосконалення діяльності у сфері контролю за наркотиками
10.1. Підготувати пропозиції про внесення змін до актів законодавства стосовно вдосконалення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та посилення відповідальності за його порушення Протягом року Комітет з контролю за наркотиками
11. Заходи з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення
11.1. Забезпечити організацію та проведення акредитації незалежних лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів відповідно до чинного законодавства при надходженні заяв Протягом року, за заявами лабораторій Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
12. Заходи з удосконалення економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, відомчого фінансового контролю
12.1 Розробити та затвердити план заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам на 2006 рік II квартал Департамент кадрової політики, освіти і науки Структурні підрозділи міністерства Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення Установи, заклади та організації безпосереднього підпорядкування МОЗ АР Крим, Головні управління, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрації
12.2. Проводити моніторинг виконання місцевих бюджетів з охорони здоров'я Щомісяця Департамент економіки, фінансів та майнових відносин
12.3. Проводити аналіз фінансово-господарської діяльності державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ Щокварталу Департамент економіки, фінансів та майнових відносин Структурні підрозділи міністерства
12.4. Проводити моніторинг залучення власних надходжень закладами та установами охорони здоров'я Щокварталу Департамент економіки, фінансів та майнових відносин
13. Заходи з удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази охорони здоров'я, забезпечення закладів, установ та організацій охорони здоров'я медичною апаратурою, обладнанням, засобами та їх раціонального використання
13.1. Своєчасно та достовірно проводити процедуру державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення для забезпечення закладів охорони здоров'я сучасною медичною апаратурою, обладнанням, виробами медичного призначення Протягом року Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
14. Заходи з удосконалення медичної статистики, діловодства та архівної справи
14.1. Підготувати на магнітних носіях статистичні довідники, на підставі медичних статистичних звітів, та забезпечити ними територіальні управління охорони здоров'я Квітень Центр медичної статистики МОЗ України
14.2. Організувати проведення стажування у секторі звернень громадян працівників територіальних органів управління охорони здоров'я ІІ-ІІІ квартал Управління справами
14.3. Аналізувати звернення громадян, доручення Президента України, Прем'єр-Міністра України, Верховної Ради України за зверненнями громадян та направляти звіти до Кабінету Міністрів України Щоквартально Управління справами
15. Заходи з питань європейської, євроатлантичної інтеграції та міжнародного співробітництва:
15.1. Взяти участь у гармонізації нормативно-правового регулювання сфери лікарських засобів з законодавством ЄС, рекомендаціями ВООЗ та з урахуванням світового досвіду Протягом року Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
15.2. Реалізація заходів щодо вступу України до СОТ та з метою адаптації українського законодавства до вимог законодавства ЄС Протягом року Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
16. Заходи з питань Взаємодії з Верховною Радою України
16.1. Підготовка аналітичних матеріалів Міністру охорони здоров'я, Першим заступникам та заступникам Міністра для супроводу законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засідання Погоджувальної Ради Кожного пленарного тижня Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
16.2. Підготовка та подання до Мін'юсту звітів про стан законопроектної роботи в галузі охорони здоров'я Щоквартально Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
16.3. Участь в роботі Комітету з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Верховної Ради України (відповідно до компетенції) Протягом року, відповідно до графіку роботи Комітету Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю Структурні підрозділи міністерства Органи виконавчої влади при МОЗ
16.4. Забезпечення матеріалами представників МОЗ України для участі у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства Протягом року, відповідно до графіку роботи Комітету Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
16.5. Супровід на комісіях Верховної Ради України проектів законів з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційної безпеки та поводження з ДІВ та РАВ Протягом року Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
16.6. Ведення картотеки проходження законопроектів з питань охорони здоров'я у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства та пленарних засіданнях Верховної Ради України Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
16.7. Підготовка довідок до Кабінету Міністрів України про позицію Міністерства щодо законопроектів, розробниками яких є народні депутати України Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю Структурні підрозділи міністерства Органи виконавчої влади при МОЗ
17. Заходи з питань Взаємодії з іншими міністерствами та відомствами
17.1. Взаємодія з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у питаннях ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру Протягом року Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
17.2. Взаємодія з Державним комітетом ядерного регулювання України, Мінпаливенерго з виконання спільних наказів та державних програм, розробки та погодження НПА Протягом року Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
18. Заходи з питань стратегічного планування
18.1. Розробити проект розділу з питань охорони здоров'я Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2007 рік Травень, червень Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19. Заходи з питань зв'язків з громадськістю
19.1. Підготовка проектів планів діяльності міністерства та звітів про їх виконання Щотижня, щомісяця щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19.2. Підготовка інформаційних матеріалів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19.3. Підготовка інформаційних матеріалів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19.4. Взаємодія з громадськими організаціями з питань формування та реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19.5. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України інформації щодо роботи МОЗ України із зверненнями громадян Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
19.6. Удосконалення структури та інформаційне наповнення офіційного веб-сайту МОЗ України Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
20. Заходи з питань інформатизації охорони здоров'я
20.1. Забезпечити надання через веб-сайт МОЗ послуг загального призначення за напрямами: "Інтернет-приймальня", "Зразки документів", "Вакансії" Червень Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю Український інститут громадського здоров'я МОЗ України
20.2. Підготовка розділу "Стан інформатизації охорони здоров'я" до щорічної доповіді "Стан здоров'я населення України та діяльність медичної галузі" II квартал Український інститут громадського здоров'я МОЗ України Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
20.3. Звіт головного спеціаліста з інформатизації галузі за проведену роботу у 2005 році I півріччя Головний спеціаліст з інформатизації галузі Український інститут громадського здоров'я МОЗ України Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
20.4. Оновлення дизайну офіційного веб-сайту МОЗ України Протягом року Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю Структурні підрозділи міністерства
21. Заходи з питань взаємодії з професійними об'єднаннями медичних (фармацевтичних) працівників
21.1. Забезпечити залучення фармацевтичних професійних об'єднань до створення нормативно-правового поля регулювання сфери лікарських засобів, участі в роботі колегіальних органів Державної служби та вирішення питань, що належать до компетенції Державної служби Протягом року Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення
22. Заходи з контролю аппарату
22.1. Провести перевірки стану роботи з організації контролю за виконанням у структурних підрозділах міністерства (за окремим планом) Березень, травень, серпень, жовтень, листопад Cектор з контролю апарату Управління справами
22.2. Аналіз стану виконання запитів та звернень народних депутатів України та направлення звітів до Секретаріату Кабінету Міністрів України (у разі потреби) Щомісяця Cектор з контролю апарату Структурні підрозділи міністерства
22.3. Аналіз стану виконання актів та доручень Президента України та подання звітів до служби контролю Секретаріату Президента України Щокварталу Cектор з контролю апарату Структурні підрозділи міністерства
23. Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів
23.1. До 20-річчя Чорнобильської катастрофи Березень - квітень Відділ радіаційної безпеки та медичних проблем аварії на ЧАЕС
23.2. Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 24.12.01. № 17884/1 (до Указу Президента України від 06.12.01 № 1193/2001 "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" Щомісяця Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.3. Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.10.2003 р. № 67553 про впровадження обліку та аналізу проведеної роботи з надання практичної та методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади Щомісяця Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.4. Про виконання заходів, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.5. Про виконання заходів на виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01 № 960 Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.6. Про виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя" Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.7. Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.05.2000 р. № 17497/1 щодо виконання указів Президента України від 03.08.99 № 958/99 "Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року" та від 07.08.99 р. № 969/99 "Про основні напрями політики щодо грошових доходів населення України" Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.8. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.02 № 1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.9. Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 13764/1 (до Указу Президента України від 08.08.2000 № 963/2000 "Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України" Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.10. Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.06.04 (до аналітичної довідки за результатами перевірки регіональних та центральних органів виконавчої влади щодо стану виконання Указу Президента України від 15.07.2000 № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності" Щокварталу Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
23.11. Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.04 № 77495.4515/1 про стан виконання заходів з реалізації Концепції державної регіональної політики Щопіврічно Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю


 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка